Willem Ouweneel

God

12 oktober 2018 door Willem J. Ouweneel

‘Bewaar de vrouw van mijn jeugd…’

In jongere jaren heb ik een oude prediker in Duitsland gekend die, toen hij en zijn vrouw heel oud geworden waren, regelmatig bad: Erhalte mir das Weib meiner Jugend… (‘Spaar mij de vrouw van mijn jeugd’). Dat woord raakte mij toen al – en vandaag, de dag waarop mijn eigen lieve Gerdien 75 is geworden, raakt het mij des te dieper.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Het gebed van broeder Henrichs herinnert me aan twee oudtestamentische uitspraken. De ene is deze: ‘Moge je [levens]bron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje’ (Spr. 5:18v.). Het vers is de tegenhanger van Spreuken 2:17, over de overspelige vrouw ‘die de leidsman [NBG: echtvriend; NBV: geliefde] van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet’, dat wil zeggen: die haar levensgezel verlaat met wie zij in haar jeugd het huwelijksverbond gesloten had.

Nu Gerdien en ik oud geworden zijn, en samen onlangs een mooi penthouse mochten betrekken, leeft dat gebed ook in óns hart: Laat ons hier nog een tijdje samen mogen blijven...

De andere uitspraak is deze: ‘Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos handelt, terwijl zíj toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is (…). Daarom, wees op uw hoede (…) en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd’ (Mal. 2:14v.). Tweemaal vinden we hier die uitdrukking: ‘de vrouw van uw jeugd’; dat is de vrouw met wie je in je jonge jaren getrouwd bent.

Sommige mensen die hun partner (relatief) vroeg verliezen, gaan een tweede huwelijk aan. Soms is zo’n tweede huwelijk best een succes. En toch – het is niet hetzelfde als dat verbond dat je in je jeugd met je (eerste) partner bent aangegaan. Een man die na het overlijden van zijn vrouw opnieuw getrouwd was, zei tegen mij: ‘Eigenlijk leef ik in bigamie, Willem, want mijn eerste vrouw kan ik geen ogenblik vergeten; ze is nog elk ogenblik bij mij…’

Toen broeder Henrichs en zijn vrouw oud waren geworden, bad hij dat zij nog lang voor hem gespaard mocht blijven. (Intussen zijn zij beiden allang overleden; ik weet niet wie het eerst van hen gestorven is.) En nu Gerdien en ik oud geworden zijn (of ben je tegenwoordig pas oud, als je boven de 85 bent?), en samen onlangs een mooi penthouse mochten betrekken, leeft dat gebed ook in óns hart: Laat ons hier nog een tijdje samen mogen blijven... Mensen van onze generatie, of nog iets ouder, vragen mij of ik, als het zover is, wil preken tijdens hun uitvaartdienst (‘jij moet mij begraven, Willem!’). En die lijst wordt gaandeweg langer, naarmate wij zelf ouder worden. Dat zijn allemaal gedachten die door mij heen gaan op deze verjaardag van Gerdien…

Het is een beetje een gewoonte om op je verjaardag de Psalm te lezen die het nummer van je leeftijd heeft. (Daarom worden de bedevaartsliederen, Ps. 120-134, op verjaardagen zo weinig gelezen…) Ik lees vandaag liever een beetje vóór en een beetje ná Psalm 75: ‘Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat (…).O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik [deze] generatie Uw [sterke] arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht’ (Ps. 71:9,17v.).

Ook God kan zijn volk, de ‘vrouw’ die Hij zich, toen zij nog ‘jong’ was, tot zijn ‘echtgenote’ genomen heeft, nooit vergeten. Eens keert zij weer tot Hem terug.

‘Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, [maar] aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft’ (Ps. 78:2-4). (Dat slaat op Gerdiens bijna zestien biologische nazaten.)

Trouwens, God zelf keert uiteindelijk terug naar de ‘vrouw van de jeugd’! Als God zijn volk al tijdelijk heeft moeten verstoten vanwege haar overspelige ontrouw, dan kan dat nooit blijvend zijn. Er komt een tijd dat Hij zich weer over zijn volk erbarmt: ‘Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser’ (Jes. 54:6-8). Hier vinden we voor de vierde keer de uitdrukking ‘de vrouw van de (of je/uw) jeugd’. Ook God kan zijn volk, de ‘vrouw’ die Hij zich, toen zij nog ‘jong’ was, tot zijn ‘echtgenote’ genomen heeft, nooit vergeten. Eens keert zij weer tot Hem terug.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

In Ezechiël 16 spreekt Hij eerst over de ‘vrouw’ die Hij in haar ‘jeugd’ tot zich genomen had, maar die zich overspelig van Hem had afgewend (vs. 22 en 43), en dan zegt Hij: ‘Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken (…). Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, opdat u [eraan] denkt, (…) wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE (vs. 60-63).

‘Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken (…). Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u [Mij] zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!’ (Hs. 2:13-15).

Gezegend zij de ‘vrouw van mijn jeugd’, nu en voor altijd!

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

J
Hier krijg ik tranen van in mijn ogen. Het beste van hij ( Willem O.) ooit gedeeld heeft wat mij betreft.. Al heb ik niet alles van hem gelezen. Het eerste boek dat ik van hem las was "Het domein van de slang". Over de geestelijke wereld. Deze bijdrage van hem over huwelijk, verbond en de liefde van je jeugd ontroert mij en zou voor iedereen herkenbaar moeten zijn.Al wordt dit op het punt van Israël wat moeilijker voor die tweede vrouw. Om die eerste te erkennen.
REAGEER
Mooi verhaal. Ik hoop dat Willem nog lang met Gerdien zal genieten van het leven, ik hoop ook dat het spoedig goed komt tussen God de 'vrouw van Zijn jeugd', ook al heeft Hij er inmiddels tot mijn vreugde een 'bijvrouw' bij genomen.
REAGEER
C
Dit vind ik werkelijk heel mooi. Gefeliciteerd Willem!
REAGEER
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify