willem j ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 april 2018 door Willem J. Ouweneel

De koning is jarig!!

Vrijdag wordt koning Willem-Alexander 51. Dat is een mooi getal: het is 3 x 17, en 17 is een van de heilige Godsgetallen. We herinneren ons dat onlangs, 28 februari jl., Hugo Klynstra (21) definitief het recht ontving zich Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parma te laten noemen! De stamboom van zijn vader, prins Carel Hugo (wijlen de ex-man van prinses Irene), is beslist nog indrukwekkender dan die van prinses Irene, en dus ook van Willem-Alexander! Hugo stamt af van koningen van Frankrijk (o.a. Lodewijk XIV, de Zonnekoning!) en Spanje (o.a. Filips II, de verdrukker der Nederlanden!), koningen van Polen en keizers van het Heilige Roomse Rijk (o.a. keizer Karel V). Er zullen niet veel studenten techniek in Nederland zijn die op een dergelijke afstamming kunnen bogen. Gefeliciteerd, Uwe Koninklijke Hoogheid!

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Maar Willem-Alexander mag er toch ook wel wezen. Hoewel er soms onzin over zijn afstamming wordt verteld. Zo was Willem-Alexander vóór zijn inhuldiging ‘prins van Oranje’, maar, las ik ergens, dat betekende niet dat we moesten denken dat Willem-Alexander van ‘prins Willem van Oranje’ oftewel ‘Willem de Zwijger’ afstamde… Wat een onzin – natuurlijk stamt onze Willem-Alexander van Willem de Zwijger af. Zulke flauwekul ontstaat doordat leken vaak alleen naar de lijn kijken die van vader op zoon gaat. Tja, als je het zo bekijkt, stamde koning Willem III (met wie de mannelijke Oranje-lijn uitstierf) niet af van Willem de Zwijger, maar van diens jongere bron Jan van Nassau (1536-1606).

Maar wie kan nu echt menen dat alleen die puur mannelijke lijn ertoe doet? Zijn onze moeders en grootmoeders niet even belangrijk? Als je alleen naar die mannelijke lijn kijkt, is Willem-Alexander al helemaal niet van adellijke afkomst: de overgrootvader van de overgrootvader van zijn overgrootvader (in de puur mannelijke lijn!) was Jürgen Amsberg (ca. 1640-1686), meester-hoefsmid in Schwichtenberg bij Borrentin (Mecklenburg). Diens achterkleinzoon (de overgrootvader van Willem-Alexanders overgrootvader) was dominee Johann David Theodor August Amsberg (1747-1820), die voor het eerst ‘von’ vóór zijn achternaam zette. Hij was predikant in Kavelstorf, in de buurt van Rostock (ook in Mecklenburg). Voor dat ‘von’ had August de toestemming van de groothertog van Mecklenburg-Schwerin nodig; die toestemming kwam pas in 1891 en werd gegeven door groothertog Frederik Frans III, een halfbroer van… prins Hendrik, de man van koning Wilhelmina! Zo past alles toch weer leuk in elkaar.

Maar nu die andere kwestie: stamt Willem-Alexander nu van Willem de Zwijger af, ja of nee? Het antwoord op die vraag leerde ik al op de lagere school, door het heerlijke geschiedenisonderwijs van meester Wieringa. Maar ik laat je nog even in spanning. We kwamen net een doodgewone smid tegen als verre voorvader van Willem-Alexander in de mannelijke lijn. Wat gebeurt er als je het omgekeerde doet, en de nazaten van Willem de Zwijger volgt in de zuiver mannelijke lijn? Dat valt niet mee, want via alle zonen én bastaardzonen van Willem de Zwijger vinden we weliswaar vele afstammingslijnen, maar die zijn intussen allemaal uitgestorven.

Er lijkt één uitzondering te zijn: Willems jongste zoon, prins Frederik Hendrik, had een bastaardzoon, Frederik van Nassau-Zuylenstein geheten. Diens achterkleinzoon was Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, vierde graaf van Rochford. Die had alweer een bastaardzoon, die Frederik Nassau genoemd werd (het ‘van’ was weggevallen; Frederik mocht zich niet langer tot de adel rekenen). Diens achterkleinzoon was Frederik Frank Rochford Nassau (1889-1959), woonachtig in Londen en Brits piloot gedurende de Eerste Wereldoorlog. Helaas, met diens twee zonen zijn, voor zover bekend, alle mannelijke Nassaus uitgestorven; het waren Frederick Herbert Nassau (1919-1990) en Herbert John Nassau (1920-1969). Alleen zij bezaten nog het Y-chromosoom van Willem de Zwijger.

Ook Frederick Herbert Nassau maakte zich verdienstelijk voor het Britse Gemenebest: tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij luitenant bij de Royal Signals. Hij vocht onder veldmaarschalk Bernard Montgomery bij El Alamein (1943) en kwam naderhand in krijgsgevangenschap terecht. De Duitsers zullen wel opgekeken hebben toen bleek dat ze een echte Nassau gevangen hadden! Herbert John Nassau was technisch ontwerper bij de vliegtuigfabriek Hawker Siddley en diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Royal Air Force. Deze heren kregen alleen maar dochters, zodat het in 1990 definitief afgelopen was met de mannelijke Nassaus. Niet Willem-Alexander (of prins Constantijns zoon Claus-Casimir Bernhard Marius Max, prins van Oranje-Nassau), maar deze twee niet-adellijke Engelse heren waren, voor zover bekend, de laatste Nassaus uit de strikt mannelijke lijn.

Maar nu dan toch eindelijk wat meester Wieringa mij leerde: Willem-Alexanders overgrootmoeder was koningin Wilhelmina, haar overgrootvader was koning Willem I, en diens overgrootvader was stadhouder Johan Willem Friso van Nassau Dietz, behorend tot de zogenaamde ‘Friese’ Nassaus. Nu komt het: de grootouders van Johan Willem Friso waren de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau Dietz en… Albertine Agnes van Oranje Nassau, dochter van stadhouder Frederik Hendrik (jongste zoon van Willem de Zwijger) en van Amalia van Solms (dan weet je meteen aan wie prinses Amalia haar naam ontleend heeft)! En óf onze Willem-Alexander dus van Willem de Zwijger afstamt! Door het huwelijk van Willem Frederik en Albertine Agnes raakten de twee takken van de familie – de tak van prins Willem van Oranje en die van zijn jongere broer Jan VI van Nassau-Dillenburg – met elkaar verknoopt.

Zo katholiek als al die mannelijke voorouders van de kersverse prins Carlos Hugo zijn, zo protestants zijn die van Willem-Alexander. De grootmoeder van Albertine Agnes was Louise de Coligny, dochter van de vermaarde Franse Hugenotenleider Gaspard de Coligny, die tijdens de St. beruchte Bartholomeüsnacht (24 aug. 1572) met duizenden andere Hugenoten wreed vermoord werd. Dit gebeurde vooral door toedoen van Catharina de’ Medici, koningin van Frankrijk en verre bloedverwant van Maria de’ Medici, die latere koningin van Frankrijk en… voormoeder van Hugo Klynstra. 

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Irrelevante informatie volgens mij, inclusief de eerste opmerking over die 51 jaar.
M
ik mis de lijn met de grote koning ;-)
Toon meer antwoorden (4)