Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 april 2019 door Willem J. Ouweneel

Een bijzondere rabbijnse profetie over Goede Vrijdag!

Goede Vrijdag! Christus stierf (en stond op, en voer ten hemel) in het jaar 30 (althans volgens velen; niet 33, zoals anderen menen), dat was precies veertig jaar vóór de val en verwoesting van Jeruzalem.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

In dit verband wijs ik op een uiterst merkwaardige passage in de (Babylonische) Talmoed, en wel in traktaat Yoma 39b: ‘Onze rabbijnen leerden: Gedurende de laatste veertig jaar vóór de verwoesting van de tempel [dus vanaf het jaar 30!] verscheen [op Grote Verzoendag, een half jaar ná Jezus’ Paasoffer] het lot [‘voor de Heer’] niet in de rechterhand [van de hogepriester]; ook werd het rode koord [van de zondebok] niet wit; ook scheen het meest westelijke licht [in het heiligdom] niet; en de deuren van de tempel gingen uit zichzelf [elke keer] open.’ De Jeruzalemse Talmoed (vert. Jacob Neusner, p. 156v.) zegt: ‘Veertig jaar vóór de verwoesting van de tempel ging het westelijke licht uit, het rode koord bleef rood, en het lot voor de Heer verscheen steeds in de linkerhand. Men placht de deuren van de tempel ’s nachts te sluiten en ’s morgens op te staan en ze open aantreffen.’

Als de zondebok de woestijn in werd gestuurd, bond men een rood koord aan zijn horens. Maar tussen 30 en 70 bleef dit koord elk jaar rood.

Hier worden vier spectaculaire wonderen genoemd, die zich alle vier voordeden vanaf het jaar 30 tot het jaar 70:
(a) Tot aan dat jaar 30 verscheen (bij het werpen van de loten; zie Lev. 16:8) het lot (‘Voor de Heer’) vaak (in 50% van de gevallen of vaker?) in de rechterhand van de hogepriester (vgl. Spr. 16:33!), en het lot ‘voor Azazel’ (betreffende de zondebok) in de linkerhand; maar tussen 30 en 70 was het elk jaar steevast andersom. (Volgens de statistiek zou het lot voor de Heer in ca. 50% van de gevallen in de rechterhand van de hogepriester moeten verschijnen; de kans dat dat 0% is, is 1 op de 5.500.000.000!)

(b) Als de zondebok de woestijn in werd gestuurd, bond men een rood koord aan zijn horens. Na verloop van tijd werd dit koord steeds wit, wat de Joden opvatten als bewijs dat God het zondoffer had aangenomen en de zonden van zijn volk had uitgewist. Maar tussen 30 en 70 bleef dit koord elk jaar rood. Je zou natuurlijk kunnen menen dat in het eerste geval het koord na verloop van tijd vanzelf gebleekt werd door de zon. Maar waarom gebeurde dat in de laatste veertig jaar dan niet!?

(c) Aan de westkant brandde in de tempel het ‘eeuwige licht’ (de Menorah, de zevenarmige kandelaar), als verwijzing naar Gods permanente tegenwoordigheid. Dat licht mocht natuurlijk nooit uitgaan (vgl. Lev. 24:2-4). Maar tussen 30 en 70 ging het wél elke keer uit. Zoiets kan per ongeluk natuurlijk wel eens gebeuren. Maar niet veertig jaar elke nacht, dat is ruim 14.600 nachten!

(d) De deuren van het heiligdom werden ’s avonds door de priesters gesloten en ’s morgens deden ze de deuren weer open. Maar tussen 30 en 70 gingen tot ieders schrik de deuren ’s nachts vanzelf open.

Vanaf het jaar 30 staat het ene, ware bloed, dat alleen zonden kan wegnemen, voor Gods aangezicht in het hemelse heiligdom.

Op grond van deze uiterst merkwaardige feiten profeteerde rabbi Jochanan ben Zakkai (de grondlegger van het rabbijns-talmoedische jodendom) dat de tempel blijkbaar afgedaan had en door brand verwoest zou worden (Yoma 39b)! Hij verwees daarbij naar Zacharia 11:1, waar hij voor Libanon de ‘tempel’ las, omdat deze gebouwd was van cederhout afkomstig van de Libanon (vgl. 1 Kon. 7:2).

Men kan dit alles natuurlijk afdoen als joodse legenden, die men niet historisch serieus moet nemen. Dat zou zeker waar zijn als het om christelijke legenden ging, want die zouden er belang bij hebben het jaar 30 tot iets bijzonders te maken. Maar hier zijn het rabbijnen die indirect aangeven dat er in het jaar 30 een uiterst opmerkelijke verandering plaatsvond. Het leek immers net alsof God tussen 30 en 70 de offers van Grote Verzoendag niet meer aanvaardde! Christenen weten onmiddellijk het antwoord op de vraag waarom dat zo was: in het jaar 30 bracht Christus op het kruis het ware zondoffer, dat eens en voor altijd de zonden van Gods volk heeft weggenomen (Hebr. 9:25-28; 10:10-14). Hebben de rabbijnen niet beseft dat christenen direct die conclusie zouden trekken? Des te merkwaardiger is het dat zij in de Talmoed op de enorme verandering van het jaar 30 gewezen hebben.

De orthodoxe rabbijn Tovia Singer (geb. 1960) is zich van die christelijke conclusie wel degelijk bewust, en hij heeft dan ook een heel andere verklaring voor de genoemde wonderen: ‘De reden dat dit wonder [het rode koord dat wit werd] veertig jaar vóór de verwoesting van de Tweede Tempel tot een einde kwam was te wijten aan het jammerlijke gebrek aan sociale gerechtigheid en broederlijke hartelijkheid onder het joodse volk.’ Tja, zo kan ik het ook. Waarom dan precies in het jaar 30? Trouwens, Yoma 9b vertelt ons dat de Joden in die tijd ‘zich bezighielden met de Torah, met de voorschriften ervan en met de betrachting van de liefdadigheid.’ En bovendien: als Singer gelijk had, was verzoening van het volk dan niet juist des te meer nodig?

Nee, vanaf het jaar 30 staat het ene, ware bloed, dat alleen zonden kan wegnemen, voor Gods aangezicht in het hemelse heiligdom. Alle Grote Verzoendagen van vóór het jaar 30 waren prachtige verwijzingen naar het zondoffer dat Christus heeft volbracht. Maar nadat de vervulling van Grote Verzoendag in het jaar 30 had plaatsgevonden, waren zulke verwijzingen niet langer nodig of relevant. En wat het ‘eeuwige licht’ in de tempel betreft: Jezus zelf was het ‘licht van de wereld’ (Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:35v., 46). Sinds dit licht in de wereld gedoofd is, doofde ook het licht in de tempel, hoe vaak men het ook opnieuw aanstak.

Wat een onverwachts, joods getuigenis over dat wondere jaar 30!

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

Het is volkomen volmaakt volbracht!
F
Dit is apart zeg; heb zoiets nog nooit ergens gelezen. Maar wat 'n Goede Vrijdag is 't vandaag toch weer om te gedenken dat Jezus stierf voor onze zonden; heerlijk Evangelie!

Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen