Andries Knevel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

10 mei 2019 door Patrick Simons

Andries Knevel legt uit waarom het bewijs voor Jezus' dood en opstanding gigantisch groot is: "Slim zijn en christen zijn gaan heel goed samen"

Geloven dat Jezus is opgestaan zonder hem als Messias te aanvaarden. Dat is heel goed mogelijk, stelt Andries Knevel. De bewijzen voor Jezus' dood en opstanding zijn volgens hem gigantisch groot. Vorige week preekte hij in De Wegwijzer in Almere. De presentator van de EO sprak een keer op rationele wijze over de opstanding van Jezus.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Knevel vertelt over een Joodse hoogleraar, Pinchas Lapide, die niet geloofde dat Jezus de Messias was, maar wel geloofde dat hij uit de dood was opgestaan. “Hij had ergens geschreven dat Jezus waarlijk was opgestaan, terwijl hij niet geloofde dat Jezus de Messias was. Ik ben in mijn auto gestapt en ben naar hem toe gereden om hem te interviewen. Hij zei: ‘Jullie Jezus is echt uit de dood opgestaan. Daar zijn zoveel bewijzen voor. Ik als Jood, terwijl ik niet geloof dat hij de beloofde Messias was, geloof dat hij uit de dood is opgewekt.’ Dat is natuurlijk ontzettend boeiend voor ons christenen.” De EO-presentator vertelt over het programma ‘Andries en de wetenschappers’. “Ik heb internationale topwetenschappers geïnterviewd die christen zijn. Ik vind dat we in Nederland moeten weten dat heel slim zijn en christen zijn heel goed samen kunnen gaan. Afgelopen decennia is een beetje het beeld gecreëerd dat je dom moet zijn om naar de kerk te gaan.”

“Ik ga aan apologetiek doen vanavond”, belooft Knevel. “We gaan op een rationele manier nadenken over het christelijk geloof. Natuurlijk is mijn geloof veel meer. Het is een relatie, vertrouwen, overgave, aanbidding, verwondering, verbeelding. Mijn geloof is eigenlijk alles wat met mijn hele lijf te maken heeft. Toch is het belangrijk om er over na te denken.”

"er is geen enkel boek dat zo goed is overgeleverd als het nieuwe testament"

Handschriften
Knevel begint met uit te leggen waarom het Nieuwe Testament volgens hem betrouwbaar is. "Eigenlijk hebben we niets meer. We hebben geen evangeliën meer en we hebben geen brieven van Paulus meer. We hebben afschriften van afschriften van afschriften. In de geschiedenis is er vaak een enorme tijd tussen het moment dat een boek geschreven wordt en de totstandkoming van het eerste handschrift. Aristoteles schreef in 300 voor Christus zijn biografie, het eerste exemplaar dat we hebben is van 200 jaar ná Christus. Daar zit 500 jaar tussen. Het boek Ilias van Homerus werd 800 voor Christus geschreven, het eerste boekje dat we hebben is van 200 ná Christus. Duizend jaar verschil. Het eerste exemplaar van Gallische Oorlog van Julius Caesar, in 55 voor Christus geschreven, dateert uit 700 na Christus. Bij ieder oud boek dat we hebben en wat beroemd is, is er een megaverschil tussen het eerste schrijven en het eerste exemplaar. Gemiddeld 800 tot 1000 jaar. Dan krijgen we het Nieuwe Testament. De evangeliën zijn tussen 60 en 80 geschreven. Het eerste stukje is al uit 125. Wat we in de oudheid van boeken zien, daarvan zeggen we: het klopt allemaal. We vestigen al onze bronnen erop en het is echt gebeurd. Duizend jaar verschil. Bij ons is het slechts 60 jaar verschil. Het verschil tussen het moment dat ze aan het schrijven waren en het eerste stukje papyrus dat we hebben is zo klein dat er in die tussentijd nooit iets van mythevorming plaats kon vinden. Zo klein is. Er is geen enkel boek dat zo goed is overgeleverd als het Nieuwe Testament."

Ooggetuigen
Maar hebben Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes het niet verzonnen? Hebben ze de opstanding niet verzonnen uit teleurstelling omdat Jezus stierf en het afgelopen was? Knevel: "De wetenschap zegt: het klopt. Hij was er, hij heeft geleefd, had discipelen, deed wonderen en is gekruisigd. En er zijn mensen die zeggen dat hij is opgestaan. De vraag is, toen Jezus in 33 opstond, hebben zijn discipelen het verzonnen vanuit teleurstelling? De tijd tussen het echte gebeuren en het moment van schrijven is ontzettend kort. Markus begon al te schrijven in het jaar 60. Toen leefden de mensen nog die het hebben meegemaakt. Die evangelisten begonnen te schrijven omdat ze dachten: wij zijn oor- en ooggetuigen en gaan dood. Wie weet dan nog het verhaal van Jezus? Daarom zijn ze gaan schrijven. Critici zeggen dat ze Jezus opgehemeld hebben. Ze hebben hem groter gemaakt dan hij is. Mythevorming kan echter niet, want toen de evangelisten gingen schrijven leefden de oog- en oorgetuigen nog. Dat argument gebruikt Paulus ook in zijn brief aan Korinthe. Paulus zeg 16 jaar na de dood van Jezus: check de feiten. Rijd naar Jeruzalem. Er loopt hier een man, genaamd Paulus. Hij zegt dat Jezus is opgestaan. Check het. 500 mannen hebben hem gezien op één dag en het merendeel is nog in leven."

"Vanuit handelingen kun je al zien hoe betrouwbaar het evangelie van lukas is"

"Een Australische onderzoeker heeft alles gecontroleerd wat Lukas aan namen noemt in Handelingen: naam, jaartal, viervorst, de steden, de drachmen, de wind bij Cyprus, de zandvlakte bij Malta. Het wordt in Handelingen allemaal beschreven. 84 van die feitjes staan er in Handelingen. Dat is allemaal onderzocht. En alle 84 kloppen. Ze kloppen allemaal. Lukas was dus iemand die ongelooflijk nauwkeurig alles opschreef. Het boek handelingen is zeer nauwkeurig, het klopte allemaal. Vanuit Handelingen kun je al zien hoe betrouwbaar het evangelie van Lukas is."

Interne bewijsvoering
Er is echter ook nog belangrijke interne bewijsvoering. Knevel: "Pinchas Lapide zei: Jezus is gestorven. Zijn discipelen? Radeloos. Weggevlucht. Verloochend, verraden en bang. Hartstikke bang dat ze ook gekruisigd zouden worden. Hun Heer is mislukt, ze hebben de verkeerde nagevolgd. Die elf zitten bij elkaar. Deuren dicht, ramen dicht en hartstikke bang. Logisch, dat zouden wij ook zijn. Wat gebeurt er een aantal dagen later? Dezelfde mannen staan in Jeruzalem met vrijmoedigheid te getuigen van de opgestane Heer. Nergens meer bang voor. Petrus moet naar de gevangenis, het maakt hem niet uit. Wat kan er nu gebeurd zijn? De enige verklaring is dat ze de opgestane Heer, in wie ze zo teleurgesteld waren, gezien hebben. Anders is er geen verklaring mogelijk voor het feit dat twaalf depressieve en angstige mannen een poosje later in Jeruzalem zo enthousiast getuigen."

Ook het feit dat de vrouwen genoemd worden als de eersten die na de opstanding Jezus zagen, vindt Knevel een belangrijk argument. "Een vrouw telde niet mee in die tijd. Wat een vrouw zei was onzin. Dat zou nooit geloofd worden. Mattheüs en Markus dachten: ik doe het niet, ik schrijf het niet op. Ze wisten namelijk dat mensen het niet gingen geloven. Toch hebben ze het opgeschreven. Het waren vrouwen bij het graf. De vrouwen zijn de eerste evangelisten van het nieuwe evangelie. Dit is een ontzettend belangrijk argument voor de waarheid. Wat hadden ze het graag niet opgeschreven, maar het waren nu eenmaal de feiten. Ze moesten opschrijven wat er werkelijk gebeurd was. Ze moesten het bij de feiten houden omdat ze anders gecorrigeerd zouden worden door ooggetuigen.

"Stel dat ze de opstanding hadden verzonnen. Zou iemand sterven voor een zelfbedachte leugen?"

Het derde interne argument dat Knevel benoemd, is dat de discipelen nooit zouden sterven voor een zelfverzonnen leugen. "Stel dat ze het verzonnen hadden, de opstanding. Een aantal van hen is de marteldood gestorven. Zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Dat mensen sterven voor een leugen waarvan ze niet weten dat het een leugen is? Dat kan. Maar zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Stel je voor, ze zitten bij elkaar en zeggen: we gaan fakenews maken en verkondigen dat Jezus is opgestaan. Dat kun je een tijdje volhouden. Maar op het moment dat die Romeinen je gaan martelen voor een verhaal waarvan je weet dat je het zelf verzonnen hebt, zeg je: het was niet zo, we hebben het verzonnen."

Het vierde interne argument is het lege graf: "Als dat graf niet leeg was geweest toen het rumoer door Jeruzalem ging dat hij is opgestaan, was het voor de Romeinen simpel geweest. Ze hadden gewoon kunnen zeggen: jongens kom mee, kom kijken, hij ligt er gewoon nog hoor. Het is niet waar. De discipelen hebben hem gejat, zeiden ze. Zo'n setup of fakenews kun je een tijdje volhouden, maar niet als de Romeinen je gaan martelen. Het is geen verzonnen verhaal. Ze hebben het tegen hun eigen zin soms moeten opschrijven. Het is een verhaal waarvan ze wisten dat ooggetuigen het konden checken. Het is waar. De Heer is waarlijk opgestaan."

"De nieuwtestamentische wetenschap zegt dat dit waar is. Hij is waarlijk opgestaan"

Knevel besluit door op te merken dat er ook in de wetenschap een kentering is waar te nemen op dit gebied. "Toen ik theologie in de jaren 70 studeerde was er een trend in de nieuwtestamentische wetenschap om alles in het Nieuwe Testament met een korreltje zout te nemen. Zo ben ik opgeleid. In de veertig jaar daarna is er een enorme kentering gekomen waardoor nu, tot mijn stomme verbazing, die nieuwtestamentische wetenschap internationaal dit verhaal houdt. De nieuwtestamentische wetenschap zegt: of je het nu leuk vindt of niet, het is waar. Hij is waarlijk opgestaan. Er komen hierdoor mensen tot bekering. Dit is het verhaal van Rosalind Picard, dit verhaal heeft haar tot bekering gebracht. Door dit verhaal is C. S. Lewis tot bekering gekomen, Francis Collins ook, ik kan ze allemaal noemen. Tegelijkertijd zeg ik: het is de basis, maar voor waarlijk geloven, kijk ik omhoog. Als je door twijfel of aanvechting besprongen wordt, en dat worden we allemaal op z'n tijd, heb je dit verhaal af en toe nodig."

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

Een sterk argument voor de betrouwbaarheid van de 4 Evangeliën is ook dat de 4 evangelisten op honderden kilometers afstand van elkaar de gebeurtenissen hebben opgeschreven. Ze konden niet even met elkaar appen of chatten of mailen of telefoneren met de vraag.......joh, hoe zat het ook weer? of wat zei Jezus toen ook weer?

En toch spreken ze elkaar nergens tegen....

Mooi hè?
Toch weer een blijk van Gods grote Genade, dat zelfs de slimmeriken de ogen geopend wordt.
T
„Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.“

??Exodus? ?20:11? ?Beste Andries , heel mooi dat je in de opstanding gelooft maar dit hierboven geloof je niet meer oa omdat je “ wetenschappers “ meer vertrouwt dan het Woord van God . Zie je niet in dat de opstanding van Jezus totaal geen zin heeft als je in evolutie gelooft.

Evolutie heeft de dood nodig , anders geen vooruitgang . De bijbel leert het tegendeel.
Toon meer antwoorden (13)
Toon meer reacties (5)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen