Willem Ouweneel

God

01 juni 2018 door Willem J. Ouweneel

Het wonderbaarlijke getal 153 en mijn verjaardag

Afgezien van de schrikkeljaren valt mijn verjaardag altijd op de 153ste dag van het jaar (dat is morgen; felicitaties niet nodig). Dat treft mij natuurlijk, want 153 is een uiterst merkwaardig bijbels getal.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Petrus en zijn metgezellen vingen precies 153 vissen in de zee van Tiberias (Joh. 21:11). Alleen al het feit dat de getalswaarde van zowel ichthues (‘vissen’) als to diktyon (‘het net’) 1224 = 8 x 153 is, geeft te denken. Het bijzondere is dat 153 = 9 x 17. Dit betekent onder meer dat 153, net als 36 en 666, een driehoeksgetal is: het is de ‘driehoek’ van 17, dat wil zeggen: de som van 1 t/m 17 (je kunt dat in de vorm van een driehoek laten zien). Augustinus wist daar al van. (Wat die andere twee betreft: 36 is de som van 1 t/m 8, en 666 [Openb. 13:18!] is de som van 1 t/m 36.)

‘Spiegelbeelden’ zijn vaak ook bijzonder: 153 heeft het spiegelbeeld 351, dat nota bene zelf de driehoek van 26 (de som van 1 t/m 26) is. Dat is heel frappant voor hen die van wiskunde houden: zóveel driehoeksgetallen komen er niet voor.

Het getal 17 verwijst naar het bittere einde van een oude wereld én het goede begin van een nieuwe wereld.

En kijk nu eens naar dat zojuist gevonden getal 26, dat de getalswaarde van de Godsnaam JHWH is (10+5+6+5); de joodse traditie telt ook wel eens de cijfers bij elkaar op (zg. ‘kleine telling’): 1+0+5+6+5 = 17! Dus zowel 26 als 17 is een ‘heilig’ getal. Neem bijv. het Hebreeuwse woord kabod (in de korte schrijfwijze), ‘heerlijkheid’ (van God), dat volgens de plaatswaarde van de letters (op grond van hun plaats in het alfabet) 17, en volgens de gewone getalswaarde 26 oplevert. Nu we het ook over 26 hebben: in Joh. 17:17 (die twee keer 17 is per ongeluk) staat: ‘Uw Woord is de waarheid’. Getalswaarde: 1612 = 26 x 62 (62 is het spiegelbeeld van 26).

Het Hebreeuwse woord voor ‘God’, Elohim, heeft de waarde 86, het spiegelbeeld daarvan is 68 (= 4 x 17). Het Griekse woord voor ‘God’, theos, heeft de waarde 284 = 4 x 71; 71 is het spiegelbeeld van 17.

De Pentateuch is van de getallen 17 en 26 doorweven, zoals de joodse traditie al eeuwen weet. Let bijvoorbeeld op de leeftijden van de aartsvaders:
• Abraham 175 (Gen. 25:7) = 7 x 5 x 5; tel deze cijfers op: 7 + 5 +5 = 17!
• Isaäk 180 (Gen. 35:28) = 5 x 6 x 6; tel deze cijfers op: 5 + 6 + 6 = 17!
• Jakob 147 (Gen. 47:28) = 3 x 7 x 7; tel deze cijfers op: 3 + 7 + 7 = 17!
(Let trouwens ook op de twee ‘verticale’ reeksen: een aflopende, 7 – 5 – 3, en een oplopende: 5 – 6 – 7.) Dat 3 x 17 illustreert hoe de Godsnaam op het hele leven van de aartsvaders zijn stempel drukte.

De 17 vormt de basis van het getal 153. De wonderbare visvangst was een wonderdaad van Jezus ná zijn opstanding, aan het begin van een nieuw tijdvak, waarin Hij door middel van zijn discipelen, die ‘vissers van mensen’ waren (Matt. 4:19), een grote ‘vangst’ onder de volken zou binnenhalen. Na de bitterheid van Jezus’ lijden brak een nieuw tijdperk aan van vreugde en zegen. Wat dat betreft mag het opvallen dat de zondvloed begon op de 17e van de maand (Gen. 7:11) en dat de ark vastzat op de 17e van de maand (8:4). De getallen verwijzen naar het bittere einde van een oude wereld én het goede begin van een nieuwe wereld. Het is de doorgang via de dood naar de opstanding (de zondvloed is een beeld van de oordeelsdood; vgl. 1 Petr. 3:20v. met Rom. 6:3v.; Kol. 2:11v.).

Een tweede voorbeeld: Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte toen hij 17 jaar was (Gen. 37:2). Vader Jakob werd bedrogen met het bloed van een geitenbokje (Hebr. gedi, 3+4+10=17). Maar ook hier betekende het begin van Jozefs ellende de doorgang naar een nieuwe tijd, zowel voor Israël als de ‘wereld’ (Egypte). Na zijn grote droefheid leefde Jakob nog 17 jaar in deze ‘nieuwe wereld’ (Gen. 47:28). In Genesis 1 lezen we zeven maal dat wat God geschapen had, ‘goed’ was. ‘Goed’ is tov (9+6+2=17). In Romeinen 8:35-39 worden 17 dingen genoemd die ons niet langer kunnen scheiden van Christus en van God: 7 in de vragende, 10 in de bevestigende vorm (7 is het getal der heilige volmaaktheid, 10 is het driehoeksgetal van 4). In Hebreeën 12:18-24 worden 7 dingen genoemd waartoe we niet, en 10 waartoe we wel gekomen zijn. In Psalm 83:6-12 worden 10 vijanden uit de tegenwoordige en 7 uit de vroegere tijd genoemd.

Nog iets voor de wiskundige fijnproevers: 153 is de som van de eerste vijf faculteiten. (Een ‘faculteit’ in wiskundige zin wordt met een uitroepteken aangegeven; bijv. 5! betekent 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120.) Dus: 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 153. Bovendien levert de som van de derdemachten van 1, 5 en 3 ook 153 op (1 + 125 + 27 = 153). Slechts drie andere driecijferige getallen hebben deze eigenschap: 370, 371 en 407.

Ten slotte: ik ken maar drie driecijferige, niet afgeronde getallen in het Nieuwe Testament: naast 153 en 666 (die ik al genoemd heb) is dat 276 (Hand. 27:37), het driehoeksgetal van 23. Wonderbaar! Alweer een driehoeksgetal! (Waarom worden die precieze getallen 153 en 276 überhaupt genoemd!? Vertel me dat eens!)

Hoe dan ook: met vreugde hoop ik weer mijn verjaardag te vieren op de 153ste dag van het jaar! En binnenkort gaan we verhuizen naar een complex met… 17 appartementen!

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

Toch maar gefeliciteerd met je .....e verjaardag!
REAGEER
Een verklaring van het getal 666 kunt u vinden op www.openbaring.nu.
REAGEER
O
Het is mij al meer dan eens opgevallen dat het getal "7" in de Bijbel ook een belangrijke rol speelt. Zo is Richteren het zevende Bijbelboek.
REAGEER
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify