Jaap Bönker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Jaap Bönker: "God gebruikt Arabieren om Joden te laten zien dat Jezus de Messias is"

“‘Wat doe jij hier als Arabier?,’ vroeg een 94-jarige Holocaustoverlevende. ‘Ik ben hier omdat ik jouw Messias heb ontmoet,’ antwoordde een Arabische christen. Vervolgens is die Joodse vrouw tot geloof gekomen.” Deze ervaring deelt Jaap Bönker namens van Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI). CIP.nl sprak hem over zijn drijfveren en werk. “God gebruikt Arabieren om Joden te laten zien dat Jezus de Messias is.”

Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

Jaap vertelt waar zijn liefde voor het Joodse volk vandaan komt. “Mijn opa en oma hebben in de Tweede Wereldoorlog een Joodse jongen opgevangen. De schuilplaats die ze voor hem maakten, heeft veel indruk op mij gemaakt. Na de oorlog heb ik mijn gereformeerde opvoeding aan de kant gezet en liet ik mij onderdompelen in de flowerpower-subcultuur. Na mijn bruiloft kreeg ik een trouwbijbel. Ik ging dit boek lezen vanuit de overtuiging dat er allemaal onzin in staat. Maar toen ik het Woord opende, ben ik tot geloof gekomen. Bijbelverhalen kwamen in mijn hart tot leven.”

Later sloot Jaap zich aan bij een Bijbelschool. “Daar kreeg in onderwijs van docenten met een theologische visie op Israël. Dat vond ik enorm interessant! Ik hoorde dat God nog steeds een plan heeft met het Joodse volk. Tijdens die vierjarige cursus werd dat plan steeds meer duidelijk.” Via zijn werk voor Dorcas kwamen de volkeren uit het Midden-Oosten steeds meer op het netvlies van Jaap terecht. “God heeft in de eerste plaats een plan met Israël en de broedervolken eromheen, dus ook de Palestijnen. Pas daarna komen wij als Nederland in beeld.”

“God heeft in de eerste plaats een plan met Israël en de broedervolken eromheen, dus ook de Palestijnen. Pas daarna komen wij als Nederland in beeld.”

Vervolgens ging je bij de Arabische Wereld Zending (AWZ) aan de slag als directeur. Wat viel je op toen Gods liefde voor het Joodse volk ter sprake kwam?
“Ik weet nog goed dat tijdens mijn eerste vergadering als directeur deze vraag stelde: ‘Wat is jullie visie op Israël?’ Het was alsof ik op dat moment een bom liet afgaan. Mensen om mij heen keken mij verbaasd aan en benadrukten dat we ons als stichting op de Arabische volkeren focusten. Maar ik ben ervan overtuigd dat je juist in die positie niet om Israël heen kunt. In de eerste plaats vind ik dat een theologisch principe. Daarnaast heeft iedere Arabier een mening over het Joodse volk. Daar kunnen we niet omheen, vind ik.

We verrichtten gemeente stichtend werk onder Arabieren. Dan is het een cruciale vraag op welke theologie we ons werk baseren. Als Arabieren tot geloof in Jezus komen, gaan zij de Bijbel lezen en komen ze ook in aanraking met Bijbelgedeelten over Gods relatie met Israël. Dan kun je dat wat mij betreft niet negeren door Israël te vervangen door de kerk. Op basis van die theologie kunnen er nooit ogen voor Gods plan met Zijn volk opengaan. Omdat ik daar altijd voor heb willen strijden, had ik vaak aanvaringen.
Mensen om mij heen zijden dat het onderwerp Israël in relaties met Arabieren zoveel mogelijk ontweken moet worden, omdat het tot fricties leidt. ‘Maar dan vertellen jullie het niet goed,’ zei ik vervolgens. ‘Je moet ze juist over Gods liefde voor het Joodse volk vertellen!’”

De laatste jaren ontmoet je steeds meer Arabische christenen met liefde voor Israël. Hoe verklaar je dat?
“De aanslagen op 11 september 2001 in de VS zijn een duidelijk keerpunt geweest. Na die tijd zijn in de Arabische wereld veel moslims tot geloof in Jezus gekomen. ‘Ons werd verteld dat de islam een godsdienst van vrede is, maar dat blijkt niet zo te zijn,’ concludeerden deze moslims. De Arabische Lente heeft dat nog verder versterkt. Ik hoorde dat chatrooms van christelijke organisaties werden overspoeld met vragen uit de Arabische wereld over wie Jezus écht is en de positie van Israël in de Bijbel.”

"De aanslagen op 11 september 2001 in de VS zijn een duidelijk keerpunt geweest. Na die tijd zijn in de Arabische wereld veel moslims tot geloof in Jezus gekomen."

Aan de hand van zijn reizen naar het Midden-Oosten merkt Jaap op dat christenen uit Arabische gemeenten met liefde voor het Joodse volk het enorm zwaar hebben. “Van drie verschillende kanten worden de leiders van deze kerken geestelijk in elkaar gebeukt. Veel moslims beschouwen hen als vijand, vanwege hun bekering tot het christendom. Veel Joden moeten niets van deze gelovigen hebben en daarnaast wordt hun werk ook niet gewaardeerd christelijke gemeenten zonder Israëlvisie.”

Sinds vorig jaar ben je directeur van CGI. Wat is wat jou betreft de taak van CGI?
“Deze stichting is geboren vanuit het feit dat Messiasbelijdende gemeenten zich in Israël verlaten voelden. Orthodoxe Joden verzetten zich fel tegen deze beweging. Vervolgens zijn er christenen opgestaan met het verlangen om deze gemeenten te ondersteunen. Die steun willen wij faciliteren. Daarnaast willen we christenen in Nederland wijzen op de Joodse wortels van ons geloof. Inmiddels steunen we ook Arabisch-christelijke gemeenten die oog hebben voor Gods plan met Israël. De banden tussen deze en Messiasbelijdende gemeenten wordt steeds hechter.”

Wat is je in positieve zin opgevallen tijdens je meest recente Israëlreis?
“Ik ben ervan overtuigd dat Arabieren die oog krijgen voor Gods plan met Israël de trigger zijn voor Joden om de Messias te zoeken. Ik zie steeds meer vruchten. Ik hoorde daar over een huis in Haifa waar Holocaustoverlevenden worden opgevangen. Gemeenteleden uit een Arabisch-christelijke gemeente bezochten het tehuis om vrijwilligerswerk te doen. Eén van de Holocaustoverlevenden begreep dat niet. ‘Wat doe jij hier als Arabier’. Een Arabische voorganger antwoordde vervolgens: ‘Ik ben hier omdat ik jouw Messias heb ontmoet.’ Vervolgens is die mevrouw op 94-jarige leeftijd tot geloof gekomen.

Ik ben ervan overtuigd dat de vele moslims die sinds 11 september 2001 tot geloof komen een cruciale rol gaan spelen in de geestelijke herleving onder het Joodse volk. Joden die tot geloof komen gaan wereldwijd verschil maken. Denk aan de apostel Paulus! In het Westen hebben we het Evangelie altijd vanuit onze westerse bril bekeken en naar onszelf toegetrokken, maar God heeft een veel groter plan met deze wereld. Dat plan zie ik steeds meer tot uiting komen, zowel onder Joden als Arabieren.”

Waarom hamer je zo duidelijk op dat grote plan van God?
“Ik vind dat we in de kerk te veel aan het freewheelen zijn. In een christelijke boekwinkel zie ik allerlei boeken die duidelijk maken wie ik ben in Christus en hoe ik met Christus mag groeien. Daar worden ook veel conferenties georganiseerd. Eerlijk gezegd vind ik het al snel neigen naar psychologiseren. Dan denk ik: ‘Gods plan met de wereld gaat niet alleen over mij.’ We hebben een almachtig God die boven onze eigen levens uitstijgt en vandaar uit mogen we met Hem leven. Wij redeneren vaak van onderop en dan staat persoonlijke groei centraal. Dan vergeten we Gods plan met de wereld.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand
Lees hier meer over het werk van Comité Gemeentehulp Israël

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

De gedachte, dat Gods plan zich nog altijd rond Israël centreert, is het resultaat van een natuurlijk, op de wereld, gericht denken.

Dat is blind voor het feit, dat God zijn plan: de realisatie van het Koninkrijk Gods, rond Christus centreert; een plan dat Hij al uitvoert sinds de uitstorting van de Heilige Geest.

Alleen op die wijze kan het Evangelie het hart van elk mens bereiken, zodat iedereen de kans krijgt een zoon van God te worden.
"Ik ben ervan overtuigd dat de vele moslims die sinds 11 september 2001 tot geloof komen een cruciale rol gaan spelen in de geestelijke herleving onder het Joodse volk."

Jezus zegt echter: Luk 13:34-35 " Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild." (A)
(A) De Joden, dat wil zeggen de geestelijke leiders van Israël, 'wilden' al niet luisteren, toen de Meester Zelf tot hen kwam, op grond waarvan veronderstelt dan Jaap Bönker, dat de Joden nu wél willen luisteren?

Het gaat om een hartsgesteldheid. (B)
Toon meer reacties (3)