Jan van Dooijeweert
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 juli 2019 door Patrick Simons

Evangelist Jan van Dooijeweert gelooft niet in de kerk: "Gebouw en instituut kerk krijgen teveel aandacht"

“Het gaat in de kerk niet om het gebouw of om het orgel, het gaat om de gemeente van Christus. In onze tijd hebben we twee problemen. Het gebouw van de kerk krijgt teveel aandacht én het instituut kerk krijgt teveel aandacht.” Dat zei evangelist Jan van Dooijeweert tijdens een avond van Stichting Jij daar!. De evangelist sprak tijdens de avond in Goes over ‘Geloven in de kerk’ en deed daarbij een indringende oproep aan de aanwezig jongeren. “De Zoon van God zoekt jou. Dat wil ik vanavond vooral benadrukken. Hij zoekt jou persoonlijk. Hij zoekt niet jullie. Hij zoek jou. Ik zou jullie het liefst één voor één aan willen wijzen. De Heere Jezus zoekt jou. Hij roept jou.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Reinier Nijeboer.

Word ook lid

Van Dooijeweert begint zijn preek door te zeggen dat er ontzettend veel is veranderd sinds de tijd dat hijzelf zo jong was als het publiek van deze avond. “Er is zoveel veranderd, ook in de kerken. Maar in de tijd die voor jullie ligt gaat er nog veel meer veranderen. Alles wijst daarop. Het zou me helemaal niet verbazen dat velen van jullie nog leven wanneer de Heere Jezus terugkomt. De mensen om je heen zeggen: de kerk heeft zijn tijd gehad. De kerk is voorbij. En de zondag? Die is al helemaal voorbij. Je bent toch geen fatsoenlijk dorp meer als de winkels niet open zijn op zondag? Als je naar de kerk gaat, ben je maar een duf mens, zeker als je jong bent. Hoe kun je het daar nu toch volhouden? Je moet uren stilzitten terwijl er eentje vooraan op die preekstoel staat te oreren. Voel je mee wat ik bedoel als ik zeg dat er nog veel meer gaat veranderen in de tijd die voor jullie ligt?"

"tijdens een dienst zei dominee Huisman eens: Gemeente, wie heeft lust de Heere te vrezen? Sta op!"

"Bovendien weten mensen die naar kerk gaan onderling ook heel goed hoe je ruzie moet maken. Er is ruzie over dopen, ruzie over het avondmaal, ruzie over dominees…” Vervolgens gaat de evangelist nog kort in op enkele verzen van psalm 25 die net gezongen zijn, waarbij hij met name vers 6 aanstipt: “Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft er zin om de Heere te vrezen? Verschillende van jullie hebben vast wel eens van dominee Huisman gehoord. Hij is inmiddels al jaren overleden, maar het was een bekende prediker in de Gereformeerde Gemeenten. Wij hebben hem een keer in een dienst meegemaakt en toen werd dit vers ook gezongen. Toen het klaar was zei hij: ‘Gemeente, wie heeft lust de Heere te vrezen? Sta op!’ Durven we dan op te staan? Je hoeft het nu niet te doen hoor, dat bedoel ik niet. Maar durf je het?” 

Vervolgens leest Van Dooijeweert twee gedeelten uit de Bijbel: uit het Oude Testament over de vlucht van David naar de grot van Adullam en een gedeelte in Mattheüs waarin Jezus zegt: ‘Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden in uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

"Wij hebben het mooiste gebouw, bij ons is het grootste orgel en wij hebben de beste organist."

“Bij ons thuis doet mijn vrouw de boodschappen. Ze koopt onder andere koffie. Maar er zijn tal van verschillende merken. Welke moet je dan eigenlijk nemen? Mijn vrouw koopt altijd Douwe Egberts. Waarom? Nou, je moet zo’n pak eens goed bekijken. Die koffie is zo machtig goed verpakt. Je kunt het in de zee gooien en maanden laten liggen en dan komt er nog geen water in dat pak. Daarom koopt mijn vrouw die koffie. Daarnaast vindt ze de rode kleur mooi. Ze koopt daarom altijd Douwe Egberts. Betekent dat dat dit de beste koffie is? Nee, die vinden wij het lekkerst. Vanavond gaat het over geloven in de kerk. Kunnen we over de kerk op dezelfde manier praten als over koffie? Wij hebben het mooiste gebouw, bij ons staat het grootste orgel en wij hebben de beste organist? Kunnen we zo over de kerk praten? Ja, dat kan. Daar kun je zelfs eindeloos mee doorgaan. Maar heeft het waarde om op die manier over de kerk te praten? Heeft dat te maken met geloven in de kerk? Nee. Dat heeft vooral te maken met dat je het een mooi gebouw of een goede organist vindt. Doe die manier van geloven in de kerk maar niet.” 

De evangelist vertelt een verhaal van een meisje dat een berichtje stuurde met de vraag naar welke kerk ze moest gaan. Ze wist niets van de kerk en weinig van de Bijbel, maar was geïnteresseerd. “Ze wilde dat berichtje op Refoweb plaatsen en ik kreeg die vraag toegespeeld. Ik zei dat dit niet op Refoweb geplaatst moest worden. Want dan schrijft iemand dat ze naar een bepaalde kerk moet gaan en de volgende weer dat je naar een andere kerk moet gaan. Weer een ander zegt dat zijn kerk de beste is. Ik zei: kom maar gewoon een avondje met ons praten. Dan gaan we in de Bijbel lezen en zoeken we de weg. Ga jij elke zondag naar de kerk? Ik denk het eigenlijk wel. Heb je daar ook elke zondag vreugde in? Dat je wakker wordt en er zin in hebt want het is de dag van de Heere God, de dag van de opstanding van de Heere Jezus. En dat mag je met de gemeente van de Heere Jezus Christus gedenken! Bij de kerk denk ik niet aan een gebouw en ook niet aan een merk van een kerk. Ik denk aan de gemeente van Jezus Christus.” 

"Belijdenis van het geloof is niet zomaar lid worden van de kerk. Nee, je belijdt je geloof in Jezus Christus." 

Nog steeds komen er mensen naar kerk om tal van redenen. Mensen komen er bijvoorbeeld om te trouwen, mensen komen er voor de doop of mensen komen er om belijdenis te doen. Hoe komt het dat mensen dit blijven doen? Van Dooijeweert: “Ze worden door de Heere God zelf met liefdevolle handen gedirigeerd naar de kerk. Dat vergeten wij nog wel eens. Alles wat gebeurt rondom de gemeente van Christus wordt geleid door de vaderhanden van onze God. Hij dirigeert mensen naar de kerk, naar het evangelie, naar de gemeente. Als het goed is komen mensen naar de kerk om hun geloof te belijden. Niet om te zeggen dat ze het roerend eens zijn met wat er allemaal gebeurt of omdat ze het gebouw zo mooi vinden en van het instituut houden. Ze komen er om te belijden dat ze een zondaar zijn en dat ze alles verwachten van Jezus Christus en niemand anders. Ze komen om uit te spreken wat in hun hart leeft. Daarom doen mensen belijdenis van hun geloof. Dat is niet zomaar lid worden van de kerk, nee je belijdt je geloof in Jezus Christus.” 

“Ooit schreef iemand het volgende over de kerk”, vervolgt de evangelist. “Wat geloof je van de christelijke kerk? Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde toe brengt Jezus, de Zoon van God, uit de hele mensheid een gemeente bij elkaar die één is in het echte geloof. Hij heeft deze gemeente gekozen en roept hen voor het eeuwige leven. Hij heeft die gemeente door Zijn Geest en Woord bij elkaar gebracht en beschermt die gemeente. Hij houdt haar in stand. Hoe doet de Heere Jezus dat? Dan ga ik even terug naar die tekst uit Samuël die we gelezen hebben. Waarom gingen al die mensen achter David aan naar de spelonk van Adullam? Omdat het daar gezellig was? Omdat het er lekker warm was en er heerlijke bedden waren? Omdat ze er lekker konden eten? Ze gingen er naar toe om bij hem te zijn, bij David. Dat staat meerdere keren in de tekst. Het gaat in het geloof om mensen en personen. Als er bescherming nodig is, gaat het niet om de spelonk maar om David."

"Jezus komt je niet met dwang halen, maar nodigt je uit: kom naar me toe!"

"Laten we nu eens naar het stukje Mattheüs kijken. Hoe brengt Jezus zijn gemeente bij elkaar? Denkt hij aan de bouw van de kerk? Aan het soort orgel dat er staat? Aan de bekleding van de banken? Nee, hij denkt aan zijn gemeente, aan zijn kudde die hij bouwt, verzamelt en samenvoegt. Hij nodigt. Kom naar mij toe! Hij komt je niet met dwang halen maar nodigt je uit: kom naar me toe! Ik zal u rust geven. Moet je jezelf eens voorstellen. In deze stormachtige wereld, met alle onrust en gevaarlijke dingen en moeite en problemen. Ik zal u rust geven! Neem mijn juk op u. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat weegt niets. Wij hebben thuis een klein houten beestje staan dat we ooit hebben meegebracht uit Peru. Het is houtsnijwerk. Het is maar heel klein en weet je hoeveel het weegt? Vier gram. Dat weegt niets. Dat is het juk van de Heere Jezus. Mijn juk is zacht en weegt niets!” 

“Lieve jonge mensen, dát is waar het om gaat in de kerk. De kerk gaat niet tom het gebouw, maar om die gemeente van Christus. In onze tijd hebben we twee problemen. Het gebouw van de kerk krijgt teveel aandacht en het instituut kerk krijgt teveel aandacht. Mag er geen aandacht voor zijn? Dat mag wel. Maar dé aandacht moet gericht blijven op de Heere Jezus Christus zelf. Om hem gaat het! De kerk is de ruimte waar de gemeente samenkomt om met elkaar gesterkt te worden door de prediking van het Woord om met elkaar de boodschap van God te horen die voor hem en haar bedoeld is. Het gaat in de kerk om de Heiland, de Heiland van de wereld. Jezus Christus de Zoon van God die jou zoekt. Dát wil ik vanavond benadrukken. Hij zoekt jou persoonlijk. Hij zoekt niet jullie. Hij zoekt jou. Ik zou jullie het liefst één voor één aan willen wijzen. De Heere Jezus zoekt jou. Hij roept jou.” 

"Het Vaderhuis wacht voor degenen die hier als gemeente de kerk van Jezus Christus waren."

Van Dooijeweert vertelt vervolgens het verhaal van Petrus die over het water liep en door de golven zakt. “Ken je het moment dat Jezus Petrus uit de golven trekt? Dat is met ons allemaal nodig, dat we door de Heere Jezus zelf uit de golven en uit de blubber van de wereld getrokken worden en luisteren naar Hem. Petrus liep op het water en ineens ziet hij alleen maar de golven. Hij gaat naar beneden en zakt weg. Dan roept hij: Heere, help! Dat is die kreet: Heere, help! Er was eens een oudere man uit Iran die vertelde dat hij zich aan de Heere Jezus had overgegeven. Toen vroeg een jongen hoe hij dat dan precies gedaan had. De man stond even een moment te denken en liet zich vervolgens op de grond vallen. Hij stak zijn handen in de lucht en riep: 'Heere Jezus, hier hebt u me. Neem ook mij, hier hebt u me, ik geef mij aan u over.' Dat is waar het om gaat bij geloven in de kerk. Niet over het geloven in dat gebouw maar om geloven in die Jezus waar het om gaat in de kerk. Die Jezus die Redder is.” 

“En wat is dan die kerk”, vraagt de evangelist zich tenslotte af. “Dat is die plaats waar we horen over straks. Straks als de wereld voorbij is en als de Heere Jezus terugkomt. Dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn. Er zal eeuwige rust en vrede zijn. Nu mag je in de kerk een plekje hebben. Een stil plekje waar je zomaar in stilte aan hem denkt en desnoods je tranen de vrije loop laat. Waar je jezelf vrij aan hem mag overgeven. Wat er straks aan het einde van dit aardse bestaan gebeurt? Daar weten we nog zo weinig van. De Heere Jezus zelf noemt het een Vaderhuis. Dat wacht voor degenen die hier als gemeente de kerk van Jezus Christus waren. Kerk wil zeggen: wat van God is. Die gemeente, die van God is, zal daar eeuwig mogen leven. Eeuwig Jezus grootmaken en eeuwig genieten van zijn nabijheid.” 

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

B
Heel MOOI! Hier gaat het om...en deze boodschap klinkt door allerlei soorten kerken heen! De muren vallen steeds meer om en de Gemeente van Christus laat zich steeds meer zien. Halleluja!
T
Geachte heer van Dooijeweert,Bedankt voor Uw mooie artikel! Het ga U goed. Verder wens ik U alvast een gezegende zondag toe.
Toon meer reacties (6)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.