Gert-Jan Roest
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 januari 2020 door Jeffrey Schipper

Gert-Jan leerde om Jezus’ boodschap anders te presenteren: "God zorgde ervoor dat ik mijn geloof niet verloor"

“In Amsterdam heb ik geleerd om het geloof veel minder te presenteren vanuit de trits ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’. Ik leerde luisteren om te kunnen leren van mijn gesprekken met niet-christenen.” Aan het woord is Gert-Jan Roest. Tot twee jaar geleden was hij jarenlang in Amsterdam actief als evangelist. Zijn boeken Hoopvol leven en Open leven maken duidelijk hoe je op een andere manier Jezus’ boodschap kunt vertellen.

Buijten & Schipperheijn is een in Amsterdam gevestigde uitgeverij van non-fictie. Het kent twee fondsen: motief, dat zich bezighoudt met christelijke thema's, en recreatief, dat zich richt op toeristische routes en kaarten.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Gert-Jan begon in 2002 samen met Siebrand Wierda en anderen met gemeentestichting in Amsterdam. “Ik ben veel in gesprek geweest met niet-christenen (agnosten, atheïsten, humanisten, nieuwe spirituelen, etc.)”, maakt hij duidelijk. “Mijn insteek was dat ik probeerde diep naar mensen te luisteren en van hen te leren. Parallel aan mijn praktische werk deed ik een promotieonderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de westerse cultuur. Het intensieve luisteren (praktisch en theoretisch) was best wel spannend. Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat ik mijn geloof zou verliezen. Maar ik leerde toen dat ik niet hoefde te proberen mijn eigen geloof te behouden, maar dat ik het mocht verliezen ter wille van Jezus en het evangelie van het koninkrijk (vgl. Marcus 8:35), dan zou God ervoor zorgen dat ik mijn geloof niet verloor. Dat heb ik in de praktijk ook zo ervaren. Steeds als ik dacht (of denk) dat ik mijn geloof kwijtraak, komt het als een geschenk weer naar me toe.

"Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat ik mijn geloof zou verliezen."

Ik wilde niet alleen luisteren en leren, maar ook mensen helpen om de realiteit van God en Jezus te ontdekken. Die realiteit heeft mij persoonlijk diep geraakt en gevormd en ik wilde daarvan iets doorgeven. Maar hoe? Ik probeerde steeds een facet van het christelijk geloof met mensen te delen en vroeg dan door: ‘Wat raakt je?’, ‘Wat roept vragen op?’, ‘Waar gaan je hakken in het zand?’. Als je dit vele jaren doet begin je vanzelf dieper aan te voelen hoe mensen in het leven staan, waar hun weerstanden tegen het christelijk geloof zitten en waar ze positief door geraakt worden. Je merkt dan ook dat je zelf het christelijk geloof anders gaat presenteren. Ik ben het veel minder gaan presenteren vanuit de trits ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’ hoewel deze thema’s op eigentijdse manier wel terugkomen.”

Terugkijkend zegt de kerkplanter dat hij het christelijk geloof leerde presenteren als een mix van vier verhalen.

  • Allereerst als een verhaal van hoopvolle wereldwijde vernieuwing. De Bijbel vertelt het verhaal over Gods plan om deze wereld tot bloei te brengen en daartoe het kwaad uit de wereld te verdrijven. Dit verhaal brengt hoop, hoop die we als mensen zo hard nodig hebben.
  • Ten tweede als een verhaal over een fascinerend persoon: Jezus Christus. Hij is een persoon vol vertrouwen op het grotere mysterie van Liefde. Hij is vol vurige liefde. Hij is vol van een wijze en diepe autoriteit, niet alleen op het religieuze vlak maar ook op het sociale en lichamelijke vlak en in relatie tot de natuur. Zijn bereidheid om zichzelf in liefde voor anderen te geven is mindblowing. Iets van de kracht die van hem uitging ervaren mensen ook nu als je de verhalen over hem leest en zijn onderwijs in de praktijk probeert te brengen.
  • Ten derde als een verhaal van een spirituele weg. Veel mensen vandaag zijn op zoek naar zingeving en spiritualiteit. De christelijke kerk heeft veel spirituele bronnen die mensen vandaag de dag kunnen helpen. Zo heb ik in het boek ‘Hoopvol leven: ontdek de weg die Jezus wijst’ laten zien dat het christelijk jaarrooster (vaak ‘kerkelijk jaar’ genoemd) mensen kan vormen in de christelijke spiritualiteit van dankbaarheid, vertrouwen, vreugde, liefde, overgave, weerstand bieden, bewondering, gemeenschap en hoop.
  • Ten vierde als een verhaal van ontdekking en open gesprek. In het verleden was ik nogal eens gespannen als ik me begon te verdiepen in natuurwetenschap, psychologie, sociologie of andere religies. Ik ben veel van die kramp kwijtgeraakt. Ik heb ontdekt dat juist in de wisselwerking tussen evangelie en onze cultuur nieuwe inzichten ontstaan. In de boekjes zie je dat terug in de kaderteksten waar ik allerlei problematische kanten van het christelijk geloof eerlijk onder ogen probeer te zien. Ik geef geen definitieve antwoorden, maar wel mogelijke richtingen.”
"Ik heb ontdekt dat juist in de wisselwerking tussen evangelie en onze cultuur nieuwe inzichten ontstaan."

Je hebt je afgevraagd hoe je Jezus het beste kon introduceren bij mensen die geen christen zijn. Hoe breng je Jezus ter sprake in gesprekken met andersdenkenden en wat heb je op dit gebied geleerd door je betrokkenheid bij Via Nova?
“In de canonieke evangeliën zie je dat mensen na verloop van tijd anders over Jezus gingen denken. En Jezus gaf hen de tijd hiervoor. Hij stelt bijvoorbeeld aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie denken jullie dat ik ben?’ Maar zelfs na hun belijdenis dat Jezus de Messias is begrijpen ze hem niet goed, en pas na de opstanding komt er bij hen een dieper verstaan over het diepere mysterie van deze persoon. Ook vandaag de dag hebben mensen tijd nodig voor zo’n proces. Dus vertel mensen het verhaal over Jezus. Laat mensen kennis maken met zijn onderwijs, hoe hij leefde en over zijn lijden en sterven aan een kruis. Vertel ook de verhalen over de opstanding, maar realiseer je hoe tegendraads het verhaal over sterven en opstanding is, dus geef mensen ruimte.”

In je boek ‘Open leven’ nodig je mensen uit om te leren bidden en hoopvol te leven vanuit het gebed dat Jezus zijn leerlingen onderwees. Hoe helpt het ‘Onze Vader’ je om hoop te verspreiden en andersdenkenden naar Jezus’ weg te leiden?
“Stel dat ik boeddhist wil worden door ijverig boeken te lezen over het 8-voudige pad en er met mensen over door te spreken in een kleine groep en vervolgens concludeer dat dit geen goede weg is. Dan zullen boeddhistische leraren zeggen: ja maar je leert het 8-voudige pad ook pas echt kennen als je het daadwerkelijk gaat en niet alleen door erover te lezen en praten. Hoeveel te meer geldt dit niet voor de weg die Jezus wijst? ‘Waarom noemt u mij Heer, Heer’, zegt Jezus, ‘en doet niet wat ik zeg?’ Ik wil daarom mensen helpen om niet alleen over het christelijk geloof te horen en erover door te praten maar om het ook te ervaren. Ik nodig ze uit om kennis te maken met de weg van Jezus. Wat ik nu zo inspirerend vind aan het gebed dat Jezus onderwees (‘Onze Vader’) is dat het je niet alleen leert bidden zoals Jezus bad, maar ook leert leven zoals Jezus leefde. Het leert je om vanuit vertrouwen en vreugde te leven, gericht op het verspreiden van hoop in je omgeving, eenvoudig en vrijgevig, alert en verzoenend. Ik nodig christenen en niet-christenen uit op deze weg van biddend leven en hoop verspreiden. Dan ga je iets van de kracht van die weg ervaren.”

"Het gebed is niet in de eerste plaats een middel om God aan het werk te krijgen, maar een middel om ons de ogen te openen waar God al aan het werk is."

Hoe heeft persoonlijk gebed je eigen leven en werk in Amsterdam veranderd?
“Ik heb intens geworsteld met persoonlijk gebed. Ik wilde via het gebed mijn omgeving positief beïnvloeden. Er waren tijden van intensieve voorbede die werden afgewisseld met tijden dat ik diep twijfelde of het allemaal wel zinvol was. Mijn verstaan van gebed is echter over de jaren heen veranderd. Het gebed is niet in de eerste plaats een middel om God aan het werk te krijgen, maar een middel om ons de ogen te openen waar God al aan het werk is en hoe we mee kunnen doen in Zijn vernieuwingswerk. Het gebed heeft mij hierdoor meer vertrouwen, vreugde en hoop gebracht. Niet door gevoelens van twijfel, verdriet en wanhoop te onderdrukken maar door ze voor de Vader neer te leggen.”

Open leven heeft niet alleen te maken met biddend leven en hoop verspreiden maar ook met samen op weg gaan. Wat bedoel je met samen op weg gaan?
“Christelijk geloof is een teamsport. Het is geen individuele reis. Nu spreken we binnen de kerk vaak van ‘gemeenschap’, maar ik bedoel met ‘samen op weg gaan’ een specifiekere vorm van gemeenschap. Niet slechts gezellig na de kerk een babbeltje maken, maar elkaar aanmoedigen en ondersteunen in biddend leven en het verspreiden van hoop in je omgeving. Dat kan soms door het samen te doen, maar in ieder geval door voor elkaar te bidden en elkaar te adviseren.”

Binnenkort legt Gert-Jan in een vervolginterview op CIP.nl uit waarom hij niet meer begint met de zonde als hij het evangelie uitlegt en hoe een christen in een stad als Amsterdam het reddingsverhaal van Jezus concreet kan maken.

In Hoopvol leven maak je kennis met Jezus, het Bijbelse verhaal en de christelijke spiritualiteit. Klik hier om het boek te bestellen.

In Open leven gaat het om de concrete dagelijkse praktijk van het wandelen op de weg van Jezus. Klik hier om deze uitgave te bestellen.

Op deze website (onder: ‘Tafelgesprekken voor denkers’) staan handleidingen voor cursusleiders voor wie deze boeken in groepsverband wil gebruiken. Naast gespreksvragen en oefeningen vind je daar nog allerlei tips en achtergronden.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

K
En toch mis ik een beetje het vijfde verhaal van "ellende, verlossing en dankbaarheid". Of zoals ik pas ergens las van iemand die niet gelovig was: "iedereen worstelt zich door het leven". Maar misschien zit dat ook wel in het eerste verhaal.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.