jan pool
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 november 2019 door Patrick Simons

Jan Pool maakt duidelijk wat kerken in Nederland nodig hebben: "In zoveel kerken is het leeg geworden"

Niet alleen ergens in een tempel of een tabernakel, maar ook in 12 prachtige kerken in Nederland, wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. Presence tourt deze maanden langs 12 kerken in het hele land. Vorige week streek men neer in Den Bosch waar voorganger Jan Pool sprak over de glorie van God en mensen opriep om gloriedragers te zijn. CIP.nl maakte een preekverslag.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

"Ik vraag me af of we werkelijk begrijpen wat we zingen als we zingen: Vul dit huis met Uw glorie'", steekt Pool van wal. "Waarmee moet God dit huis dan eigenlijk vervullen? Glorie is niets anders dan de imposante en indrukwekkende aanwezigheid van God. Als Gods hemelse atmosfeer op aarde openbaar komt, komt Zijn heiligheid openbaar, maar ook Zijn liefde, genade en vergevingsgezindheid. Er is genezing en bevrijding. Dat vindt allemaal plaats door die glorie van God."

Vervolgens vertelt de voorganger over Gods glorie in het Oude Testament. Hij spreekt daarbij over de berg Sinaï, waar de glorie van God voor het eerst in de Bijbel zichtbaar wordt. "God zegt tegen Mozes: Ik wil graag verhuizen. Ik wil niet ver weg op deze berg wonen, maar temidden van Mijn volk. Hij geeft Mozes instructies om de tabernakel te maken, waar Hij wil wonen. Mozes bouwt die geweldig mooie tabernakel. In die tabernakel, achter het gordijn, is de ark van het verbond. Dat is de plaats waar God woont. Hij woont in dat kleine kistje. Op die plek was de glorie van God; Gods aanwezigheid. Op die plek spreekt God met Mozes van aangezicht tot aangezicht."

"God zegt tegen Mozes: Ik wil graag verhuizen. Ik wil niet ver weg op deze berg wonen, maar temidden van Mijn volk."

Daarna gaat het echter een periode niet goed. Het volk raakt zijn heiligheid kwijt en leeft niet rein, vertelt Pool. "Er komt een oorlog met de Filistijnen en de ark wordt zelfs buit gemaakt door de Filistijnen. De tegenwoordigheid van God is weg uit Israël en is in het land van de Filistijnen. Daar vindt de ene na de andere ramp plaats. Ze verhuizen de ark voortdurend maar er blijven rampen komen. Dan zijn ze het helemaal zat en maken ze een kar, getrokken door koeien. Ze zetten de ark erop en jagen de koeien weg. Zo komt de ark weer terug in Israël. Hij komt te staan in het huis van Abinadab. De ark heeft daar meer dan vijftig jaar gestaan, in een uithoek van Israël. Vijftig jaar lang gebeurt er niets. De tabernakel is er nog, maar God is daar niet meer."

Als David daarna koning wordt, wil hij de ark terughalen. "David besluit dat de ark van het verbond, Gods tegenwoordigheid, terug moet naar het hart van het land. Terug naar Jeruzalem. Hij doet een enthousiaste poging, alleen op de verkeerde manier. Hij bouwt een prachtige, mooie wagen en laat deze trekken door runderen. Ze komen heel dichtbij Jeruzalem, maar dan gebeurt er iets. De runderen glijden een beetje uit, de kar begint te trillen, de ark begint te schuiven en dreigt de vallen. Een zoon van Abinadab, de man waar die ark heel lang heeft gestaan, houdt die ark tegen. En wat gebeurt er? Hij valt ter plekke dood neer. We kunnen de heiligheid van God niet aanraken. Dit gebeurde omdat David de ark niet op de juiste manier verplaatste. Hij deed het op de manier van de wereld, de manier van de Filistijnen. De ark mocht maar op één manier vervoerd worden en dat was op de schouders van geheiligde levieten."

Vervolgens durft David niet meer verder en klopt hij bij een huis in de buurt aan, waar Obed-Edom woont. "God zegent dat gezin en ook alles wat hij bezat. Zijn oogst vertienvoudigde, God begon hem te zegenen. David hoorde dat in Jeruzalem. Hij denkt: ik moet die ark terughalen en naar Obed-Edom gaan. Koning David zegt dan: ik kom de ark ophalen, die moet naar Jeruzalem. Obed-Edom en zijn vrouw en kinderen gaan mee. Hij had iets geproefd van Gods tegenwoordigheid en dacht: daar moet ik achteraan. David doet het dan op de juiste manier en de ark van het verbond wordt teruggebracht naar Jeruzalem."

"In zoveel kerken is het leeg geworden. We blijven de dingen doen die we altijd gedaan hebben."

Vijftig jaar lang was de ark niet in de tabernakel. "Maar in die vijftig jaar hebben de diensten zich gewoon voltrokken", vertelt Pool die dat vervolgens met de kerk vergelijkt. "Ook als kerk kunnen we onze rituelen, onze dingetjes blijven doen. Maar waar het om gaat, is er niet meer. We kunnen de meest mooie liederen onze kerk binnen brengen. We kunnen de hipste opwekkings- en Hillsongliederen de kerk binnenhalen. We kunnen geweldige sprekers neerzetten en geweldige evangelisatieprogramma's ontwikkelen. We kunnen geweldige strategieën ontwikkelen. Maar daar gaat het niet om! God moet uiteindelijk terug in de kerk! Dat is waar het om draait. Het draait om Zijn tegenwoordigheid. En natuurlijk doen we vanuit die tegenwoordigheid bepaalde dingen. Maar als die tegenwoordigheid er niet is, dan is het leeg. In zoveel kerken is het leeg geworden. We blijven de dingen doen die we altijd gedaan hebben, zonder dat God er uiteindelijk is. En God verlangt er zo naar om wel te komen!"

Pool vertelt dat God uiteindelijk weer verhuist naar de tempel die Salomo bouwt. Die tempel wordt verwoest en dan komen de profeten. "Die profeten spraken over een nieuwe tijd waarin de glorie van God de hele aarde zou vervullen. De hele aarde! Niet meer ergens in een tempel of een tabernakel. Nee, de hele aarde zal vervuld worden met de heerlijkheid van God. De eerste persoon in Wie die heerlijkheid kwam, was Jezus. We hebben zijn heerlijkheid en glorie gezien. Jezus was een drager van Gods glorie. Hij bracht in een corrupte, perverse en zondige wereld de aanwezigheid van God. En wat zien we gebeuren? Door die aanwezigheid kwam er een andere cultuur. Een cultuur van liefde, genade, vergevingsgezindheid en bevrijding. Waar Gods tegenwoordigheid is, gebeuren dat soort dingen. Maar dan zegt Jezus in Zijn hogepriesterlijk gebed dat wij dezelfde heerlijkheid hebben gekregen! Hier staat wat, hoor. Wij hebben diezelfde heerlijkheid gekregen!"

"Niet meer ergens in een tempel of een tabernakel. Nee, de hele aarde zal vervuld worden met de heerlijkheid van God."

"Wij zijn hier op deze aarde om dragers te zijn van Gods glorie", concludeert Pool. "Paulus zegt in zijn toespraak in Handelingen: 'God woont niet meer in tempels met mensenhanden gemaakt. Hij woont in mensen. Hij heeft jullie tot een tempel gemaakt!' Hij wil in ons wonen, Zijn glorie in jouw leven. En als Gods glorie in je leven is, brengt jij die atmosfeer in de wereld waar je leeft en woont. Wat breng je? Gods liefde, genade, vergevingsgezindheid, genezing en bevrijding. Maar dat kun je alleen als je een drager bent van Gods tegenwoordigheid."

Volgens de voorganger kunnen we als christen groeien in het dragen van Gods heerlijkheid. Maar wat is er dan voor nodig? "Als eerste: verbrokenheid. God zoekt verbroken mensen. Hij zoekt geen volmaakte mensen, want dan had Hij mij zeker niet uitgekozen. God zoekt mensen die aan het einde van hun touwtje zijn, waar het vuur doorheen gegaan is. God zoekt mensen die niet meer op zichzelf vertrouwen en waar elke trots en ambitie is weggebrand door het vuur van de Heilige Geest. Ten tweede zoekt Hij mensen die hongeren en dorsten, mensen die verlangen naar de komst van God. Dat soort mensen zoekt God. Oók in dit land."

Jan Pool besluit zijn preek door te vertellen over het bijzondere visioen waar hij eerder tegenover CIP.nl over vertelde en met een oproep aan de mensen om ook gloriedragers van God te worden: "Dat is wat de kerk in Nederland nodig heeft."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Preekverslagen
- Ds. Zondag vraagt zich af of God in tijden van nood te vertrouwen is: "Gods kinderen vallen van de ene verbazing in de andere"
- Henk Binnendijk wijst op één van de allergrootste denkfouten die christenen maken: "Ik sprak eenzijdig over de hemel"
- Prof. dr. A. de Reuver geeft een voorproefje van de hemel: "We zullen Hem gelijk zijn die eerst ons gelijk wilde zijn"
- Indrukwekkende boodschap van prof. dr. De Reuver: "Op Golgotha schijnt maar één woord op zijn plaats: mislukt"
- Volgens dominee Paul Visser kun je als volwassene niet geloven als een kind: "Dat is flauwekul en dan maak je er een heel raar naïef verhaaltje van"
Meer over Preekverslagen »

Klik hier om gratis kaarten voor de Presence Tour te bestellen

Reacties

Een preek van Jan Pool waar ik van harte AMEN op kan zeggen. Wat een voorrecht dat wij, door geloof in Jezus, als kinderen van God dragers mogen zijn van Zijn heerlijkheid en glorie, en Gods tegenwoordigheid mogen gaan beleven en uitdragen!

Laten wij daarom gelovigen zijn die hongeren en dorsten, verlangen naar de volheid van de Heilige Geest.
D
Jezus word buiten gezet daarom lopen de kerken leeg.
D
Dat is de reden dat de huidige kerken leeg zijn ...dat de verloren schapen die Jezus stuurt niet welkom zijn...Jezus zocht juist de zondaars...vervolgens Jan Pool hierop aangesproken maar hij stond niet open voor deze boodschap en zei Jezus heeft Zijn gemeente lief jaja klopt maar niet hun daden lees Openbaringen wat Jezus tegen de gemeenten zegt,wie zegt dat deze zwerver niet Jezus was en liet zien dat een geloof zonder daden dood is precies wat Jan Pool vertelde deden ze niet!!! Als Jezus Zijn kerk niet bouwt is t tevergeefs...diep triest!!!
Toon meer reacties (11)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events