tienden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

09 juli 2019 door Patrick Simons

Het geven van tienden: wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? De voors en tegens!

Het artikel dat met toestemming van De Correspondent deze week op CIP.nl is gepubliceerd doet veel stof opwaaien. Het artikel volgt op een langdurig onderzoek en laat verschillende mensen aan het woord die in pinkstergemeenten manipulatie ervoeren met betrekking tot het geven van tienden. Het welvaartsevangelie viert daarbij hoogtij: gevers wordt verteld dat men er financiële voorspoed, spirituele groei én fysieke gezondheid voor terug mogen verwachten. Dit welvaartsevangelie is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Toch is het geven van tienden wel degelijk een Bijbels principe. Hoe zit dat dan eigenlijk precies? Wat zijn de voors en tegens van het geven van tienden? CIP.nl zet het op een rijtje.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Voor

1. Spontane uiting van liefde
In een artikel in EO Visie noemt Reinier Sonneveld 7 redenen waarom je tienden geven een goed idee is. Hij benadrukt daarbij wel dat het niet moet. Hij vergelijkt het met het geven van een kus aan je vrouw: van niemand hoeft dat en toch is het goed om te doen. Het is een natuurlijke expressie van liefde. Dat is volgens Sonneveld misschien ook wel zo met het geven van tienden. 'Zou ik niet zoveel liefde moeten hebben dat die tienden geven gewoon gebeurt, automatisch?' vraagt hij zich af.

2. Door tienden te geven, zit je minder vast aan geld als 'afgod'
Geld is een belangrijk afgod, misschien wel één van de grootste afgoden in onze rijke westerse wereld. Door je tienden te geven, oefen je jezelf in het loslaten en blijf je jezelf bovendien bewust van het feit dat het niet van jou is, maar dat je het ook van God gekregen hebt. Er wordt in het Nieuwe Testament vaak genoeg gewaarschuwd tegen geld en anderen mee laten delen in je rijkdom is misschien wel de ideale manier om ervoor te zorgen dat je geld niet belangrijker gaat vinden dan God. Je gebruikt het op deze manier op de juiste wijze.

3. God zegt zijn zegen toe!
Tienden geven? Dat is misschien nog wel veel te weinig. Dan kun je namelijk 90% voor jezelf houden. De Heere Jezus zegt tegen de rijke jongeling: 'Verkoop alles wat je hebt'. Dirk van Genderen schrijft in een blog over het geven van tienden: "Het gaat niet om tien procent! Om hoeveel dan wel? Om alles! Honderd procent. Daar schrikt u misschien van. De Here wil ons leren om alles, heel ons leven, onze tijd, onze bezittingen, alles aan Hem te geven. Alles is immers van Hem." Dan worden we volgens Van Genderen zeker gezegend, maar niet direct met rijkdom. "God zegt zeker zijn zegen toe, maar dat is geen garantie voor voorspoed en welvaart. Maar wel de vrede van God, Zijn zegen, Zijn aanwezigheid, eeuwig leven. Dat is toch oneindig veel rijker!"

4. Geven maakt je gelukkig!
Nog een belangrijke reden om ervoor te kiezen je tienden te geven. Want van geven word je namelijk gelukkig. Het is een uitspraak van Jezus zelf. "Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen", zei Hij. Daarbij zegt Jezus natuurlijk ook dat wanneer je iets aan de minste van zijn broeders hebt gegeven, je dat eigenlijk aan Hem gegeven hebt.

Tegen

1. Het systeem van tienden gold voor het volk Israël
Het bekende systeem van tienden geven was bedoeld voor het volk Israël, zo betoogde Arie-Jan Mulder recent op CIP. Hij schrijft dat het systeem werd ingesteld toen het volk in het beloofde land kwam wonen. Iedere stam kreeg een deel van het land toegewezen, behalve de Levieten omdat ze dienst deden voor God en dardoor niet op het land konden werken. Daarom kregen de Levieten een deel van de oogst van de andere stammen. Dat waren de tienden die moesten worden afgedragen. Deze waren echter ook bedoeld voor lekker eten bij de temel en feest te vieren met het eigen gezin. Ook Levieten mochten daarvan meegenieten, net als armen en vreemdelingen. Dit is onder andere te vinden in Numeri 18: 21-24 en Deuteronomium 14: 22-29. Er is geen enkel bewijs dat het systeem van tienden ook voor volgelingen van Jezus geldt. Het wordt dan ook nauwelijks meer in het Nieuwe Testament genoemd.

2. Jezus spreekt zich juist uit tegen het geven van tienden als plichtmatigheid
Toch komt het geven van tienden wel ter sprake in het Nieuwe Testament. Jezus spreekt er bijvoorbeeld over in Matteüs 23. Daar moppert Hij volgens Arie-Jan Mulder op de Farizeeën die er een wettisch voorschrift van hebben gemaakt. Jezus waarschuwt dat je dat niet naar de letter moet toepassen.

3. Er is in de nieuwtestamentische kerk geen sprake van tienden
Er wordt nergens gesproken over verplichte gaven bij de volgelingen van Jezus. Het gaat juist om de vrijheid en vrijwilligheid in het geven. Dat resulteerde in het begin van de kerk in gemeentes die alles met elkaar deelden en op die manier in gemeenschap leefden. Later veranderde dit. Paulus schrijft in zijn brief aan Korinthe(1 Korinthe 16:2) wel dat je als christen iets opzij moet leggen, maar zegt vervolgens dat je dit "naar vermogen" moet doen. Er wordt geen percentage genoemd. Er geldt dus geen aanbevolen minimum. Het is iets dat je samen met God voor jezelf uit moet zoeken. "Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft."(2 Korinthe 9:7).

4. We worden in eerste instantie opgeroepen geestelijke offers te brengen
In het Nieuwe Testament worden we volgens Henk Herbold in eerste instantie opgeroepen om geestelijke offers te brengen, zo betoogde hij vorig jaar op CIP. Het gaat daarbij volgens hem om lofoffers en uitingen van dankbaarheid aan de Heer zoals in 1 Petrus 2:5 te lezen is. Deze offers zijn een liefelijke geur voor God, waar Hij intens naar verlangd. Herbold benadrukt echter wel dat het brengen van offers nog steeds belangrijk is. Hij zegt zelfs dat God nog meer van ons vraagt dan onze tienden. God is bij Zijn zegeningen volgens de evangelist echter niet afhankelijk van onze gaven. 'God geeft Zijn zegeningen wel aan ons, maar niet meer op basis van onze tienden of enig ander offer van ons, maar op basis van het offer van Jezus op Golgotha.'

Gulden middenweg
Ook in deze kwestie kan er gekozen worden voor een gulden middenweg. Wanneer je wilt geven aan de kerk, goede doelen of andere mensen, is uitgaan van een tiende van je inkomen in principe een prima idee. Het kan en mag echter nooit een wetmatigheid worden. Iedereen mag voor zichzelf weten hoeveel hij of zij geeft, aan wie of wat hij of zij geeft en op welke manier. Voorgangers en kerken zouden daar geen invloed op uit mogen oefenen en zeker niet met de Bijbel als uitgangspunt. Juist de kerk moet een veilige haven zijn voor ieder mens en vrij zijn van manipulatie. Het gaat misschien wel niet eens om hoeveel je geeft, maar de manier waarop je geeft. Geef in blijdschap en dankbaarheid dat je in de gelegenheid bent om uit te delen. In 2 Korinthe 9:7 wordt het zo verwoord:

"Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Welvaartsevangelie
- Zo krijgen pinksterkerken mensen zover 10 procent van hun jaarsalaris af te staan
- Marten Visser reageert op welvaartsevangelie en manipulatie: "Er moet geen krampachtige bescherming van voorgangers zijn"
- Het gevaar van het welvaartsevangelie
- Verplicht tienden geven in de kerk: hoe zit dat en wat zegt de Bijbel?
- Standaard waarschuwing voor wie een gift wil doen: ‘Let op! Geld weggeven, kost geld’
Meer over Welvaartsevangelie »

Reacties

Ik geef mijn tienden sinds ik Jezus leerde kennen en dan heb ik het over bijna 60 jaar! Ik geef mijn tienden uitsluitend omdat het letterlijk staat in Maleachi 3: 8 - 11. Wat God hier belooft met "beproef Mij daarmee" heeft Hij 60 jaar lang voor mij waar gemaakt tot en met vandaag!! Alles wat ik bezit behoort mij niet toe, omdat ik alles "te leen" heb en ik kan er niets van meenemen. Een doodshemd heeft nog altijd geen zakken, ook niet na de invoering van de Euro.

R
De tekst in Maleachi 3: 8-10 bevat geen enkele aanwijzing dat tegenover het geven van 10% van uw inkomen aan een kerk (God) ontelbare zegeningen staan. Dit is een volstrekt onterechte claim van veel kerken, puur uit eigen belang.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (8)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.