Willem Ouweneel

God

01 maart 2018 door Willem J. Ouweneel

De zondagsheiliging: wat moeten we ermee?

Onlangs las ik op de site winkelrust.nl het volgende: ‘Dankzij Winkelrust kan de zondag de speciale dag blijven die het is voor veel mensen. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag die anders is dan alle andere dagen. Winkelrust beantwoordt aan de Bijbelse notie dat er zes dagen gewerkt wordt en dat de zondag een rustdag is.’

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Dit is een interessante uitspraak. Ook ik hecht aan de zondag als een speciale dag – het is de dag van de opstanding van Christus en van de uitstorting van de Heilige Geest – en voor mijn part als een ‘dag van rust, reflectie en bezinning’. Maar in de laatste geciteerde zin gaat Winkelrust duidelijk over de schreef. Wat de Bijbel leert is dat Israël zes dagen moest werken en dat de zevende dag (de zaterdag, de sabbat) de rustdag was en is. Winkelrust beweert dat dit de zondag is. Dat is theologisch gewoon onjuist: (a) Nergens leert de Bijbel dat de zaterdag heeft afgedaan als de rustdag voor Israël. (b) Nergens leert de Bijbel dat de sabbat verhuisd is naar de eerste dag der week. (c) Het Nieuwe Testament licht de zondag eruit als een bijzondere dag voor christenen, maar nergens wordt geleerd dat de zondag een (verplichte of vrijwillige) rustdag is.

Wat de Bijbel leert is dat Israël zes dagen moest werken en dat de zevende dag de rustdag was en is. Winkelrust beweert dat dit de zondag is. Dat is theologisch gewoon onjuist.

Er is simpelweg geen zondagsgebod; hoe pijnlijk dit sommige lezers ook in de oren moge klinken: die zondagsrust is een puur menselijk bedenksel. Er is wel een sabbatsgebod, maar (a) dat geldt voor Israël en (b) betreft uitsluitend de zaterdag. De zondag is een vrijwillige feestdag (hoewel zelfs dat al moeilijk vanuit het Nieuwe Testament aan te tonen is), maar op geen enkele wijze een verplichte rustdag, waarop zelfs (zoals zo vaak gebeurd is) de oudtestamentische sabbatsgeboden kunnen worden toegepast. Dat is een puur menselijke theorie, die niet houdbaar is, zoals ook verscheidene gereformeerde theologen allang hebben toegegeven (bijv. prof. J. Douma).

Ik wil het nu niet hebben over allerlei praktische problemen, zoals de ‘zondagsheiliging’, de winkelsluiting op zondag, over wat wel en niet ‘mag’ op zondag (fietsen? Tanken? Winkelen? In een restaurant eten?), enzovoort. In plaats daarvan stel ik de theologische vraag: waar komt zo’n idee als de ‘zondagsrust’ vandaan? Iedere objectieve bijbellezer kan zelf vaststellen dat in de Bijbel de sabbat nergens verhuisd is van de zaterdag naar de zondag. Hoe kunnen miljoenen christenen zoiets dan toch beweren en zelfs grote gevechten leveren over de praktische toepassing ervan?

Eén aspect daarvan is de visie op de wet van Mozes (zie mijn boek The Eternal Torah, dat dit jaar moet uitkomen). Men leert dat deze wet grotendeels is vervallen (onjuist; zie bijv. Matt. 5:17 en Jes. 2:3), dat alleen nog de Tien Geboden geldig zijn (waaruit blijkt dat? en hoe kan men die Tien Geboden losmaken van de rest van de Mozaïsche wet?), en dat daarbij het vierde gebod (‘Gedenk de sabbatdag’) gewijzigd is. Al even onjuist.

Hoe kunnen zulke ideeën toch ontstaan? Het antwoord is: dat is de schuld van het supersessionisme oftewel de vervangingstheologie (‘de Kerk heeft de plaats van Israël ingenomen’). Veel traditionele protestanten zijn gelukkig bezig zich van deze leer los te maken, alleen gebeurt dat vaak niet erg consequent. Dat wil zeggen: het gebeurt wel ten aanzien van Israël, maar niet ten aanzien van daarmee verbonden thema’s. De vervangingsleer heeft namelijk minstens vier vervangingen in haar vaandel staan:

Veel traditionele protestanten zijn gelukkig bezig zich van deze leer los te maken, alleen gebeurt dat vaak niet erg consequent.

* ‘De kerk is in de plaats gekomen van Israël’ (Israël als volk heeft dus afgedaan; het heeft als volk geen profetische toekomst meer, hoogstens kunnen enkelingen zich bekeren en zich bij de bestaande kerken voegen; de profetieën moeten ‘vergeestelijkt’ worden, dat wil zeggen van hun letterlijke betekenis worden ontdaan en op de kerk óf op de hemel worden toegepast).

* ‘De hemel is in de plaats gekomen van de aarde’ (de christelijke verwachting geldt niet meer zozeer – zoals dat in het Nieuwe Testament volop het geval is – de wederkomst van Christus en de vestiging van het Messiaanse rijk hier op aarde, maar is geheel en al komen te liggen op het ‘naar de hemel gaan’ als men sterft; typische profetieën die voor de aarde gelden, worden op de hemel toegepast).

* In lijn daarmee is het ‘gelukzalig afsterven’ helemaal in de plaats gekomen van de ‘gelukzalige opstanding’ (dat was al zo bij de katholieken, en de protestanten hebben dat helemaal overgenomen). Als je als kind van God sterft, ga je naar de hemel, en dan ben je volmaakt gelukkig; eigenlijk is er in deze opvatting nauwelijks nog enige toegevoegde waarde van wederkomst en opstanding te bedenken.

* Helemaal bij de vorige drie hoort nu ook de opvatting dat de zondag in de plaats van de zaterdag is gekomen, oftewel dat de sabbat verschoven is van de zaterdag naar de zondag. Wie deze leer aanhangt, zit nog steeds gevangen in het net van de vervangingstheologie, hoeveel sympathie men tegenwoordig ook voor het volk en de staat Israël moge hebben.

Als Israël als volk van God heeft afgedaan, is het ook gemakkelijk te beweren dat de wet van Mozes heeft afgedaan, inclusief zelfs het oorspronkelijke sabbatsgebod. Omgekeerd: wie vasthoudt dat er een toekomst voor een (bekeerd) Israël is, in het Heilige Land, onder de gezegende regering van de Messias, die zal neerdalen op de Olijfberg en zal tronen op Sion, is de zaak totaal anders. Dan is ook de wet van Mozes nog volop van kracht (het is een eeuwige inzetting, zeggen Ex. en Lev. menigmaal). Die wet zal ook in het Messiaanse rijk voor Israël van kracht zijn. En dan zal Israël de sabbat houden, zoals het ook de laatste 3500 jaar gedaan heeft (Jes. 56:2-6; 66:23; Ez. 44:24; 45:17; 46:1-4,12). Voor de rest: geniet heerlijk van de vrije zondag, samen met Gods volk!


Zondagsrust
- Zondagsrust leert ons vertrouwen op God
- "Op zondag absoluut niet sabbatswetten toepassen"
- Wat als je baas wil dat jij op zondag gaat werken?
Meer over Zondagsrust »

Reacties

B
Dag Willem,

Wel Tora van kracht (eens), dus shabbath vieren en geen zondag. Maar dan stel je dat de shabbath alleen voor Israel geldt. Wat een onlogische gedachte, we volgen Yeshua, de Handelingengemeente, waar de moadiem werden gevierd en dan zouden we geen shabbath moeten houden?

Kun je dat even nader toelichten?

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)
H
De wet is gegeven aan het volk Israël om heilig te leven. In Christus is de wet vervuld. Dit betekent letterlijk dat de wet, die straf impliceert, haar kracht heeft verloren voor wie in Christus leven. Onze Heiland en Verlosser heeft de straf namelijk al voor ons gedragen. Twee keer veroordelen voor dezelfde overtreding is niet mogelijk. De Sabbat houden was vastgelegd in de 10 geboden. Deze dag diende geheiligd te worden. In Christus zijn we geheiligd en is het niet langer nodig een dag (de Sabbat) te houden.
B
Dag Harm,

Dus volgens jou kunnen we zonder de 10 geboden leven, gewoon maar raak leven dus, want de Tora heeft geen kracht meer.

Grootst mogelijke onzin, denk even na.Vrijheid van meningsuiting is leuk en goed, maar blijf wel binnen de Bijbelse bandbreedte.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)
Toon meer reacties (7)
J
Als we allemaal maar commentaar blijven geven op elkaar dan missen we straks Zijn komst! We moeten ernaar streven 1 lichaam te worden! Dit jaar Pasen en Pesach in hetzelfde weekend, een uitgelezen moment voor samenkomen (1 lichaam).
REAGEER
Toon meer reacties (10)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Waarom is Nederland steeds onchristelijker geworden?

'Wat is nu precies er de oorzaak van dat Nederland steeds onchristelijker wordt, dat bijna niemand meer gelooft? Wat zegt de Bijbel hierover?,' wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Dhr. M. M. van Winkelen, scriba van de gereformeerde gemeente in Den Haag, geeft antwoord. Van Winkelen: "Het is indringend om te zeggen, maar veel mensen in ons land zijn langzamerhand of heel abrupt losgeraakt van de kerk en het christelijk geloof. Dat is de eerste reden die ik noem. Dit is een proces dat decenni...

Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag gelegd op het pand van Paddepoel Fietsen, laat RTV Noord weten.Begin dit jaar werd bekend dat de fietsenmaker 22.000 euro boete moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. Met de bijkomende kosten staat dat bedrag op ruim 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond. Paddepoel Fietsen heeft op advies van zijn advocaat voorlopig niet betaald. In plaats daarvan heeft de onde...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Tijs van den Brink begrijpt 'irritante' krantenkoppen over 'evangelisch' leider

‘Evangelisch leider moet jaar de cel in voor seks met patiënte’ en ‘Celstraf voor evangelist zorgboerderij Meerkerk’. Deze krantenkoppen zorgden bij EO-presentator Tijs van den Brink in eerste instantie voor gefronste wenkbrauwen, schrijft hij in een column voor EO Visie.Aaldert van E., voormalig leider van het evangelische zorgcentrum Hoeve Jedidja in Meerkerk, is onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De oprichter van twee evangelische zorginstellingen ple...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Christelijk gezin vreest uitzetting naar Pakistan en duikt onder

Het Pakistaanse en christelijke gezin Javed uit Veessen is na de uitzetting van de familie Israël in Epe, in een andere regio ondergedoken. Het is zes weken verwijderd van de datum dat in Nederland asiel kan worden aangevraagd, schrijft Veluweland.nl. Het gezin bestaat uit ouders en twee dochters van 6 en 15 jaar oud. Hun situatie doet sterk denken aan de onlangs uit Nederland geplaatste familie Israël. Dit Pakistaanse gezin is vorige week ondanks felle kritiek toch uitgezet naar Polen. Ze vluchtten in 2016 van Pakistan naar Pole...

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is vandaag overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
CIP+

Drie drijvende krachten in onze maatschappij (en in de kerk)

Op 21 februari jl. overleed de Amerikaanse evangelist Billy Graham, 99 jaar oud. Ik herinner me als jochie hoe hij in 1955 (hij was toen nog geen 37!) een meerdaagse campagne (een crusade heette dat) hield in De Kuip in Rotterdam. Mijn ouders hebben toen een van die bijeenkomsten meegemaakt; mijn vader (ook nog geen 40) schreef erover: ‘… Op afstand gewuifd naar de families Bruijn Sr. [J.A.] en Jr. [D.J., oftewel Jan Bruijn, het latere EO-bestuurslid]. Prachtig weer. Windstil. En muisstil tijdens de toespraak. Sublieme vertal...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. P. Nobel aan de slag in hervormd Garderen

Ds. P. Nobel vertrekt binnenkort naar Garderen. De hervormde gemeente is vacant omdat ds. A. Visser vorig jaar door de GZB is benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij werkt daar als theologisch docent voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ). Nobel staat sinds 2013 in Monster op de kansel. Ook de protestantse gemeente in Roosendaal verwelkomt een nieuwe voorganger. Ds. A. H. van den Bor heeft het beroep aanvaard. De gemeente uit Noord-Brabant was sinds 2016 op zoek naar een gemeentepredikant omdat ...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Otto de Bruijne vertelt wat hij leerde van Openbaring

Jorieke was onlangs in het atelier van kunstenaar Otto de Bruijne om met hem te praten over zijn kunstwerk over het Bijbelboek Openbaring. Bij Groot Nieuws Radio besprak de spreker onder meer wat hij van Openbaring heeft geleerd. Vooral het schilderen van 'De schare die niemand tellen kan' emotioneert Otto. "Ik schilderde voor iedere persoon in die menigte een bobbeltje. Denk eens aan al die kinderen in Aleppo, of noem maar een brandhaard waar mensen onder vuur liggen. Al die kleine bobbeltjes zijn mensen. Jij bent er ook eentje van,"...

SGP Staphorst weigert verkiezingsdebat in uitgaanscentrum

De SGP in Staphorst komt donderdagavond niet naar uitgaanscentrum Kisteman om daar aan een verkiezingsdebat mee te doen. De partij kan zich niet vinden in de locatie, laat RTV Oost weten. Zalencentrum Spoorzicht, het gemeentehuis of een school: dat waren voor de SGP allemaal prima locaties geweest. Maar een complex waar in het weekend tot diep in de nacht wordt gefeest met daarbij nogal wat alcohol, dat vindt de SGP geen geschikte plek voor een debat. Lijsttrekker Alwin Mussche van de ChristenUnie heeft geen begrip voor...
CIP+

Wanneer het tijd wordt om de uitgang van je kerk te zoeken

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er veel controle is en manipulatie? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: wees op je hoede voor manipulatie.  Manipulatie vindt overal plaats. In je werk, thuis, in je kerk. Er zijn altijd mensen die je een bepaalde kant op willen duwen. De vraag is wanneer dat uit de hand loopt. Johan: "Kijk eens naar je kerk en vraag jezelf af: 'Hoe ik me...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher