Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 mei 2018 door Willem J. Ouweneel

Alle bijbelse hemelvaarten op een rij

Donderdag is het weer de dag waarop wij de hemelvaart van Christus gedenken. Het is boeiend te zien dat er meer van zulke hemelvaarten overgeleverd zijn:

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

(1) Henoch? Genesis 5:24 zegt: ‘Henoch wandelde met God, en hij was niet [meer], want God nam hem weg.’ Van een hemelvaart is eigenlijk geen sprake; de NBG-vertaling zegt ten onrechte ‘opgenomen’. Het is al heel wat dat we kunnen zeggen dat Henoch werd weggenomen zonder te sterven, want Hebreeën 11:5 zegt: ‘Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zag’. Als we dit vers niet hadden, zouden we hebben kunnen vermoeden dat God Henoch gewoon wegnam door de dood – en dit is ook precies wat de oude rabbijnen altijd beweerd hebben. Maar door Hebreeën 11 weten we dat Henoch werd weggenomen zonder te sterven –van een hemelvaart echter is geen sprake.

Door Hebreeën 11 weten we dat Henoch werd weggenomen zonder te sterven –van een hemelvaart echter is geen sprake.

(2) Mozes? Ook Mozes’ einde is onduidelijk. Weliswaar lezen we uitdrukkelijk dat hij ‘stierf’ (Deut. 34:5), maar ook dat hij door de Here zelf begraven werd, zonder dat iemand ooit Mozes’ graf geweten heeft (vs. 6). Daarmee krijgt Mozes’ einde toch iets mysterieus. Dit wordt nog versterkt door Judas :9, waar de aartsengel Michaël met de satan twist over het lichaam van Mozes, wat wel zo uitgelegd is dat Michaël het lichaam wilde ontrukken aan de macht van dood en duivel (vgl. Hebr. 2:14). Ook het feit dat Elia én Mozes met Jezus verschenen op de berg der verheerlijking, suggereert dat er toch wel enig verband is tussen Mozes’ einde en Elia’s hemelvaart. Sommige rabbijnen hebben geopperd dat Mozes’ lichaam na zijn dood weer met zijn ziel is verenigd zodat hij toch als compleet mens bij God verkeert. Er is zelfs een joods-apocrief boek dat Tenhemelopneming van Mozes heet, hoewel het zo’n ‘tenhemelopneming’ verder helemaal niet beschrijft.

(3) Jesaja? In een van de eerste eeuwen werd een christelijk geschrift vervaardigd met de titel Hemelvaart van Jesaja. De Talmoed vertelt dat Jesaja de marteldood heeft ondergaan (hij is in tweeën gezaagd door koning Manasse; hierop doelt vermoedelijk Hebr. 11:37; zie ook 2 Kon. 21). Zijn ‘hemelvaart’ heeft dan ook niet betrekking op zijn levenseinde, maar op een tocht die hij onder leiding van een engel door de ‘zeven hemelen’ zou hebben gemaakt.

(4) Elia! 2 Koningen 2:11 zegt: ‘Het gebeurde, terwijl zij [= Elia en Elisa] al sprekend verder gingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.’ Hier staat het duidelijk: hij steeg op naar de hemel! Er zijn wel duidelijke verschillen met Jezus: ten eerste was Jezus gestorven én opgestaan, zodat hij met zijn opstandingslichaam ten hemel voer, terwijl Elia dat in zijn sterfelijk lichaam deed. Ten tweede: wat betekent ‘ten hemel’? Van Jezus lezen we dat Hij ‘werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God’ (Mark. 16:19); het gaat hier dus duidelijk om de woonplaats van God. Maar bij Elia hoeft het ‘naar de hemel’ niet meer te betekenen dan dat hij opsteeg in de lucht (vgl. 1 Kon. 8:22, 54 enz.).

Net als Christus zelf varen de gelovigen ten hemel in hun opstandingslichamen.

(5) Jezus! De verschillen met alle andere zijn opvallend: (a) zijn hemelvaart vond niet plaats tijdens zijn leven (vgl. 3), maar na zijn dood (én opstanding). (b) Zijn hemelvaart viel niet samen met zijn sterven (vgl. 1, 2 en 6). (c) Hij voer ten hemel in zijn opstandingslichaam (vgl. 4 én 7 & 8). (d) Hij werd niet slechts opgenomen in de hemel, maar Hij voer ten hemel als mens, maar door zijn eigen goddelijke kracht (vgl. Hebr. 1:3; 10:12).

(6) Maria? Op 15 augustus vieren rooms-katholieken, oosters-orthodoxen en sommige anglicanen al sedert eeuwen de ‘hemelvaart’ (correcter: tenhemelopneming) van Maria, de moeder van Jezus. Opmerkelijk genoeg betekent dat niet dat Maria zonder te sterven ten hemel zou zijn opgenomen; de bedoeling lijkt veeleer dat Maria bij haar ontslapen (Latijn: dormitio) met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen. In 1950 legde paus Pius XII deze aloude leer (die minstens uit de derde eeuw stamt) vast in een officieel dogma. Ter onderbouwing wees de paus op Gen. 3:15, Ps. 132 en Openb. 12, passages die volgens protestanten geen van alle op Maria betrekking hebben. Er is enige discussie over de vraag of deze tenhemelopneming ook inderdaad het sterven van Maria inhield; maar veel maakt dat niet uit als men beweert dat zij met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen. Interessant genoeg was zelfs de hervormer Heinrich Bullinger deze leer toegedaan.

(7) De Gemeente! Elke orthodox christen gelooft dat de Gemeente eens wordt ‘opgenomen’, want dat staat duidelijk in 1 Thess. 4:17: ‘… daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen [= de opgestane ontslapenen] in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn’. (Het verschil van mening zit ’m vooral in de vraag of het hier om een secret rapture vóór de Grote Verdrukking gaat.) Deze ‘hemelvaart’ komt overeen met die van Christus: net als Christus zelf varen de gelovigen ten hemel in hun opstandingslichamen.

(8) De twee getuigen! In Openb. 11:1-14 horen we over twee ‘getuigen’ die doen denken aan Mozes (die water in bloed veranderde) en Elia (die zorgde dat het niet meer regende). Ze worden om hun geloof gedood, maar na 3 ½ dag ‘kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan (…). En zij stegen op naar de hemel in een wolk’. Ook dit is weer een echte hemelvaart, die herinnert aan die van Jezus; voor de rest is het moeilijk te zeggen wat in dit verhaal letterlijk en wat figuurlijk is.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Zou het zo kunnen zijn dat de lichamen van Henoch, Mozes en Elia a.h.w. verschrompeld zijn tot een menselijk zaad, dat door God ergens in de hemel bewaard wordt? In 1 Cor. 15:36-44 wordt deze vergelijking ook gemaakt. Bij de laatste bazuin zullen zij dan hun eigen lichaam weer krijgen, net als alle gestorven mensen. En zij die nog leven op dat ogenblik zullen opeens onsterfelijk zijn! Samen met de opgestane gelovigen zullen zij de HERE tegemoet gaan in de lucht en zo zullen we altijd, zonder zonde, bij Hem zijn! Kom Here Jezus! Kom snel terug!
E
Mozes en Elia waren (tussendoor?) herkenbaar bij Jezus op de berg der verheerlijking. Petrus wilde 3 tenten opzetten, voor drie personen.
Toon meer antwoorden (3)
Toon meer reacties (1)