Gert Jan Segers
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

12 november 2019 door Geerten van Breugel

Volgens Gert-Jan Segers heeft de verloren zoon een boodschap voor Nederland: "Uiteindelijk zijn we allemaal eenzaam"

"Hoezeer we ook stinken van de varkens en wat we ook van ons leven hebben gemaakt, Hij staat op de uitkijk en wil het liefst dat je thuiskomt", aldus Gert-Jan Segers naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'De verloren zoon - en het verhaal van Nederland'. De ChristenUnie-voorman beschrijft daarin de knelpunten in de Nederlandse maatschappij en de omslag die ons land moet maken. "Want", zo constateert de politicus, "we zijn uiteindelijk allemaal eenzaam".

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Segers onderstreept dat zijn rol als politicus beperkt is. "Ik kan de wens uitspreken, maar in beleid kun je niet zeggen dat mensen bij God de Vader thuis moeten komen. Maar we kunnen wel werken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar, dat wat wel een afspiegeling is van hoe God ons bedoeld heeft."

De politicus wijst op het schilderijtje dat ik heb meegebracht.

Wat ziet u daarop?
"Iemand die weer in genade wordt aangenomen. Hij doet me denken aan Jezus, de vader op de afbeelding is Jezus zelf."Dat we allemaal eenzaam zijn is een stevige stelling. Waar baseert u die op?
"Dat is wel een persoonlijke waarneming. Maar ik doe de uitspraak ook met de wijsheid van psychiater Dirk de Wachter die onze cultuur op de sofa legt en ziet dat we het heel moeilijk vinden om met gebrokenheid om te gaan. Om ons aan elkaar te verbinden. De grootste nood is eenzaamheid, ziet hij.

Dat voel ik zelf ook. Twee keer per jaar ga ik met zes kerels de hei op of het klooster in. We voeren dan hele eerlijke gesprekken waarin we onze dillema's delen als we op kruispunten van onze levens staan. Als ik over mijzelf nadenk, denk ik: er zit bij mij ook altijd een gevoel van eenzaamheid. Of positiever gezegd: er zit een verlangen naar iemand die je ziet, kent en goed naar je luistert. Ten diepste iemand die je liefheeft. Het ultieme antwoord is daar." Segers wijst naar het schilderijtje dat ik heb meegebracht. "Ik hoop dat we dat in onze samenleving ook een klein beetje bij elkaar kunnen vinden."

"Mensen vragen zich af: Is die overheid er wel voor mij?"

De situatie in onze samenleving is een keerpunt genaderd, schrijft u. Op wat voor kruispunt staan we?
"We leven in een samenleving waar mensen ontzettend zwaar belast zijn. Waarin de overheid zo zeer is meegegaan met het marktdenken, dat iedereen in die markt de beste keuzes voor zichzelf maakt. We moeten toe naar een maatschappij waarin de overheid veel meer beschermend is, waarin de overheid rust faciliteert, een samenleving waarin er veel meer oog is voor elkaar, waarin er veel meer tijd voor onthaasting is, en waar er minder schulden zijn.

Ik denk dat we nu tegen die grenzen oplopen en dat we in een vertrouwenscrisis zitten. De demonstraties van de boeren, de bouwers, de leraren en straks van mensen in de zorg laten zien: we zijn echt aan het einde van ons latijn. Mensen vragen zich af: Is die overheid er wel voor mij? Daar moet verandering in komen. We hebben een andere
overheid nodig, die minder uitgaat van het marktdenken, minder van het individualisme. Die niet uitgaat van ‘klanten’ maar van ‘burgers’, van mensen dus. Een overheid die zelf ook bijdraagt aan een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar."

"Vroeg of laat stellen die heimweeverdovers teleur"

Verwachten we te veel van de overheid? Is dat ook waarom de protesten op het moment zo heftig zijn?
"Dat is voor een gedeelte zo. Al is het ook gewoon zo dat de overheid lang niet altijd zijn beloften is nagekomen. Maar ik denk dat er ook een heimwee is, dat er een verlangen is naar een vader. En we kunnen die heimwee op allerlei manieren verdoven, door hard te werken, enorm te consumeren. We kunnen achter een sterke leider aangaan, die dit land wel even terug zal brengen naar de glorieuze dagen van weleer. Vroeg of laat stellen die heimweeverdovers teleur. Zo kun je ook naar de overheid kijken, zoals naar iemand die je vader is. Die, als je het moeilijk hebt, als je het financieel niet redt, je een duwtje in de rug geeft om weer stappen te kunnen zetten.

Die overheid kan wel iets doen en heeft wel degelijk een belangrijke taak. Maar die taak is beperkt, hij kan nooit een echte vader en zeker niet dé Vader zijn."

Wat zou er in een verbeterde samenleving anders zijn?
"Wat ik zou willen is dat we van de grond af weer ons belastingstelsel opbouwen. Waarin we er niet van uitgaan dat er alleen maar geluk te vinden is in betaald werken, maar dat er geluk te vinden is in zorg voor elkaar. Geluk in een fatsoenlijke verdeling van werk, zorg voor elkaar en opvoeding. Gezinnen ontlasten, eenverdieners die zeggen, ‘wij doen het even met één salaris’, dat die niet zo zwaar belast worden als in ons huidige stelsel. Dat is echt onrechtvaardig. We moeten mensen de ruimte geven om niet constant onder enorme tijdsdruk te leven, maar een iets lichtere tred de weg door het leven te vinden."

"Als mensen eenzaam zijn, jong of oud, is dat niet Gods bedoeling"

Hoe zouden we in onze samenleving meer tot ons doel komen?
"Als we worden wie we echt zijn, in verhouding tot anderen, als relationele wezens. Het leven is bedoeld om ons aan elkaar te verbinden. Wat is het diepste geheim van de kerk? Dat er een afspiegeling is van Christus en Zijn gemeente. Daar waar mensen samenkomen in Christus' naam, gebeurt iets heel bijzonders: een wonderlijke verbinding met elkaar en met God. En dat geldt ook voor een samenleving. Daar waar je zorgt voor elkaar en je elkaars broeders hoeder bent, verbinden we ons. Hij heeft het zó bedoeld dat we ergens in de samenleving een plek innemen, te midden van anderen.

Iedereen is geschapen naar Gods beeld, ook de mensen die niet in Hem geloven. Als mensen eenzaam zijn, jong of oud, is dat niet Gods bedoeling."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

T
Segers geeft weergave van hoe hij een existentiële eenzaamheid ervaart. Daar aan lijdt de mensheid. Die eenzaamheid bewust of onbewust wil de mens ontwijken.

Wie zijn identiteit fundeert in Jezus Messias mag weten dat God zijn Vader wil zijn en is nooit meer eenzaam. https://www.youtube.com/watch?v=whtlGXYmlAM
Ooit is ons land door politici BV Nederland genoemd en zo functioneert het land als een bedrijf met managers en een CEO. In een bedrijf staat winst maken en het tevreden houden van de financiers centraal. Burgers zijn werknemers. In een bv is een werknemer een kostenpost, waar zoveel mogelijk op bezuinigd moet worden. Degenen die niet werken worden als schadelijke balast gezien en naar het afvalputje geschoven.

Het wordt tijd dat Nederland weer als een grote familie gezien wordt. Dan staat de zorg voor ieder lid van de familie weer centraal.
T
Helaas maar al te waar.

De mens is gedegradeerd tot een nummer. Een onderdeel van een algorithme.Kenmerkend voor deze tijd: in de nieuwe bijbel vertalingen is het woord barmhartig is verdwenen.

Van deze tijd staat geschreven: de onderlinge liefde zal verkillen!
Toon meer reacties (6)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.