Godian Ejiogu

Levensverhaal

13 november 2018 door Marina de Haan

Godian heeft een droom: "In Nederland krijgen donkere mensen niet dezelfde kansen"

Godian Ejiogu heeft een droom. “Ik droom over een vreedzaam samenleven in Nederland”, schrijft hij op de eerste pagina van zijn boek ‘Mijn droom’. “Ik droom van een samenleving waarin het besef van saamhorigheid, rechtvaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid normatief zal zijn, zodat we koersen naar een vreedzame samenleving.” 

Kok is uitgever van boeken en tijdschriften op het brede gebied van zingeving, geloof en theologie.
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Dat zijn grote woorden, de hoogste tijd dus om met de auteur in gesprek te gaan over zijn droom. Waarom deze droom? Wat betekent rechtvaardigheid? Hoe krijgen we een vreedzame samenleving?

Als we de Tolhuistuin binnenstappen, dan wacht Godian al op ons. We zoeken een rustig plekje, bestellen cappuccino en verse muntthee. Na een kennismaking begint Godian te vertellen over zijn pijnlijke ervaringen met onrecht, met racisme, met discriminatie. Hij vertelt nooit veroordelend, maar wilt juist bruggen bouwen.

"Nu zijn we op een punt dat blanke mensen iemand met een andere huidskleur geen hand willen geven."

Gelijke kansen
“Ik heb veel onrecht gezien en meegemaakt. Vooral vanaf 2012 heb ik mij het lot van donkere mensen erg aangetrokken”, vertelt Godian, die theoloog en pastoraal werker is. Hij groeide op in Nigeria en woont nu al lang in Nederland. Met zijn bedrijf Peace Servant zet hij zin in voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

In zijn werk merkt hij geregeld dat mensen met een donkere huidskleur niet dezelfde kansen krijgen als de blanke bevolking. “Ik hoorde verhalen van opa’s en oma’s die hun hele leven hard hebben gewerkt. Van de ene baan naar de andere om voor hun gezin te zorgen, maar ze konden niets sparen en daardoor hebben ze geen pensioen opgebouwd. Ik zag hun armoede. Ik zag hun kinderen en kleinkinderen, die kansloos zijn in de samenleving.”

De verhalen raken Godian. “Dan ben je een alleenstaande ouder en heb je alles gedaan om je kinderen op te voeden, maar heb je niets opzij kunnen zetten, omdat je geen goede baan hebt. Deze mensen kunnen perfect Nederlands spreken, dus het ligt niet aan de taal.” Hij maakt duidelijk dat het zo niet zou moeten zijn.

Twee werelden
De twee werelden: die van de Nederlander en die van de Afrikaan komen bijna niet samen. “Dat komt door beeldvorming”, vertelt Godian direct. “Ik ken beide werelden goed. Ik heb in beide werelden gewoon en geleefd. Ik hoor de pijn van beide kanten. Nu zijn we op een punt dat blanke mensen iemand met een andere huidskleur geen hand willen geven. Of dat ze niet met een donker persoon aan tafel willen zitten voor een gesprek.”  

"Donkere mensen hebben de kennis, de wijsheid en de capaciteit niet om aan de top te staan. Hun huidskleur zit in de weg."

Godian besloot te gaan schrijven over de thema’s die hem zo diep raken: gelijkheid, racisme en discriminatie. Racisme hoort niet thuis in de samenleving. “Maar ook niet in de kerk. En ook niet in het huwelijk. En niet in een relationele verhouding. Ik wil die geest van racisme en discriminatie blootleggen en onderzoeken. Ieder mens is drager daar van.” De meeste mensen zijn bevooroordeeld over een ander. Zonder dat iemand nog maar iets gezegd heeft, worden mensen al in hokjes geplaatst, vertelt hij.

Hoe ziet een rechtvaardige en vreedzame samenleving eruit?
“Ieder mens heeft een rechtvaardigheidsgevoel. Je weet wanneer je rechtvaardig of onrechtvaardig behandeld wordt. Dat leert niemand je. Het is iets wat in je zit. De medemens zou aan de ander moeten denken en hem het recht gunnen. Als je aan de ander denkt, denk je in feite aan jezelf. De ander ben ik zelf namelijk. Hoe zou ik behandeld willen worden?”

Voor een rechtvaardige samenleving is het onder andere van belang dat de wet en regelgeving geheel rechtvaardig is. “Ik heb veel gezien in de rechtbank. Mensen zeggen dat ze onbevooroordeeld zijn. Maar ook de rechter is een mens, dus die is wel bevooroordeeld. De rechter moet echter objectief zijn in het oordeel. Hij moet het dossier bestuderen van de advocaat. Maar de advocaat die een Afrikaan verdedigt kan twijfelen aan de onschuld van de Afrikaan. Zowel de advocaat als de rechter kan beïnvloed worden om belangrijk gegevens van de Afrikaanse afkomst achterwegen laten. Daarmee wordt hij of zij kansarm voor een rechtvaardig oordeel.” 

Niet rechtvaardig
“In een rechtvaardige samenleving moet justitie onbevooroordeeld zijn. Als je naar de rechtbank gaat met het gevoel dat je recht gedaan wordt, dan is het voor mij een teken van rechtvaardig samenleven. Maar dat is nu in Nederland niet het geval.”

"Jezus heeft niet de ander gedomineerd."

Hoe hoger je aan de top van het bedrijfsleven of instituut komt, hoe blanker het is. “Het houdt voor mij concreet in dat donkere mensen de kennis, de wijsheid en de capaciteit niet hebben om aan de top te staan. Hun huidskleur zit in de weg. Ik kan dat niet rechtvaardig noemen.”

Hoe kunnen we in vrede leven met elkaar?
“Dat gaat niet vanzelf. De haat wordt gevoed door het systeem. Het systeem met al die (bovenstaande) voorbeelden van ongerechtigheid laat het toe. De wet is er juist om de mensen te beschermen. Als die wetten dat daadwerkelijk doen, dan zal de haat niet verder groeien.”

Wat kunnen we van Jezus hierover leren?
“Ik geloof in Jezus die ik niet gezien heb, niet gekend heb, maar wel van gehoord heb. Hij heeft zijn leven gegeven voor mij. In de kolonie van het kwaad heeft hij mij bevrijd en onafhankelijk gemaakt. Soms hebben we een lange aanloop nodig om dingen duidelijk te maken. Als we naar Jezus kijken dan sprak hij altijd in de zin van ‘jullie hebben gehoord, er wordt gezegd, maar Ik zeg jullie...’. Dat is dus totaal anders dan het systeem. Jezus geeft een nieuwe regel, een nieuwe wet.”

“Jezus heeft niet de ander gedomineerd. Hij behandelt niemand racistisch. Hij heeft anderen niet geïntimideerd, gediscrimineerd, gemarginaliseerd, gedemoniseerd, gemanipuleerd, vermeden of onrechtvaardig behandeld”, vertelt Godian duidelijk. “Jezus heeft wel naar de ander geluisterd, de ander beschermd. Hij is in solidariteit toegetreden tot de ander. Hij diende de ander en gaf uiteindelijk zijn leven voor de ander.”

Jezus zegt bijvoorbeeld: ‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles’
“Mijn naaste is degene die naast mij is. Ik ken hem of haar niet. Je geeft aan je naaste wat je hebt. Als je niet hebt om te geven, ga je zoeken om te geven. Mij is liefde gegeven. Uit liefde ben ik ontstaan, uit liefde ben ik groot geworden en verzorgd. Liefde is in mij gezaaid, het heeft mij gevormd, mij grootgemaakt. Ik kan andere dingen dan liefde gaan kopen, zoals haat, boosheid of kwaad. Maar dat wil ik niet geven. Ik wil mijn geest daar niet aan besteden. Dus geef ik liefde aan mijn naaste, die een evenbeeld van God is.”

Mensen doen toch wel erg lelijk tegen elkaar, je droom lijkt daardoor onmogelijk
“Bij God is niets onmogelijk. Het is de boodschap die ik breng, maar ik werk ook aan de praktijk. Ik wil niet alleen praten. Ik wil ook doen. Ja, ik zie de werkelijkheid, de spanning, de oorlog, het conflict. Maar daarbinnen zie ik ook de vrede. Ik zie liefde. De negatieve kant kan me niet weerhouden om de positieve kant te zien en daarnaar te handelen." 

Bestel het boek ‘Mijn droom’ van Godian Ejiogu hier. 

Over ‘Mijn Droom’
Godian Ejiogu zegt over zijn droom: "Ik droom van Nederland als een gidsland in het omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan over religie/cultuur, armoede, rechtvaardigheid, racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dat gesprek is het uitspreken van een 'goede wil' niet genoeg, want geen enkele ideologie laat zich zomaar uitwissen.

Theologie en de religie, kerken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik Mijn Droom geschreven. Een boek over actuele thema's als kolonialisme, rechtvaardigheid en de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie. Dit boek laat je zien wat je zelf kan doen. Je bent niet machteloos. Maak je keuze en bevrijd jezelf.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

B
Komt helemaal goed, maar pas na de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua, als Hij regeert.

Omgang met elkaar verbeteren is allemaal best, maar de illusie van de schrijver, dat we dat als mensen voor elkaar gaan krijgen, kun je vergeten.

Ik droom ook, sterker nog, ik verwacht het Koninkrijk van JHWH en verwijs mensen daar naar toe; onderweg worden ze vanzelf na bekering en in heiliging, aardiger voor elkaar.

Tora is immers, volgens Yeshua " JHWH liefhebben boven al en je naaste als jezelf"

Shalom

Ben Kok (j-chr. pastor)

REAGEER
S
Ik geloof dat het een idee kan zijn om bijvoorbeeld Oost-Aziaten zoals Chinezen het voortouw hierin te laten nemen: want als zij nu gediscrimineerd zouden worden, dan kunnen werkgevers hun veel moeilijker beschuldigden van het oververtegenwoordigd zijn in bepaalde negatieve statistieken of het niet geschikt zijn. Anders zal het wèèr uitlopen op druk op de werkgever om iedereen aan te nemen (positieve discriminatie) en op een werkgever die zich weer verdedigd dat hij of zij in een concurrerende markt echt op competenties moet selecteren.
S
Dus deze zet, kan herhaling van zetten voorkomen. (ik ben zelf overigens geen Chinees of Koreaan en ook niet afkomstig van een andere Aziatische 'groeitijger'land). Ik vond het wel een goed initiatief om anoniem solliciteren in te voeren. Heel effectief als je een competent bent, maar als je naam geassocieerd wordt met moeizame politieke discussies in Nederland. Helaas waren er veel praktische bezwaren: https://nos.nl/artikel/2236699-anoniem-solliciteren-waarom-stoppen-gemeenten-ermee.html

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher