Willem Ouweneel

God

22 februari 2018 door Willem J. Ouweneel

Wat is ‘erfzonde’?

Ik kreeg een vraag over de ‘erfzonde’, een thema waarover nogal wat misverstanden bestaan. Om te beginnen: Adam werd een zondaar doordat hij zondigde; bij zijn nazaten is het andersom: ‘Adamieten’ zondigen doordat zij zondaars zijn, oftewel: doordat zij een zondige natuur hebben. Om van die macht van de zonde af te komen moet een mens getransformeerd worden tot een ‘nieuwe’ mens (Ef. 4:24).

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Een zondaar kan alleen maar zondigen; zelfs zijn ‘goede’ daden zijn alleen maar ‘dode werken’ (Hebr. 6:1; 9:14; vgl. Jes. 64:6). Zondigheid is zijn natuur. De Bijbel spreekt vele malen over deze ‘natuurlijke’ zondigheid van de mens (Gen. 6:5; 8:21; Job 14:4; 15:14; Ps. 14:1-3; 51:7; 58:4). In Efeze 2:3 geeft het woord ‘natuur’ al aan dat het gaat om wat wij ‘van nature’, dus door geboorte zijn. Daarbij gaat het echter niet om de geschapen, maar om de gevallen natuur van de mens. Als wij zeggen: ‘Van nature ben ik een denkend wezen’, gaat het om onze geschapen natuur; als wij zeggen: ‘Van nature ben ik een leugenachtig wezen’, gaat het om onze gevallen natuur. De twee moeten zorgvuldig onderscheiden worden. Wat zondaars ‘van nature’ doen gaat in tegen hun oorspronkelijke geschapen natuur (vgl. Rom. 1:22-27). Het begon met een zondige daad (Gen. 3), die Adams natuur werd. Deze natuur werd vervolgens de natuur van elke nakomeling, en in alle nakomelingen leidde en leidt deze zondige natuur tot hun persoonlijke zondige daden.

Geen mens kan en zal ooit gestraft worden voor de zonde die Adam heeft begaan. Mensen worden veroordeeld voor hun éígen zonden.

Sommigen beweren dat mensen zondaars zijn doordat zij ‘in en met’ Adam ‘mee gezondigd’ zouden hebben. De Bijbel zegt dat niet, maar misschien steekt er een element van waarheid in als we de parallel met Levi in de lendenen van Abraham accepteren (Hebr. 7:1-10). Een andere opvatting houdt in dat mensen zondaars zijn doordat hetgeen hun ‘verbondshoofd’ Adam heeft gedaan, hun ‘toegerekend’ wordt. Ik ben me niet bewust van enige bijbelse grond door de bewering dat Adams zonde op een of andere manier ónze zonde zou zijn. Wij hebben niet zijn schuld geërfd, maar wij erfden zijn zondige natuur. Dat is een enorm verschil. De essentie van de zaak is niet dat mensen ‘in’ Adam mee gezondigd hebben, zodat op een of andere manier Adams zonde toch ook hún zonde is. Het punt is veeleer dat zij elke dag zondigen op de wijze zoals Adam zondigde vanwege de zondige natuur die zij van hem geërfd hebben.

Hun wordt niet de schuld van Adam toegerekend, maar hun worden alleen hun eigen zonden toegerekend, dat wil zeggen de zonden die zij begaan door de zondige natuur die zij van Adam geërfd hebben. Zij zijn van nature ‘onder de zonde’ (Rom. 3:9; 7:14; Gal. 3:22). Dit is door de zondige natuur die zij van hun ouders geërfd hebben, én doordat zijzelf zonden begaan hebben vanaf de tijd van hun vroegste verantwoordelijkheid. De Bijbel is heel duidelijk over het feit dat de ‘mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen’ (Ezech. 18:20). Met andere woorden: geen mens kan en zal ooit gestraft worden voor de zonde die Adam heeft begaan. Mensen worden veroordeeld voor hun éígen zonden (Rom. 14:10,12; Gal. 6:4-5).

Er is geen zonde-gen of -chromosoom. Er is niet zoiets als ‘zondig DNA’.

Ik geloof dat alleen zo de notie van de erfzonde kan worden begrepen: wat mensen erven is niet de zonde die Adam begaan heeft, ook niet de schuld die hij op zich geladen heeft; zij erven niet de verantwoordelijkheid voor zijn schuld. Wat zij wel erven is de zondige natuur die Adam sinds de zondeval bezat en die hij aan zijn nakomelingen heeft doorgegeven. Zij zijn zelfs niet verantwoordelijk voor de zondige natuur die zij van hun ouders geërfd hebben. Zij zijn alléén verantwoordelijk – en dat is op zichzelf ernstig genoeg – voor wat zij met deze zondige natuur doen. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de zonden die zij begaan als gevolg van deze zondige natuur. Niets van wat Adam begaan heeft, wordt hun ‘toegerekend’; zij dragen niet zijn schuld. Wat hen verbindt met Adams zondeval is alleen de zondige natuur die zij van hem geërfd hebben – en dat is erg genoeg.

Het woord ‘erfzonde’ zou kunnen suggereren dat het zaak iets met genetische erfelijkheid te maken heeft, wat niet het geval is. Er is geen zonde-gen of -chromosoom. Er is niet zoiets als ‘zondig DNA’, ook al hebben sommigen dat wel beweerd.

Soms wordt de leer van de ‘erfzonde’ zo opgevat dat zij zou inhouden dat de verantwoordelijke mens eenzijdig om zijn natuur verworpen zou worden. Het is zeker waar dat de toorn van God op een onbekeerd mens van nature rust vanaf diens conceptie – maar tegelijk strekt de liefde van God zich vanaf het begin naar die mens uit. Bovendien wordt de eenmaal tot verantwoordelijkheid gekomen mens niet alleen, of zelfs primair, om zijn zondige natuur veroordeeld, maar om zijn daden (Rom. 2:5-6; 2 Kor. 5:10; Openb. 2:23; 20:12-13; 22:12; vgl. Joh. 3:20-21). De term ‘verantwoordelijk’ is hier heel belangrijk. Degenen die zich erover zouden kunnen beklagen dat God onrechtvaardig is als Hij mensen verwerpt vanwege de erfzonde, zijn juist de mensen die genoeg verantwoordelijkheid dragen om aan de geërfde zondige natuur hun eigen vele daadzonden te hebben toegevoegd. Zij zullen zich voor de rechterstoel van God niet voor hun erfzonde hebben te verantwoorden, maar voor hun eigen daadwerkelijke zonden. En laten zij die zich erover beklagen dat zij als gevolg van de erfzonde niet anders kunnen dan zondigen, zich haastig bekeren, het nieuwe leven uit God en de kracht van de Heilige Geest ontvangen, om rijk oftewel ijverig te zijn in goede werken (1 Tim. 6:18; Tit. 2:14; vgl. Matt. 5:16; Ef. 2:10; 4:28; Tit. 3:8,14; Hebr. 10:24).

Reacties

P
Willem, begrijp ik hieruit: "Als een kind vlak voor (of na) de geboorte sterft, dat het in de hemel is? Hij/zij heeft nog niet daadwerkelijk gezondigd. De Dordtse leerregels spreek daar toch ook over? Groet, Piet
A
Ja. Want God zorgt voor kinderen tot hun twaalfde jaar en zeker voor kinderen van onbekeerde ouders. Sorry dat ik nu even niet kan vinden waar het in de bijbel staat, ik dacht Jesaja.
T
Voor die uitleg heb ik veel waardering. Toch lijkt mij dat ook dit gezegd moet worden: Exodus 20: 5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen ?andere ?goden? naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de ?kinderen? boeten, en ook het derde ?geslacht? en het vierde, wanneer ze mij haten; 6maar als ze mij ?liefhebben? en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn ?liefde? tot in het duizendste ?geslacht.

Sommige families herkenbaar worden geteisterd door wat zich in het voorgeslacht afspeelde
Toon meer reacties (3)
J
Beste allen,

Lees Romeinen 5 nog eens goed na, in verschillende vertalingen. Daar staan veel antwoorden op deze vragen. Niet wat wij allemaal vinden, maar wat zegt Gods Woord ons. hgr. JD
J
Beste Jan,

In Rom. 5 gaat het over gezondigd hébben, over niet gezondigd hebben, over heersen als koningen en over rechtvaardigen worden. Geen letter wijst erop dat de mens een zondige natuur zou hebben! Je mag mij de tekst aanwijzen!

De dood heeft (!) wel geheerst, maar dat komt doordat Adam de schepping aan satan heeft overgegeven. Dat heeft niets met erfzonde te maken!

B
De column isenerzijds duidelijk en begrijpelijk [alhoewel er toch wèèr een tekstfout zit in een kernpassage: "Ik ben me niet bewust van enige bijbelse grond DOOR de bewering dat Adams zonde op een of andere manier ónze zonde zou zijn. Wij hebben niet zijn schuld geërfd, maar wij erfden zijn zondige natuur." DOOR moet natuurlijk zijn: VOOR]anderzijds toont het juist aan wat voor een verwarrend begrip 'erfzonde' is (geweest). Het was, is en blijft een verwarrende term waarvoor in het WvG zèlf geen plaats is (gevonden)...
Toon meer reacties (5)
Toon meer reacties (14)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is deze week overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
Vakanties
Hier adverteren?

Corlien Doodkorte in CIP Podcast over haar ziekte: "Ik schreeuwde het uit naar God"

Corlien Doodkorte was doodziek. Totdat ze wonderbaarlijk werd genezen en opstond uit een rolstoel. Ze heeft een diep en aangrijpend verhaal. Helemaal omdat ze niet alleen wonderbaarlijk werd genezen, maar nu weer ziek is. - Beluister het gesprek in de CIP Podcast via iTunes.- Beluister het gesprek in de CIP Podcast via Stitcher. Ze lag in bed, het was tegen elf uur. “Ik draaide me om om te gaan slapen. Toen kreeg ik enorme pijn op mijn borst. Ik transpireerde en spuugde. Ik zei: je moet een dokter bellen. Ik wist gelijk: er is ie...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...

Eline Rosenhart: "In iedere generatie staat een Jodenhater op"

“In Israël word ik voortdurend met de gevolgen van de Holocaust geconfronteerd. Die collectieve herinnering komt telkens weer naar boven.” Eline Rosenhart woont alweer zes jaar in de Israëlische stad Tel Aviv. Ze heeft een tweeluik geschreven over Hadassah. De ene Hadassah leeft ten tijde van het Perzische rijk en gaat een confrontatie aan met de koning, de ander is een jong meisje in Hamburg dat in 1938 vlucht naar Amsterdam. CIP.nl sprak met de auteur over haar roman ‘Ik zal verborgen zijn.’ Je s...

Syrische oorlog: in Damascus staan christenen doodsangsten uit

Het militair offensief dat op dit ogenblik in Syrië aan de gang is, treft niet alleen de inwoners van de regio Oost-Ghouta, maar ook die van het nabijgelegen Damascus. De raket- en mortierbeschietingen op de hoofdstad duren voort. Ook de christelijke wijk aan de oostelijke rand van de oude stad krijgt het zwaar te verduren, meldt Kerk in Nood.Pater Andrzej Halemba is de projectverantwoordelijke voor het Midden-Oosten van de pauselijke stichting en wereldwijde hulporganisatie Kerk in Nood. Hij vertelt: "De toestand is bijzonder ernstig. D...

CHE en HKU starten nieuwe minor Worshipleader

Muziek neemt een steeds prominentere plaats in de kerk. Om die reden starten de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) in september 2018 met een nieuwe Kies-op-maat-minor: Worshipleader. De minor wordt aangeboden in Utrecht en zal geheel in het teken staan van muziek in relatie tot religie.Veel hbo-studenten volgen Kies-op-Maat-minoren in het kader van hun eigen hbo-opleiding en kunnen deze bij een andere onderwijsinstelling volgen. De minor Worshipleader is voor studenten van alle hogesc...
CIP+

Wanneer het tijd wordt om de uitgang van je kerk te zoeken

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er veel controle is en manipulatie? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: wees op je hoede voor manipulatie.  Manipulatie vindt overal plaats. In je werk, thuis, in je kerk. Er zijn altijd mensen die je een bepaalde kant op willen duwen. De vraag is wanneer dat uit de hand loopt. Johan: "Kijk eens naar je kerk en vraag jezelf af: 'Hoe ik me...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher