Jeroen Koornstra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 maart 2020 door Jeroen Koornstra

Corona straf van God of eindtijdteken? Nee!, zegt Jeroen Koornstra

'Een oppervlakkige lezing van Mattheüs 24 kan je eenvoudig doen denken dat we in de vervulling van de profetie zijn aanbeland. Maar als we wat verder kijken dan blijkt deze profetie niet over onze situatie te gaan', stelt Jeroen Koornstra in zijn column. Hij legt uit waarom de coronacrisis volgens hem geen eindtijdteken is. Ook gaat hij in op de vraag in hoeverre corona een straf van God zou zijn.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Een virus dat de wereld over gaat en pandemische vormen heeft aangenomen. Wat zit er achter de ziekte COVID-19 die sinds 27 februari ook in ons land is aangetroffen? Complotdenkers komen met scenario’s waarbij wereldleiders de aanstichters zijn en hun macht willen verruimen door de economische ontwrichting die het coronavirus teweegbrengt. Bij veel gelovigen spelen echter andere vragen. Heeft God hier een doel mee? Is Hij de regisseur van deze ellende die met sneltreinvaart de wereld over gaat? Of komt de ziekte uit de koker van de duivel die altijd al de vernietiging van mensen op het oog heeft gehad?

‘Is het een straf van God?’ ‘Is het een teken van de eindtijd?’ Deze twee vragen moeten met een duidelijk ‘nee’ beantwoord worden.

Het coronavirus krijgen we maar niet onder controle, en juist dan zeggen we dat God ‘in control’ is. Het loopt ons allemaal uit de hand, en dan zit er niets anders op dan te stellen dat alles in de handen van God ligt. Vaak lijkt zoiets meer op een wanhoopskreet dan een geloofsbelijdenis. Hebben we werkelijk vertrouwen in de Heer of voelen we ons aan de goden overgeleverd? Telkens als de wereld in de ban is van grootschalig onheil, komen de vragen naar boven drijven: ‘Is het een straf van God?’ ‘Is het een teken van de eindtijd?’ Deze twee vragen moeten met een duidelijk ‘nee’ beantwoord worden.

Een straf van God
Onze gedachten gaan logischerwijs naar de verhalen die we in het Oude Testament lezen. We zien daar een aantal individuen die ziek worden als een straf voor hun overtredingen. Mirjam, de zus van Mozes; Gehazi, de knecht van Elisa; en Uzzia, de koning van Juda; zij werden allemaal getroffen met een dodelijke huidziekte als gevolg van hun zonde. Bij een grootschalige vernietiging die aan God wordt toegeschreven denken we aan de vurige slangen die het volk Israël beten, en veel mensen kwamen te overlijden. Wat te denken van David; hem werden drie strafmaatregelen voorgehouden. Hij koos toen voor de kortst durende. De pest heeft in drie dagen 70.000 slachtoffers geëist.

Moeten we het drama van het coronavirus op dezelfde manier begrijpen en als een straf zien? Het is goed om voor ogen te houden dat straf altijd gerelateerd wordt aan een bepaalde zonde. Mirjams zonde was haar opstand tegen Mozes; Gehazi had gelogen en bedrogen; Uzzia had de tempelwetten overtreden. Israël had in de woestijn gezondigd door tégen God en Mozes te spreken. David kreeg ervan langs omdat hij een volkstelling had gehouden. Het is steeds duidelijk wat er bestraft wordt. En ons coronavirus? Ten eerste kan er geen eenduidig verband gelegd kan worden met een bepaalde zonde. Er worden wel suggesties gedaan, maar dat is giswerk. Ten tweede zijn de oordelen in het Oude Testament gerelateerd aan de wet die door Mozes gegeven is. Jezus vervulde de wet en stelde een nieuw verbond in dat niet gericht is op straf maar op genade en waarheid.

God straft ons niet met het coronavirus. God is als Jezus die rondging door dorpen en steden en allen genas. Dat moet ons uitgangspunt zijn.

De verbinding tussen zonde en ziekte wordt wat vager als we Gods openbaring in Jezus gaan zien. Jezus lijkt ons een ander beeld te willen geven. Het breed gedragen idee dat zonde de aanleiding geweest moest zijn voor de handicap van de blindgeboren man, werd door Jezus weggewuifd. De vrouw met de kromme rug bleek niet gebukt te gaan onder een juk dat haar door God was opgelegd, maar zij was achttien jaar lang door de satan gebonden. Later wordt Jezus’ bediening beschreven met de conclusie dat Hij allen genas die door de duivel overweldigd waren. Jezus laat ons weten dat ziekte geen overweldiging is van God. Ziekte vindt haar oorsprong bij de tegenstander van God. Dat was nieuw. Farizeeërs beweerden dat Jezus door de duivel zelf demonen uitdreef, een idee dat Jezus met kracht bestreed.

Als ziekte werkelijk een straf van God zou zijn, dan maakte Jezus het werk van God ongedaan door iedereen te genezen die bij Hem kwam. Jezus’ missie was niet om Gods werk te dwarsbomen, maar om de werken van de duivel ongedaan te maken. God straft ons niet met het coronavirus. God is als Jezus die rondging door dorpen en steden en allen genas. Dat moet ons uitgangspunt zijn.

Een teken van de eindtijd
Situaties die ons boven het hoofd stijgen, doen ons vaak naar boven kijken. We worden in onze onmacht overweldigd en kijken vanuit de collectieve onzekerheid naar de Almachtige. Hij kan ons verlossen, genezen, herstellen. Als er iemand echt kan ingrijpen dan is het God wel. Maar kunnen we dat van Hem verwachten? Zitten we niet gewoon in een situatie die “erbij hoort”? Epidemieën zijn toch een teken van de eindtijd?

Jezus voorspelde inderdaad dat er epidemieën (besmettelijke ziekten) zouden komen. We lezen daarover in Mattheus 24:7
“Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.”

Telkens is gebleken dat de vreselijke gebeurtenissen niet de weeën waren die aan ‘het einde’ vooraf zouden gaan. Ook het coronavirus zal zo eindigen in de geschiedenisboeken.

Ik zie mensen als volgt reageren: “Als we om ons heen kijken, zien we ze gebeuren." Een oppervlakkige lezing van deze tekst kan je eenvoudig doen denken dat we in de vervulling van de profetie zijn aanbeland. Maar als we wat verder kijken dan blijkt deze profetie niet over onze situatie te gaan.

Als eerste is het goed om je bewust te zijn dat een epidemie al veel vaker en overal ter wereld is voorgekomen, en zelfs met veel grotere impact.
Vele pestuitbraken in de 16e en 17e eeuw maakte dat Amsterdam meermaals meer dan tien procent van haar inwoners verloor. Was dat een teken van de eindtijd?
Veel eerder, halverwege de 14e eeuw, roeide de builenpest meer dan een derde van de Europese bevolking uit. Was deze Zwarte Dood een teken van de eindtijd?
Gaan we nog verder terug in de tijd dan zien we in de 6e eeuw onder keizer Justinianus een pestepidemie met zo’n 25 miljoen slachtoffers. Waren al die besmettelijke ziektes geen betere kandidaat voor de vervulling van Jezus’ voorzegging? Elke uitbraak doet mensen terugdenken aan de woorden van Jezus. Toch is telkens gebleken dat de vreselijke gebeurtenissen niet de weeën waren die aan ‘het einde’ vooraf zouden gaan. Ook het coronavirus zal zo eindigen in de geschiedenisboeken. Het heeft niets met de eindtijd te maken. De weeën waar Jezus over sprak zouden komen over Zijn generatie mensen (Mat. 24:34).

Wanneer werd Jezus’ profetie vervuld?
De belofte dat er besmettelijke ziekten zouden komen, staat in de context van meer onaangename gebeurtenissen. Jezus benoemde ook hongersnoden, en er is wat voor te zeggen om de ‘pestilentiën’ daarmee in verband te brengen. Waar honger uitbreekt volgt als vanzelf ook de verspreiding van ziekten. De profeet Agabus profeteerde over een hongersnood die in het jaar 46 is gekomen onder keizer Claudius (Hand. 11:28). Deze hongersnood hoort mogelijk ook bij de vervulling van Jezus’ profetie. Daarbij komen ook andere hongersnoden tijdens Claudius’ bewind in diverse steden van Judea en Galilea, maar ook in Rome en ander delen van Italië, zoals ons overgeleverd is door geschiedschrijvers Dion Cassius en Eusebius. Over infectieziekten lezen we dat er rond het jaar 40 grote menigten Joden uit de stad Babylon vluchtten voor hun eigen veiligheid. Ook in Rome brak er in 65 een plaag van ziekte uit waaraan velen stierven.
Waarom zijn deze historische feiten van belang? Omdat Jezus in Zijn profetie Zijn eigen generatie op het oog had. De aanleiding van Jezus’ profetie was de aanstaande verwoesting van de tempel (Mat. 24:2) in het jaar 70. Het einde waar Jezus Christus op wees was het einde van het oude verbond waarbij zowel de Jeruzalem als de tempel vertrapt zouden worden.

Een waarschuwing voor ons
Zit er dan geen enkele boodschap in de pandemie die over ons heen gekomen is? Zegt de Bijbel dan echt niks over onze huidige crisis?
Corona is geen vervulling van een profetie uit de Bijbel, maar dat neemt niet weg dat het ons niet zou kunnen oproepen tot iets goeds.

Het einde waar Jezus Christus op wees was het einde van het oude verbond waarbij zowel de Jeruzalem als de tempel vertrapt zouden worden.

Kwetsbaar
Te midden van onzekerheden en het niet kunnen controleren van het coronavirus kunnen we tot besef komen dat we kwetsbaar zijn. Tegenwoordig lijkt alles in het leven te maken, te regelen en te plannen, maar plots blijkt dat een illusie.
‘Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat’ (Ps. 39:6b).

Dankbaar
Onze afhankelijkheid van God leidt ook tot dankbaarheid. We kunnen in elke situatie dankbaar zijn voor het leven, en bovenal voor Zijn liefde.
‘Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof’ (Ps. 63:4).

Weerbaar
Onze afhankelijkheid van God maakt ons niet zwak. Het maakt ons juist sterk. Hij is de Enige die niet wankelt en Hij staat ons bij.
‘Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet’ (Ps. 16:8).

Lees ook: Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd".

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Corona
- Evangelist Sieberen overleed bijna aan corona: "God heeft Zijn onbeschrijflijke grootheid laten zien"
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Jeroen Koornstra is een zgn. preterist: hij meent dat alle gebeurtenissen m.b.t. de eindtijd al gebeurd zijn in 70 na Christus. Hij gelooft dus ook niet echt in de wederkomst van de Heer ... Dit is een vrij extreme visie!