Ernst Leeftink

Dagelijks leven

21 februari 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom dominee Ernst Leeftink de donorwet toejuicht

“Ik hoor dat mensen geen donor meer willen zijn omdat de overheid hun leven zou binnendringen. Dat is raar. Paulus en Jezus laten zien dat naastenliefde belangrijker is dan hun visie op de overheid,” zegt ds. Ernst Leeftink. De gereformeerd-vrijgemaakte dominee uit Assen legt uit waarom hij voorstander is van de kersverse donorwet.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Vorige week werd de donorwet van Pia Dijkstra (D66) aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat we te maken krijgen met actieve donorregistratie. Vanaf de zomer van 2020 wordt iedereen vanaf achttien jaar geregistreerd in het Donorregister. Het grote verschil met de huidige situatie is dat iemand die geen donor wil worden en ook niet reageert op de oproep van de overheid, toch terechtkomt in het Donorregister.

Waarom juicht u de nieuwe donorwet toe?
“In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse overheid door middel van campagnes het belang van donorregistraties onder de aandacht gebracht. Slechts 24%* van de Nederlanders heeft zich als donor laten registeren. Tegelijk wil 88%* van de Nederlanders wel graag een donororgaan ontvangen als hun eigen gezondheid of leven in gevaar is. De wachtlijst met mensen die broodnodig een orgaan nodig hebben groeit ondertussen alsmaar door. Een goede reden om het donorregistratiesysteem aan te passen.

Het verbaast mij als christen dat de christelijke partijen SGP en ChristenUnie heel duidelijk zeggen dat het afstaan van een orgaan na je overlijden een daad van naastenliefde moet blijven, maar dat ze zich zo massief tegen een verplichte registratie keren. Kijk naar de enorme wachtlijst en de vele activeringsmiddelen die in het verleden zijn geprobeerd. Ze hebben nauwelijks tot meer donorregistraties geleid. De argumentatie van SGP en ChristenUnie doet tekort aan de vele pogingen die al gedaan zijn. Bovendien houdt iedereen in het vernieuwde registratiesysteem de vrijheid om ‘ja’ of ‘nee’ in te vullen.”

"Nu doet D66 iets wat tegen het eigen autonomie-denken ingaat en wijzen veel christenen op het recht op zelfbeschikking. Dat begrijp ik niet."

Tegenstanders vinden dat de overheid te weinig rekening houdt met wilsonbekwamen en laaggeletterden. Wat vindt u van die kritiek?
“Er werd nogal geschermd met het hoge aantal wilsonbekwamen en laaggeletterden die ons land zou kennen. Getallen als 2,5 miljoen Nederlanders werden genoemd. Dat is 1/7 van onze bevolking. Die zouden allemaal niet snappen waar het over gaat? Dat wil er bij mij niet in. Ik vind het ook niet juist om op grond van praktisch bezwaren een goed voorstel weg te stemmen. Het is veel zuiverder om eerst een principebesluit te nemen om vervolgens de bevolking zo goed mogelijk te informeren.

Als het gaat om wilsonbekwamen kunnen nabestaanden een keuze maken. En iemand die bijvoorbeeld analfabeet is, is heel goed in staat om te begrijpen dat er een wetswijziging plaatsvindt.” Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins neemt de komende tijd een aantal stappen om de inwerkingtreding van de nieuwe donorwet voor te bereiden. Op korte termijn worden advertenties geplaatst in landelijke kranten en op sociale media.

Wat u vindt van het veelgehoorde bezwaar dat de overheid onze privésfeer binnendringt en de zeggenschap over ons eigen lichaam aantast?
“Ik deel de zorg dat ‘big brother is watching you’ in onze samenleving steeds grotere vormen aanneemt. Maar als het gaat om de nieuwe donorwet snap ik die kritiek niet. Het enige dat de overheid doet is registreren. Als burgers wordt ons niets opgelegd. Ook hebben nabestaanden nog steeds een belangrijke rol. Het grote verschil met de huidige situatie is dat iemand die geen donor wil worden en ook niet reageert op de oproep van de overheid, toch terechtkomt in het Donorregister. Dat vind ik iets heel anders dan een overheid die privélevens binnendringt. Iedereen is vrij om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Naast ‘ja’ en ‘nee’ zijn er ook nog twee andere mogelijkheden: ‘mijn partner of familie beslist’ of ‘de door mij gekozen persoon beslist’.”

Hoe verklaart u de vele negatieve reacties op de nieuwe donorwet, ook onder christenen?
“Het is niet prettig dat er na je dood in je lichaam gesneden wordt. Emotioneel gezien is dit een onderwerp waarbij je in eerste instantie ‘nee’ zegt. Als ik als nabestaande met een vraag over wel of geen donorregistratie wordt geconfronteerd, zou ik waarschijnlijk ook ‘nee’ zeggen. Ten tweede is het ook relevant om te constateren dat deze wet afkomstig is van een D66-Kamerlid. Bijna iedere christen weet dat je bij D66 moet uitkijken voor hun medische ethiek. Nu doet D66 iets wat tegen het eigen autonomie-denken ingaat en wijzen veel christenen op het recht op zelfbeschikking. Dat begrijp ik niet. Als een gewaardeerde christendemocraat als Hannie van Leeuwen zich hiervoor had ingezet, zouden veel meer christenen er enthousiast over zijn, las ik laatst ergens.”

"Paulus en Jezus laten zien dat naastenliefde belangrijker is dan hun visie op de overheid."

U stelt dat Jezus en Paulus de bevoegdheid van de overheid duidelijk minder belangrijk vinden dan het betonen van naastenliefde. Waar blijkt dat uit?
“Jezus zei: ‘Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is.’ Daarmee geeft Hij aan dat we de overheid die boven ons gesteld is, moeten erkennen. Ook de apostel Paulus legt in zijn brief aan de Romeinen nadruk op het gehoorzamen van de overheid. Petrus zegt ergens in het Nieuwe Testament: ‘Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.’ Als de overheid oproept tot zaken die tegen God ingaan, moeten we een streep trekken. Dat hebben Jezus en Paulus ook gedaan in hun leven. Denk maar eens aan de vele jaren die Paulus in de gevangenis zat.

Jezus en Paulus hebben laten zien dat naastenliefde een veel grotere plaats inneemt in hun leven. Daarom snap ik niet dat mensen die geregistreerd stonden als donor zich naar aanleiding van de donorwet uit protest afmelden. Daarmee laat je zien dat je visie op de overheid voor jou belangrijker is dan het belangrijkste gebod uit de Bijbel: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’”

Wat geeft u mee aan mensen die naar aanleiding van de donorwet nog niet weten wat ze moeten?
“Ga hierover het gesprek aan met de mensen om je heen. Dan hoor je van elkaar waarom de een wel graag na zijn dood nog iets wil betekenen voor z’n naaste en waarom een ander hier grote moeite mee heeft of de beslissing aan de familie overlaat. Aan de hand daarvan kun je een weloverwogen keuze maken. Belangrijk om te weten is dat je altijd vrij bent om je eigen keus in te vullen en de overheid je dus niets oplegt. En net zo belangrijk is het om elkaar als christen te accepteren in de keus die je maakt, want die heeft iedereen, als het goed is, uit geloof gemaakt.”

* Informatie afkomstig uit de Dagblad van het Noorden (12-02-2018).

Ernst Leeftink is predikant van de Gereformeerde Kerk "Het Noorderlicht" in Assen-Peelo. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Lees ook: Waarom pastoor Jan-Jaap fel tegen de nieuwe donorwet is.

Foto: Philip Roorda

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Orgaandonatie
- Is orgaandonatie Bijbels?
- Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?
- Waarom pastoor Jan-Jaap fel tegen de nieuwe donorwet is
Meer over Orgaandonatie »

Reacties

Wel is jammer dat Ds. Lieftink zich niet heeft verdiept, wat in de Bijbel wordt bedoelt wie je naaste werkelijk is. Ook waren er christenen en kerkelijke autoriteiten tijdens een periode in de Nederlandse geschiedenis waar een wijziging zich voltrok als uitvoerende macht en gevestigde overheid, die op grond van Romeinen 13 een uniform gingen dragen van een foute antichristelijke beweging.
REAGEER
Helemaal eens met Ds. Leeftink. Bovendien is de overheid volgens Romeinen 13 Gods dienares. Dat argument hoor ik in andere situaties wel gebruiken, maar in deze situatie lijkt de overheid een orgaan tegenover ons.
REAGEER
B
Oohh dit slaat zoo ook de plank mis....
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify