Bart Bolier
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 februari 2019 door Jeffrey Schipper

"Het verbaast mij dat steeds meer christenen de uitverkiezing ontkennen"

De uitverkiezing levert in christelijk Nederland veel verwarring op. “Uitverkoren worden door God is geen lot uit de loterij. Wanneer een verloren zondaar zijn of haar toevlucht tot Christus neemt, is dat het duidelijkste teken van de uitverkiezing,” maakt Bart Bolier duidelijk. De Gereformeerde Gemeente in Nederland-ouderling uit Elspeet schreef mee aan het boek ‘Muur of poort? Jij en de uitverkiezing’.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

Wat houdt de uitverkiezing in en waarom is dit zo’n belangrijk thema volgens jou?
“Het houdt in dat God besloten heeft om mensen zalig te maken en anderen rechtvaardig in hun zonde te laten liggen. Waarom is dit belangrijk? Omdat God hier in Zijn Woord vaak over spreekt. Het is tot verheerlijking van Hem. Daarom verheugt Jezus Zich in Mattheus 11:25 in het welbehagen van Zijn Vader. Dat neemt niet weg dat we hier als mensen met veel voorzichtigheid over moeten spreken. De uitverkiezing is een mysterie dat we niet kunnen verklaren. In het boek Job staat: ‘Zie, God is groot en we begrijpen het niet.’

"Dat in mij het verlangen is ontstaan om de Heere Jezus te dienen ligt niet aan mij. Ik heb nooit voor Hem gekozen. Hij kwam mij tegen."

Ten diepste willen we als mens op Gods troon zitten en zelf bepalen of we wel of niet bij Hem horen. Daarom is het heel begrijpelijk als we dit een moeilijk onderwerp vinden. Maar als de Heilige Geest in ons leven komt, krijgen we een nederige houding. ‘Wie ben ik, dat ik bij die grote God mag horen?’”

In hoeverre heb jij zelf geworsteld met de uitverkiezing?
“Dat in mij het verlangen is ontstaan om de Heere Jezus te dienen ligt niet aan mij. Ik heb nooit voor Hem gekozen. Hij kwam mij tegen. Johannes zegt het zo mooi: ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ Dat vind ik ook een hoopgevende gedachte. Als ik het zelf zou moeten organiseren, zou het tussen mij en God nooit goed zijn gekomen. De uitverkiezing leert mij dan ook om heel klein van mijzelf te denken en groot van God. Ik heb nergens recht op. En als je dan genade ontvangt, ben je zó verwonderd!”

Bart verwijst naar Romeinen 9. “Paulus maakt daar duidelijk dat God alles van tevoren heeft voorbestemd. God wist al voordat zij geboren werden dat Hij Jakob heeft uitverkoren en Ezau niet. Vervolgens brengt Paulus gedachten van andere mensen in, die dat maar oneerlijk vinden. Eén van die vragen is: ‘Wie heeft Zijn wil weerstaan?’ Met andere woorden: Wat kunnen wij er dan aan doen als we onbekeerd blijven? Paulus zegt op die vraag: ‘Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt?’ We moeten dus gepaste eerbied hebben. Vervolgens vergelijkt Hij God met een Pottenbakker, die zelf bepaalt wat Hij met de door Hem gemaakte vaten doet.

De duivel kan de meest troostrijke leerstukken veranderen in leerstukken die je wanhopig maken. Ik denk dat satan bij veel gelovigen de uitverkiezing misbruikt en hen doet geloven dat bidden geen zin heeft, omdat je niet bij God kunt horen. Maar het geheim van de uitverkiezing is juist dat de grootste zondaar tot Hem mag komen. God maakt Zijn keuze niet op basis van iets goeds in de mens. Voor een mens zonder geloofsogen is dat een steen des aanstoots. Maar voor een ontdekte zondaar is dat juist een wonder: dan kan het ook voor de grootste zondaar!”

"Rondom de publicatie van dit boek heb ik mij voor medechristenen moeten verantwoorden waarom ik in de verkiezing geloof, terwijl de hele Bijbel er vol mee staat!"

‘De predestinatie heeft vanwege de onkunde en vijandschap van mensen vaak een negatieve klank,’ schrijf je. Wat bedoel je met die onkunde?
“Dat je meent dat God van ons vraagt om eerst te ontdekken of we wel of niet zijn uitverkoren, voordat we tot Jezus mogen komen. Of de gedachte: ‘alles ligt toch al vast, dus ik leef er maar op los’. In orthodox-christelijke kringen wordt dit als argument gebruikt om hun eigen leven te leiden. ‘Als God mij bekeert, trekt Hij mij toch wel naar Hem toe.’ Dit is een halve waarheid die juist ook veel mensen in de BibleBelt bij God vandaan houdt. Maar de Heere geeft in Zijn Woord nergens een vrijbrief om erop los te leven, omdat toch al vaststaat wie Hem toebehoort.”

Bart voegt toe dat in andere kringen ook verkeerd met de predestinatieleer wordt omgegaan. “Veel christenen geloven helemaal niet meer in Gods verkiezing. Daar heb ik mij oprecht over verbaasd. In de prediking ligt dan niet de nadruk op Gods keuze, maar op onze eigen keuze, zonder de doodsstaat van de mens eerlijk onder ogen te zien. Dit toont aan dat wij mensen het liefst zelf als God willen zijn. Rondom de publicatie van dit boek heb ik mij voor medechristenen moeten verantwoorden waarom ik in de verkiezing geloof, terwijl de hele Bijbel er vol mee staat!”

De schrijver merkt op dat hij onder refojongeren steeds minder de gedachte tegenkomt dat ‘alles vastligt en je er dus op los kunt leven’. “Dat kan te maken hebben met een meer evenwichtige prediking en catechese. Bovendien leven we in een tijd waarin jongeren veel meer aan zelfonderzoek doen. Zeker in vergelijking met de vorige generatie. Anderzijds wordt het aantal jongeren dat de verkiezing het liefst negeert naar mijn idee juist groter. Dat vind ik zorgelijk. Het is de bron van de zaligheid. Het verheerlijkt God en maakt de mens nederig.”

Dat christenen de verkiezing ontkennen; komt dat misschien doordat we het stiekem oneerlijk vinden dat heel veel mensen niet met het christelijk geloof zijn opgevoed en dus geen ‘eerlijke kans’ hebben gekregen om Hem te zoeken?
“Dat denk ik zeker,” antwoordt Bart. “Maar wat ik pas écht oneerlijk vind is het ontkennen van het feit dat God mensen verkiest en andere mensen voorbijgaat. Dit laat zien wat er binnen in ons leeft. Dan denken we het beter te weten dan God, door de verkiezing weg te schuiven, ondanks het feit dat het honderden keren in Gods Woord wordt vermeld.

"De uitverkiezing is iets anders dan een lot uit de loterij. Het is een poort, de opening in de muur van zonde die wij hebben opgetrokken."

Die hoogmoed kan worden voorkomen als we een stapje terug zouden doen en een ander beginpunt te nemen. We zijn allemaal verloren mensen, en God is op geen enkele manier verplicht om ons, zondaren, te redden. Voor een rechteloze zondaar krijgt Jezus alle waarde! De Heilige Geest zorgt er altijd voor dat genade een wonder wordt.”

Wat zeg jij tegen iemand die naar je toekomt en zegt: ‘Je bent dj geweest en hebt ervoor gekozen om een ander leven te leiden door Jezus te dienen. Je hebt zelf gekozen en bent geen robot’?
“Als ik alles zelf had beslist in mijn leven, was ik nu nog steeds dj geweest. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof niet dat God robots maakt. Adam leefde voor de zondeval ook niet als een robot. Hij ontving van God het verlangen om te doen wat Hij wil. Dat is wat bekering inhoudt: je krijgt een nieuw hart, waardoor je wil wordt vernieuwd en Zijn wil gaat doen. Niet als een robot, maar vanuit liefde. En dat is voor de grootste zondaar mogelijk, want de verkiezing is onvoorwaardelijk. God werkt Zelf alles. Gelukkig!”

Je vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat je kunt weten of je uitverkoren bent. Waarom?
“Ons boekje heet ‘Muur of poort’. Voor veel mensen is de verkiezing een muur waar ze voortdurend tegenaan lopen, of zelfs tegen te pletter lopen. De uitverkiezing is iets anders dan een lot uit de loterij. Het is een poort, de opening in de muur van zonde die wij hebben opgetrokken. Onze oudvaders hebben boeken vol geschreven met kenmerken van de uitverkiezing. De Heere Jezus is de spiegel van de uitverkiezing. Wanneer een verloren zondaar zijn of haar toevlucht tot Christus neemt, is dat het duidelijkste teken van de uitverkiezing.”

Wat je kunt meegeven aan christenen die worstelen met de vraag of ze bij de Heere Jezus horen?
“Laat ik de Bijbel laten spreken. De Heere Jezus haalt verkiezing en onze eigen verantwoordelijkheid nooit uit elkaar. Hij zegt: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen.’ Dat gaat over de uitverkiezing. De tekst vervolgt: ‘En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’ Hoe kun je weten of je bij de gegevenen van de Vader hoort? ‘Als je tot Mij komt,’ zegt Jezus. John Newton zegt in een van zijn liederen heel mooi: ‘Moede kom ik arm en naakt / tot de God Die zalig maakt.’ In Filippenzen 2 worden de lezers opgeroepen om hun eigen zaligheid te werken, met vreze en beven. Kunnen we het dan toch zelf? Nee, want deze zin loopt door: ‘want het is God, Die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.’ Het is God Die ons redt, maar een mens wordt niet met zijn armen over elkaar zalig. Hij schakelt de hele mens in. Laten we niet rusten totdat we door Hem zijn gevonden.”

Het komen tot Jezus moet in waarheid en oprechtheid zijn. Hij verwijst naar Johannes 2. Daar staat dat velen geloofden in Jezus, toen Hij wonderen deed. Bart citeert vers 24: ‘Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende.’ “Mensen kunnen Jezus volgen op hun eigen verkeerde manier, om er zelf beter van te worden of omdat ze slechts naar de hemel willen gaan. De vraag is: zouden we Hem ook volgen als er geen hemel of hel zou zijn? Gewoon, om Wie Hij is? Stel je eens voor dat je tegen je partner zou zeggen: ‘Ik wil heel graag met je trouwen, want je vader is zo rijk.’ Zo mag het toch niet zijn?”

Klik hier om het boek 'Muur of poort? Jij en de uitverkiezing' te bestellen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Geloofszekerheid
- Er ligt een geestelijke bedekking over de Biblebelt
- Gerco bad als kind iedere dag om een nieuw hartje: "Ik wilde huilen om mijn zonden, want zo moest het"
- De vijf voornaamste 'ja-maars' van christenen ontmaskerd
- 5 Bijbelteksten die je helpen wanneer je worstelt met geloofszekerheid
- Waarom christenen evangeliseren in de refowereld
Meer over Geloofszekerheid »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

B
JHWH is alwetend en almachtig, dus ja, Hij weet als Enige het aantal mensen van die ontelbare schare. Ontelbaar voor mensen, maar voor Hem, die de harten kent, telbaar.

JHWH wil ook dat allen tot bekering komen, heeft in Tora en bovenal in Yeshua alles duidelijk gemaakt, dus de mens moet op zoek gaan en kiezen, wie zoekt zal vinden !

Wie zijn talent geloof begraaft, gaat verloren, wie er mee aan het werk gaat komt tot bekering en groeit in heiliging, zonder welke niemand JHWH zal zien.

Shalom

Ben Kok (joods-chr pastor)
H
Terecht wijst Ben Kok erop dat God wil dat alle mensen behoudenWorden en tot erkentenis van de (Goddelijke) Waarheid komen, zoals 1 Tim. 2:3-6 leert. Daar staat ook dat Jezus zijn leven gaf als losprijs voor ALLEN. Hij is immers Zelf als Messias in het vlees gekomen om de mensheid tot wedergeboorte te kunnen brengen. Paulus zegt in 1 Cor. 15:22 “dat evenals in Adam allen sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden” Dat zegt hij ook in Rom. 5:18.

Als we toch eens werkelijk durfden naderen tot God en dan Zijn Invloe
Toon meer antwoorden (12)
Toon meer reacties (38)