Jurjen ten Brinke
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 september 2019 door Geerten van Breugel

Jurjen ten Brinke schrok van reacties op vertrek ledenraadsleden EO: "Christenen weten heel goed hoe het niet moet"

Jurjen ten Brinke, evangelist in Amsterdam en presentator voor de Evangelische Omroep (EO), schrok van de zelfgenoegzame reacties op de berichtgeving van de vertrokken ledenraadsleden Kees van Velzen en Marten Visser. 'Die houding was en is reden voor veel mensen om de kerk vaarwel te zeggen; ik kom ze wekelijks tegen', zo reageerde Ten Brinke op Facebook. CIP.nl ging met de evangelist in gesprek over de reacties en zijn visie op de koers van de omroep.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Je schrok van de zelfgenoegzaamheid in veel reacties op het vertrek van Van Velzen en Visser. Wat trof je daarin?
"Het vertrek van de mannenbroeders is op social media door sommigen opgepakt. Uiteraard verschijnen daar allerlei reacties onder. Van mensen die het vertrek begrijpen, van mensen die de (huidige) koers van de EO juist omarmen. Wat mij echt raakt is dat ik steeds vaker denk: de reacties onder artikelen (in ND, RD en ook CIP) verschillen maar weinig van reacties op een website van De Telegraaf of wat ook. Allerlei mensen geven aan dat ‘de EO al lang niet meer Bijbels is’, ‘de EO zich onterecht achter de NPO verschuilt’, ‘het ware geluid van het Evangelie er niet meer is’, ‘je niet vreemd moet kijken van wat er nu gebeurt want ja, in troebel water kun je niet leven’. Veel van die mensen zitten zelf in een kerk en kerkverband, waar ook van alles speelt. Want ja, waar niet? Maar op social media kun je lekker makkelijk ‘spugen’.

Tekenend vind ik bijvoorbeeld dat op meer dan 25 uitnodigingen van mij aan dergelijke mensen om een kop koffie te komen drinken en elkaar face to face te spreken, er slechts één persoon die moeite heeft genomen. Steeds vaker krijg ik het gevoel dat mensen vooral heel goed weten hoe het niet moet. En als je hen dan vraagt hoe wél, dan komen er oplossingen als ‘de EO moet zichzelf opheffen’. Tja. Dan zijn we snel uitgepraat."

"Tekenend vind ik bijvoorbeeld dat op meer dan 25 uitnodigingen van mij aan dergelijke mensen om een kop koffie te komen drinken en elkaar face to face te spreken, er slechts één persoon die moeite heeft genomen."

Je werkt als presentator voor de Evangelische Omroep. Verrast de houding van opgestapte ledenraadsleden jou?
"Ik vind het vooral heel jammer! Hun geluid is nodig. Ook in mijn kerkenraad in Amsterdam-Noord ‘organiseren’ we tegengas. Allemaal ‘gelijkdenkende’ mensen vormen samen een bubbel. Terwijl broeders en zusters die anders over punten denken je kunnen opscherpen. Anderzijds verrast het me niet. Als het je doel is om ‘de koers terug te buigen’ en je boekt, omdat je een minderheid bent, geen resultaat, dan kan het moment komen dat je opstapt. Omdat je geen ‘resultaat’ boekt. Terwijl er wel degelijk resultaat is: sommige EO-medewerkers en EO-leden uit behoudende kerken weten zich door hen vertegenwoordigt en een ‘profetisch geluid’ is altijd goed, hoewel dat niet altijd tot directe verandering leidt.

Iets wat me in de houding van de ledenraadsleden verrast, is dat er weinig zelfreflectie is. Ik leerde in de kerk dat als je met een vinger naar de ander wijst, er drie naar jezelf wijzen. Of dit in de ledenraad wel is gebeurd, weet ik niet. Maar in de communicatie die de opgestapte ledenraadsleden naar buiten uitten, gaat het alleen over wat de omroep fout doet en dat raakt me."

Hebben critici een punt in hun kritiek op het magazine Lazarus en de verschuiving van het standpunt over praktiserende homo's?
"Ja, zij hebben een punt. Lazarus is gericht op twijfelaars, zoekers, mensen die zich niet (meer) bij een kerk thuis voelen en voor wie ‘De Verandering’ of een Nederland Zingt uitzending een brug te ver is. Maar ook kerkgangers die op zoek zijn naar nieuwe perspectieven en verdieping vinden er hun weg. We zijn geroepen om het zaad van het Evangelie te zaaien, maar soms is er alleen maar harde grond, zijn er stenen, is er onkruid en pikken de vogels van alles weg. Ook als evangelist in Amsterdam ga ik dan soms eerst maar ‘stenen ruimen’ en ‘onkruid wieden’, zodat er een goede voedingsbodem ontstaat. Lazarus kan vooroordelen tegen het christelijk geloof wegnemen, zodat het zaad van het Evangelie kan gaan landen. En ja, als het medium vooral ‘twijfel’ in de hand werkt, dan ben ik daar niet blij mee. Het is echter evident dat dit ook in heel veel kerken plaatsvindt en dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben hierin keuzes te maken. Lazarus is niet echt mijn ding. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ‘mijn’ programma Nederland Zingt Dichtbij: daar wordt ook niet iedereen blij van of door opgebouwd. Maar ik erken de collega’s die aan Lazarus werken natuurlijk als volwaardige collega’s. Ze bedienen een doelgroep die er óók is en die bovendien geregeld prikkelende vragen stellen waardoor ik gedwongen word míjn standpunt te bepalen. En dat lijkt me winst."

"In de communicatie die de opgestapte ledenraadsleden naar buiten uitten, gaat het alleen over wat de omroep fout doet en dat raakt me."

De vertrokken ledenraadsleden zeggen dat de koers nu zover van de grondslag en doelstellingen van de EO afligt, dat ze de principiële keuze moeten maken om te vertrekken. Hoe sta jij in die discussie?
"Zoals gezegd: ik vind het jammer. Hoewel ik de redeneertrant kan volgen, zou je evengoed kunnen zeggen: ik moet blijven om dit geluid blijvend te laten horen. Ook dat is een principiële keuze (zoals mensen ook in de PKN blijven, bijvoorbeeld). Zelf ervaar ik in Amsterdam zo’n beetje dagelijks wat het gevolg is van mensen die wegtrekken omdat ze ‘Bijbelgetrouw’ willen zijn; het gevolg is dat er uiteindelijk weinig ‘licht en zout van het Evangelie’ over bleef in de stad. Dat moet je als christen toch niet willen?

Als je je zorgen maakt om de EO, bid dan voor dit bedrijf en kom er dan werken! Er zijn vaak genoeg vacatures. En je bent welkom mét je stevige overtuigingen.
Wat me echt pijn doet is dat de vertrekkende leden, met in hun kielzog ook allerlei mensen die zij ‘vertegenwoordigen’, kennelijk vinden dat ze de omroep als on-Bijbels kunnen weg zetten. ‘De identiteit doelbewust verkwanselen’, zei een van hen. Ik vind dat echt unfair. Je hebt een verschil van inzicht over ethische standpunten en hoe je de grondslag van de EO hanteert en als je vertrekt frame je de héle omroep als on-Bijbels. Terwijl je wéét dat een paar honderd medewerkers zich met hart en ziel inzetten. Weet je hoe vaak ik met een crew op een draaidag, of met een redactie tijdens een vergadering, bid? Hoe we zoeken naar de juiste weg om het Evangelie te brengen? En dan met een paar pennenstreken wordt christelijk Nederland verteld dat “dé EO” de weg kwijt is en het Evangelie niet meer brengt zoals het hoort. Ik kan dat gewoon niet begrijpen."

"Zelf ervaar ik in Amsterdam zo’n beetje dagelijks wat het gevolg is van mensen die wegtrekken omdat ze ‘Bijbelgetrouw’ willen zijn; het gevolg is dat er uiteindelijk weinig ‘licht en zout van het Evangelie’ over bleef in de stad."

Is het voor jou moeilijk voor een omroep te werken die in haar standpunten zo divers is?
"Nee. Het is voor mij een oase om bij de EO te werken. Ik woon en werk in Amsterdam en daar krijg ik véél méér voor mijn kiezen als het gaat om diverse standpunten. Ik heb de luxe niet om over pinksterchristenen, katholieken of ook enigszins vrijzinnige PKN-kerken te zeggen dat ik hen niet nodig heb (hoewel ik ook niet zeg dat het niet uit maakt wat ze uitdragen en hoe ze de Bijbel lezen. Dat maakt wel uit, maar héél veel wordt minder belangrijk als het aandeel christenen in je omgeving afneemt. Je wordt gedwongen om je op de kern te focussen). Ik kan bij de EO gewoon mijn eigen, orthodoxe standpunten innemen en wordt daarin gerespecteerd en gewaardeerd. En mensen met andere standpunten dwingen me om te zeggen waar ík sta, op grond van de Bijbel. Sowieso vind ik dat christenen er beter in zijn om te zeggen waar ze tégen zijn, dan waar ze voor stáán. Nou, daar kom je in Amsterdam niet mee weg. Dat kan alleen als je in de luxe van de Biblebelt of kerken met voornamelijk gelijkgezinden zit. Niet toevallig zijn dat meestal de kerken waar nauwelijks mensen vanuit de wereld toetreden of gedoopt worden."

In je werk bij Hoop voor Noord spreek je veel mensen, ook mensen die de kerk hebben verlaten. Jij schrijft dat het mede door deze discussie en reacties komt. Kan je dat uitleggen?
"Vandaag nog sprak ik een jongen die vanwege de reacties op zijn geaardheid de kerk de rug toekeerde; een paar maanden geleden. We hebben samen gebeden en hij accepteerde mijn orthodoxe standpunt omtrent homoseksualiteit volledig. Hij is blij met ons open contact maar heeft geen behoefte meer aan een groep waar iedereen wat van hem vindt en dat ook ventileert. Ik vind dat zó erg. We denken dat we de waarheid hebben en slaan daar anderen mee om de horen. Maar de waarheid is geen systeem of dogma. De Waarheid is een Persoon. En Zijn Naam is Jezus. We moeten mensen helpen om een ontmoeting met Hem te krijgen, waarna Hij door Zijn Geest in hun levens zal werken.

"We denken dat we de waarheid hebben en slaan daar anderen mee om de horen. Maar de waarheid is geen systeem of dogma."

Zolang worstelaars en mensen die God niet kennen vooral discussiërende christenen tegenkomen, plus kerken die vertellen hoe het zit, keren ze de kerk eerder de rug toe dan dat ze interesse krijgen in die relatie met Jezus Christus. Ik wil mijn tijd aan hen geven. En niet aan talloze discussies met christenen die me vertellen hoe het zit. Na dit interview ga ik me weer richten op de zieken, die een dokter nodig hebben, in plaats van mensen die me vertellen hoe het ziekenhuis zou moeten werken."

De EO verandert in zijn houding ten opzichte van verschillende onderwerpen, geeft Arjan Lock toe. Wat is voor jou de toekomst van de EO?
"Als de EO als omroep stenen mag opruimen, onkruid mag wieden, vogels mag wegjagen én het zaad van het Evangelie mag zaaien, dan mogen we in onze handen knijpen. Mensen die door onze programma’s meer willen leren van de Here Jezus, verwijzen we door naar plaatselijke kerken. Kerken waar verschillend over onderwerpen wordt gedacht. Als omroep staan we steeds vaker naast andere organisaties: bijvoorbeeld het Leger des Heils, Open Doors, Tear, IJM en natuurlijk plaatselijke kerken. Dat is een lijn die Arjan Lock heeft ingezet en waar ik heel veel respect voor heb. We zetten onze kracht in om ook hen te dienen. EO-magazine Visie belicht thema’s waar verwante organisaties zich hard voor maken en geeft ruimte aan de programma’s van Groot Nieuws Radio, Family7 en Hour of Power. We zijn geen concurrenten maar dienen hetzelfde doel. Bij die EO werken vogels van allerlei pluimage, maar allen zien ze graag dat mensen God liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Dan staan niet de standpunten voorop, maar is de EO een plek waar gelovigen elkaar erkennen en waar zoekers de liefde van Jezus ervaren."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Koers Evangelische Omroep
- Arjan Lock over vertrokken EO-ledenraadsleden: “Over onderwerpen als homoseksualiteit zijn we veranderd“
- Ook ds. Kees van Velzen verlaat EO-ledenraad: "De EO laat de Bijbel als fundament los"
- Theoloog Marten Visser stapt uit EO-ledenraad: "Bestuurders houden zich niet aan eigen grondslag, dan hoor ik er niet thuis"
- Ds. M. Klaassen hekelt koers van Evangelische Omroep: "EO zingt de mantra van inclusiviteit mee"
- Christelijke prominenten uiten in open brief kritiek over koers EO
Meer over Koers Evangelische Omroep »

Reacties

Dank je voor je mooi, evenwichtig en doordacht geluid!
K
Hoi Jurjen,Dank voor jouw opmerkingen i.v.m. het vertrek van Marten en mij. Zeker geen eenvoudige keuze. Dat kan ik je verzekeren. Je zegt dat we weinig zelfreflectie vertonen. Benieuwd wat je daarmee bedoelt.Wat ik mooi vind is dat je diverse kritische mensen hebt gevraagd met je te praten. Helaas kreeg je daar weinig reactie op. Maar jammer genoeg heb ik zo'n uitnodiging niet gekregen. Heel graag ga ik het gesprek met je aan. Laat wat van je horen alsjeblieft!Hartelijke groet,

Kees van Velzen
D
Hier en daar wel wat kort door de bocht. Ik kan me niet voorstellen dat genoemde ex-leden resultaat wilden boeken. Ik lees een groot stuk zorg, die voor hen steeds meer werd. Ze zullen ongetwijfeld ook gebeden hebben voor het bedrijf. En om nu te zeggen dat ze met een paar pennestreken de EO hebben weggezet, is wel erg kort door die bocht. Overigens begrijp ik jouw reactie vanuit jouw zendingscontext. Maar ik kan me ook voorstellen dat er voor die broeders een keer een grens bereikt is.
Toon meer antwoorden (3)
Toon meer reacties (29)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.