Salvo D'Agata
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 maart 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom Salvo hoopt dat kerken gaan vliegen

Discipelen maken is als christen één van onze opdrachten. Salvo D'Agata stopte als leider van een kerk om het volgen van Jezus concreet te maken. Hij constateert dat veel gemeenten druk zijn met taxiën op de landingsbaan en daardoor niet aan vliegen toekomen. Aan de hand van zijn boek ‘Kerosine voor Discipelschap’ legt Salvo uit wat hij bedoelt.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Voor discipelschap is kerosine nodig, schrijf je. Wat bedoel je hiermee?
“Als we als christenen vrucht willen zien in onze kerk zijn we al snel geneigd om te denken in termen van methodiek en stappenplannen. Dan wordt al snel gezegd ‘we moeten iets anders organiseren.’ Maar dat is niet wat mij motiveert. Het brengt geen passie. En die passie is wel nodig om mensen enthousiast te maken voor discipelschap. ‘Yes, hier wil ik mee aan de slag.’ Daarvoor zijn diepliggende waarden nodig.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich ontfermt over daklozen. Daarachter schuilt de waarde ‘barmhartigheid’. En als je van barmhartigheid warm wordt, kom je automatisch in beweging zonder een norm te stellen. Een waarde als barmhartigheid zou je kunnen vergelijken met kerosine: een waardenvolle brandstof. Als het een Bijbelse waarde is, gaat de Heilige Geest kracht in je leven toevoegen. Wat zijn Bijbelse waarden voor discipelschap, waar we passie voor hebben?"

Je stelt in je boek dat we als christenen op onze ‘landingsbaan’ zo druk zijn met taxiën dat we niet aan vliegen toekomen. Wat bedoel je hiermee?
“Denk even aan een gemeente die in vaste patronen zit met een leider die de koers uitzet,” illustreert de pionier. “Leden van de kerk komen niet altijd tot hun bestemming omdat er te weinig oog is voor elkaar. Dat komt omdat de gemeente het proces van discipelschap onvoldoende omarmt.

De hamvraag is vervolgens hoe deze gemeente ‘discipelen maken’ als leidraad kan hanteren in alles wat het doet. Als dat proces op gang komt, kom je in een gemeente meer in echt contact met de een enkeling in de gemeente en in de samenleving. Er zullen blijvend leiders opstaan en de kans is dan groter dat anderen zich bij de gemeente voegen. Om in het beeld van de landingsbaan te blijven: dan gaat een kerkelijke gemeente vliegen. Maar ik constateer helaas dat we als christenen vaak stilstaan of blijven taxiën.”

"Ons land staat immers wereldwijd bekend om zijn watermanagement. Maar het ‘levend water’ kunnen we niet controleren."

Wat is een veelvoorkomende drempel die dat proces in de weg staat?
“Als Nederland zit ‘controleren’ diep in ons DNA. We willen de dingen in goede banen kunnen leiden. Dat is vaak de enige reflex die we hebben als we onze kerk willen zien groeien. ‘Dan moeten we het anders organiseren.’ Misschien heeft dat te maken met het feit dat we als Nederlanders gewend zijn om het water te controleren om overstromingen te voorkomen. Ons land staat immers wereldwijd bekend om zijn watermanagement. Maar het ‘levend water’ kunnen we niet controleren. Dat is onmogelijk!

Dit controledenken is hardnekkig en zorgt voor een rem als het gaat om de opdracht van Jezus om discipelen te maken. De eerste vraag die vaak wordt gesteld is bijvoorbeeld: ‘wat is een goede methode of stappenplan voor discipelschap?’ Ik zeg niet dat deze werkwijze fout is. Sterker nog, ik heb liever dat discipelschap op die manier wordt vormgegeven dan dat er helemaal geen aandacht voor is. Wel wil ik er een hardnekkige gedachte naast zetten om te laten zien dat het ook anders kan: op basis van authentieke relaties in het dagelijks leven.”

Je merkt op dat een aantal mensen met wie je namens Dynamis in contact staat moe zijn van het instituut kerk. Wat bedoel je daarmee?
“Dat heeft te maken met rollen en verwachtingen,” legt Salvo uit. “Een buitenstaander beschouwt een kerk vaak als een hiërarchische organisatie waar wat wordt verwacht van de leden. Die leden willen vaak vanuit passie voor Jezus iets kunnen betekenen. Zij kunnen er dus helemaal voor gaan, maar dat verloopt niet altijd volgens ‘het plan’ van de kerk. Met de nodige teleurstellingen bij de passievolle gelovigen tot gevolg. Dat is zo jammer! Er zijn mensen die veel tijd en energie steken in hun kerk maar daar niet in worden gewaardeerd.”

"Als christenen denken we vaak afhankelijk te zijn van een samenkomst. Jezus gebruikte het dagelijks leven als werkplaats."

Wat valt je op aan de werkwijze van Jezus?
“Als christenen denken we vaak afhankelijk te zijn van een samenkomst. Alsof hét allemaal op zondag gebeurd. Jezus gebruikte het dagelijks leven als werkplaats. Hij ging vaak ‘gewoon’ aan de wandel. Zijn momenten in de synagoge waren heel waardevol, maar verder was hij vooral onderweg. Je zou kunnen stellen dat Jezus het dagelijks bestaan omarmde. En daar gebeurden de meeste dingen. Lees maar eens de evangeliën door!”

Met Jezus als Voorbeeld probeert Salvo dit handen en voeten te geven in zijn eigen leven. Vanaf 2009 is hij en zijn gezin uitgezegend uit hun vorige gemeente en pioniert hij in Arnhem onder de naam Dynamis. “De mannen met wie ik namens Dynamis in verbinding sta probeer ik regelmatig op te zoeken, los van de momenten waarop we elkaar als groep treffen. Met de één drink ik wekelijks een bak koffie en met de ander ga ik binnenkort naar de bioscoop. Op die momenten is ruimte voor oprechte interesse. Regelmatig komt daarbij het geloof aan de orde, zonder het te moeten forceren.

Het doel van de kerk zou moeten zijn : discipelen maken. Dat hoeft echt niet door uit te gaan van een gemeentevisie. Nee, de persoon met wie ik in verbinding sta is hét plan.” Om die reden is Dynamis een gemeente die functies en het formele tot een minimum beperkt. Salvo is ervan overtuigd dat het in eerste instantie gaat om eenvoudig contact met Jezus en met elkaar, in het dagelijkse bestaan. In het eerste deel van dit interview legde Salvo uit hoe hij dit handen en voeten geeft. Zo dronk hij onlangs in het centrum van Arnhem een biertje met een atheïstische vriend. “We spraken veel over het geloof. Aan hen die er open voor staan, geef je geloofsonderwijs."

Salvo bidt en hoopt dat er “een stille revolutie plaatsvindt in de kerk en buiten de kerk tumult ontstaat”. “Die stille revolutie moet ervoor zorgen dat mensen in Christus tot hun bestemming komen, discipelen gaan maken en de boodschap die ze in de kerk ontvangen ook gaan uitdelen. En dat hoeft niet altijd op een keurige manier. Dit kan betekenen dat je op straat op iemand afstapt die ziek is om te bidden of de gemeenteraad een brief schrijft vanwege een regel die tegen Bijbelse principes ingaat. Hoe meer christenen dat gaan doen, hoe meer het losmaakt in de samenleving. Dat bedoel ik met tumult.”

Klik hier om het boek ‘Kerosine voor Discipelschap’ te bekijken of te bestellen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Vliegen is heel erg belastend voor het milieu.. Liever niet te vaak dus... Dilemma!