Pieter Siebesma

God

09 april 2019 door Jeffrey Schipper

Pieter wil moeilijke Bijbelteksten niet negeren: "De Bijbel is geen verhaal over een vakantiereisje"

“Veel christenen struikelen over moeilijke Bijbelteksten die ze niet begrijpen,” merkt docent Pieter Siebesma op. Hij spreekt dan ook over zogenaamde struikelteksten die hoofdbrekens en eindeloze discussies opleveren. Samen met Age Romkes behandelt hij in de nieuwe uitgave ‘Struikelblokken – Bijbelstudies over lastige teksten’ een aantal lastig te begrijpen of moeilijk te verteren Bijbelteksten.

Voor iedereen die van onze boeken houdt: blijf hier op de hoogte van onze nieuwste theologische uitgaven, denk mee en deel je boekenliefde met anderen.
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Op de cover van jullie boek is een trap te zien. Waarom?
“Op de voorkant van het boek maken we het visueel. De trap ziet er niet bepaald solide uit. De losse stenen kunnen zomaar struikelblokken worden. Maar als je even de tijd neemt en goed uitkijkt waar je je voeten neerzet, voert hij wel omhoog. Zo is het ook met Bijbellezen. Je stuit voortdurend op ingewikkelde teksten, maar wie volhardt wordt beloond en zal steeds dichter bij God komen.”

Ervaar jij de Bijbelteksten die je tegenkomt ook wel eens als een struikelblok?
“Jazeker,” antwoordt Pieter. “Ik vind het altijd mooi om er samen doorheen te worstelen. Met onze Bijbelkring zijn we nu met Ezechiël 2 en 3 bezig, waarin de roeping van Ezechiël wordt uitgelicht. In eerste instantie komen sommige teksten heel bizar op ons over. Maar als je je erin verdiept, kom je tot de ontdekking dat het hele waardevolle lessen met zich meebrengt. God maakt Ezechiël bijvoorbeeld duidelijk dat hij van Hem alleen moet getuigen wanneer Hij dat zegt. Dat kun je heel mooi toepassen op ons eigen leven. Niet in het wilde weg het Evangelie droppen, maar je daarin laten leiden door de Heilige Geest.”

"Veel uitleggers denken dat de baby plaatsvervangend voor David sterft. Maar deze verklaring levert meer problemen op dan dat ze oplost."

In je boek worden verschillende Bijbelverhalen uitgelicht, waaronder het verhaal van David en Batseba. Waarom wordt dit verhaal als struikelblok ervaren?
“David pleegde overspel met Batseba. Dat David zwaar wordt gestraft, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Maar als Nathan het oordeel aankondigt, wordt het pasgeboren kind van David en Batseba gestraft met een dodelijke ziekte. Veel lezers hebben daar moeite mee. Dat is begrijpelijk, want deze onschuldige baby had part noch deel aan wat zijn ouders hadden gedaan. Veel uitleggers denken dat de baby plaatsvervangend voor David sterft. Maar deze verklaring levert meer problemen op dan dat ze oplost.”

Hoe zou jij dit moeilijke Bijbelgedeelte uitleggen?
“Als de baby was blijven leven, had het kind de rest van z’n leven er last van gehad. Als koning zou hij altijd worden nagewezen als degene die is voortgekomen uit een overspelsituatie. Altijd verdacht. Dat maakt de profeet Nathan ook zelf duidelijk. In de oudtestamentische cultuur speelde schaamte bovendien een hele grote rol. In zo’n cultuur is het bijna onmenselijk om de zonde van je vader en moeder te dragen. Mogelijk heeft de dood van het kind hier ook mee te maken.”

Maar wat zeg je tegen die Bijbellezer die daar geen genoegen meeneemt en vindt dat God die baby een mooi leven heeft onthouden?
“Het is dus maar de vraag of het kind een mooi leven had kunnen leiden. Bovendien is het uiteindelijk God die beslist over leven en dood. We kunnen het Hem niet narekenen. Dat zullen we moeten accepteren. Als westerlingen vinden we dat erg moeilijk. Wat dat betreft geloof ik dat we veel kunnen leren van christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Zij bidden God vaak niet om de moeilijkheden weg te nemen, maar om in de verdrukking staande te blijven.”

Ook in het Nieuwe Testament komen we struikelblokken tegen. Paulus spreekt in 2 Korinthe 12 over een doorn in zijn vlees. Wat is de boodschap van dit Bijbelgedeelte?
“Paulus heeft in de gemeente van Korinthe gewerkt en uit zijn brieven aan de gemeente blijkt dat ze een aantal zaken niet op orde hadden. Paulus’ kritiek leverde hem een gespannen verhouding met een deel van de gemeente op. Niet iedereen erkent zijn gezag. Op een gegeven moment legt Paulus uit waarom hij ervaart door God te zijn geroepen. Hij gaat in op een aantal door God ontvangen openbaringen. Maar daarop wil hij niet pochen Maar wel dat God hem nederig houdt door wat hij noemt ‘een doorn in het vlees’. Wat het precies inhoudt, weten we niet. Het bracht in ieder geval een lijden met zich mee dat God niet heeft weggenomen. Eigenlijk is het heel mooi dat de Bijbel niet duidelijk maakt wat die doorn inhoudt.”

"De Bijbel is geen verhaal over een vakantiereisje, waarbij we kunnen klagen als het appartement kleiner of het uitzicht minder mooi is dan in de folder."

Waarom vind je dat mooi?
“Stel je voor dat het bijvoorbeeld over een oogziekte zou gaan. Dan zouden alleen Bijbellezers met een oogziekte zich met dit gedeelte kunnen identificeren.”

Waarom spreekt dit Bijbelgedeelte jouzelf in het bijzonder ook aan?
“Vanaf mijn geboorte heb ik gehoorproblemen. Zo komen hoge klanken maar voor 30% mijn gehoor binnen. De geluiden die ik hoor zijn dus enorm vervormd. Bij vioolconcerten hoor ik bijvoorbeeld de viool niet. Toen ik tot geloof kwam heb ik God gevraagd om genezing. Hij heeft dit gebed niet verhoord, omdat mijn gehoor nog steeds slecht is. Tegelijkertijd vormt het geen belemmering om God te dienen. Ik zou mijn gehoorprobleem dus ook een ‘doorn in het vlees’ kunnen noemen. Wat Paulus heeft ervaren, is voor mij dus heel herkenbaar.”

Waarom wordt het Bijbelgedeelte over ‘de doorn in het vlees’ als lastig ervaren?
“Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet begrijpt. Mag je boos zijn God? Daar wordt heel verschillend over gedacht. Job vervloekte op een gegeven moment zijn geboortedag. Hij was dus behoorlijk boos op God. Tegelijkertijd heeft Job zijn emoties aan Hem moeten overgeven. God heeft ons gemaakt. Wie zijn wij om Hem ter verantwoording te roepen?

Als het bijvoorbeeld gaat over ziekte geloof ik voor de volle 100% dat God kan genezen. Maar in veel situaties doet Hij dit niet. Dan is het mooi om te ontdekken dat het uiteindelijk niet om genezing gaat, maar om je relatie met God. We kunnen in alle omstandigheden Zijn rust en vrede ervaren.”

Wat moeten we ons goed realiseren als we een struikelblok in de Bijbel tegenkomen?
“Kijk goed naar het Bijbelgedeelte waarin het staat geschreven. Er is een groot verschil tussen de Psalmen en geschiedenisverhalen. In Psalm 137:9 staat bijvoorbeeld: ‘Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpt en tegen de rots verpletteren zal.’ Dit wordt de Babyloniërs – die de Israëlieten gevangennamen – toegewenst. Als je op de hoogte bent van de context weet je dat die rotsen voorkomen in Israël en niet in Babel. In die zin is het dus niet letterlijk bedoeld. Er wordt uiting gegeven aan bepaalde emoties. Daar zijn de Psalmen bij uitstek voor bedoeld.”

Pieter benadrukt dat het boek niet is bedoeld om op alle vragen antwoord te krijgen. “De Bijbel is geen verhaal over een vakantiereisje, waarbij we kunnen klagen als het appartement kleiner of het uitzicht minder mooi is dan in de folder. Het is het verhaal van een vlucht uit Egypte, dwars door een woestijn vol gevaren en verzoekingen. Maar wel op weg naar het beloofde land!”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Benieuwd naar het boek? Bestel het hier!

Reacties

H
Dank je Pieter, ik heb het leerzame boek aangeschaft.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
CIP.nl crowdfundt voor De Hoop. Al 99 procent van het bedrag is opgehaald. Draag je bij?