Remmelt Meijer

God

15 februari 2018 door Jeffrey Schipper

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op.

Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef er verschillende blogs over. Waarom is het volgens jou te simpel om te stellen dat kerkverlaters afhakers zijn?
“De groep grensgangers die ik sprak is enorm divers. De één gelooft meer dan ooit te voren, bij een ander staat geloof op een lager pitje. De meesten hebben niet definitief de kerkdeur achter zich dichtgedaan en zijn vooral erg zoekende. Een deel van de grensgangers ervaren dat hun relatie met God binnen de kerk niet groeit. Dit is geen momentopname. De mensen die ik sprak hebben de kerk vaak na een jarenlang zoekproces verlaten. En ik hoor ze zeggen: ‘Sinds dat moment heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar het is toch echt de werkelijkheid.”

CIP+ logo

Wil je verder lezen?

Dit artikel is speciaal geschreven voor CIP+ leden! Word ook lid en lees gelijk verder!

Start je gratis maand Inloggen

Reacties

R
Is het niet verdrietig dat het lichaam van Christus (De Gemeente),

Zo vaak verscheurd wordt door interne ruzies en problemen waardoor gemeenteleden op den duur afhaken? Ik heb er in 45 jaar veel zien komen en veel zien gaan. Leiderschap neemt hierbij een belangrijke plaats in. De gemeente is, als het goed is, een welsluitend geheel als bedoeld in Efeze 4 : 11 t/m 16. Maar wat ik zie is vaak eenzijdig leiderschap met een top down cultuur, waardoor er geen sprake is van een gezamenlijke beleving, waardoor de gemeente een zachte dood sterft !!!
REAGEER
B
De oorzaak van het "grensganger zijn" zou in de hypocrysie en de ongeloofwaardigheid van de kerken liggen, zeer herkenbaar.

Ik lees niets over enige oplossing van dat probleem Remmelt !

En het probleem is levensgroot, gezien e leegloop en de groei van grensgangers, die best wel graag een kerk zouden hebben, maar ik weet er geen, waar ik naar verwijzen kan, noch voor mezelf, noch voor een ander.

Wat ik over houd, is ons netwerk rondom de tora-yeshua.nl website, zie aldaar, ook voor mijn contactgegevens.

Bel gerust es,

shalom,

Ben Kok
M
Zo'n duidelijk geprofileerd netwerk van Ben klinkt toch ook weer als een kerkje.
A
Het gevoel van afwijzing zou door de kerk herkent moeten worde. Ik denk dat het grootste gevaar is dat de kerk zich meer profileert als een organisatie en daarbij niet in de pas loopt met hoe Christus wil dat wij met elkaar omgaan nl, een broeder en zuster als je familie beschouwen. Staat in Gods woord.
B
Mattheus 18:20 ("waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden").

M.a.w.: als ik alleen met mijn vrouw shabbath vier en de andere Feesten van JHWH, zijn we samen al "kerk".

Vaak zijn we met meer , maar het kwam en komt voor, dat het er 2 zijn + JHWH.

Israel was als gemeente bedoeld, de kehila .

Maar Israel weigerde helaas in meerderheid, als volk, Yeshua als Mashiach te aanvaarden, diaspora volgde en slechts 1% aanvaardde wel Yeshua.

We zijn graag "gemeente" Marijn, wees welkom.

Shalom,

Ben
C
Ik denk dat het klein denken van een kerkdienst hier een grote rol in speelt. Wat gebeurt er als het Zondag is? Dan zend God wereldwijd duizenden dienaren uit met Zijn heilsboodschap. Met Zijn woord dat een immense kracht heeft wat geloof en bekering werkt. Waar het woord gepredikt wordt komt God tot ons en altijd tot ons bestwil. Waar God komt en is daar willen wij toch ook zijn? De koning komt niet naar je toe maar de Koning der koningen!

We zijn erger dan Adam! Als wij de fout in gaan dan heeft altijd een ander - in dit geval "de kerk" - de schuld! Al deze mensen die hier reageren, weten niet dat WIJ "de kerk" zijn. Als WIJ er niet zouden zijn was er toch helemaal geen kerk?? Ik heb mijn eigen kerk (duurde wel 20 jaar) totaal zien veranderen en we veranderen nog steeds! "ORA ET LABORA" bid en werk! Wie vindt dat gebed niet werkt, dan heeft hij/zij ook geen enkel recht om daarvan de kerk de schuld te geven! Daarom ben ik het al absoluut oneens met de titel hierboven.
Aansluitend op mijn reactie wil ik het nu even niet hebben over "mijn kerk", maar "mijn huis". Wat wij hier doen is hetzelfde als "mijn huis" de schuld geven, dat het instort wanneer ik het jarenlang niet onderhoud.
e
Wij zijn de kerk. Groeien in je geloof heeft alles met je relatie met God te maken.
B
Van harte eens, Elly. En die relatie met JHWH (God heeft Zijn Naam geopenbaard, staat duidelijk in de Bijbel) op basis van Zijn genade in Yeshua bewezen, groeit in het heiligingsproces van de Torapraktijk, zoals staat in Joh. 14:21 "wie Mijn geboden heeft en ze bewaard, die is het ,d ie Mij liefheeft".

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)
W
Zo bijzonder is dat toch niet dat gelovigen op zich zelf komen staan.

In Nederland zijn 6.000 thuislezers! die de zuivere waarheid van oude schrijvers tot zich nemen, wat ze in de kerk niet meer horen.

In Mattheüs 18 vers 20 staat: Want waar 2 of 3 vergadert zijn in mijn Naam,

daar ben ik in het midden van hen, zegt onze Heere Jezus Christus.

G
Vervolg Dick: De ruimte is hier erg kort. Ik heb geschreven op ander account. Zie om naar mensen die worstelen met kerk(verlating) en zoekenden: Zoek de verbinding en (h)erken elkaar(s) moeiten en geef ruimte waar mogelijk. Ga 's naar conferenties als Vrij Zijn of Opwekking....een stukje hemel op aarde is dat. Het helpt!

Dick van de Geest, Stadskanaal.
B
Dag Dick,

Zie mijn vorige reacties; de kerken breken stuk op het feit, dat ze weigeren Yeshua te volgen in de Torapraktijk, men is ongehoorzaam aan het gebod de Feestdagen van JHWH te vieren, wenst niet kosher te eten en dat is allemaal pure eigenwijsheid, heidendom en los van JHWH leven .

Bovendien zijn er velen, die ook niet meer Yeshua als JHWH in mensengestalte zien, ook niet meer als de enige weg tot JHWH en dan is dus de basis van ons geloof zoek.

De zgn. "messiaanse gemeentes", die dat dan wel doen, schieten ook te kort:vervolg.
B
vervolg:

Zij weigeren de duisternis te ontmaskeren, niet 1 kerk doet dat, op de eigen website de islamisering aan de kaak te stellen, de koranallah als een totaal andere figuur neer zetten dan JHWH, omdat met te laf is.

Bovendien zijn er die Yeshua niet als JHWH in mensengedaante zien, maar als gewoon mens, dus deze messiaanse gemeentes zijn uiteindelijk ook te kort schietend.

Welkom in de Tora-Yeshua gemeente,

shalom

Ben Kok (j-chr. pastor)
l
Dus Ben Kok als ik U goed heb begrepen zijn alle kerken en gemeenten fout bezig, alleen de Tora-Yeshua gemeente is goed. Of begrijp ik iets niet.

G
Reactie Dick: Ben, mij ontgaat je manier van reageren eigenlijk. Ik praat met liefde over de mede-christen-gelovigen in en buiten de gevestigde kerken. Gods Geest werkt daar en overal waar men God zoekt via Jezus, Zijn Zoon. Dat de manier waarop men kerkt en zoekt, soms kan helpen maar ook vaak in de weg kan staan, is helaas praktijk. Ik wil niet veroordelen, maar met elkaar oplopen en samen zoeken naar herstel en eenheid, door elkaar te zien via de bril van Jezus Liefde. Wil jij ook meekijken op die manier? Vergeven is genezen en helen.
B
@Lex: een gemeente zoals de Handelingengemeente, met de Tora-Yeshua lijn is m.i. de meest Bijbelse gemeente en die gemeente had ook de moed, de duisternis zowel intern en extern te ontmaskeren.

Geen leugens of achterstelling van mensen , geestelijk meerkoppig leiderschap (intern) en extern geen aanbidding van de afgoderij uit Rome en afwijzen van de misleiding van het Sanhedrin.

Shalom,

Ben Kok (j-chr.pastor)
B
@Gerdieneke: zie hoe JHWH omgaat na lang waarschuwen van mensen, die eigenwijs en los van Hem leven: zondvloed, ballingschap, de heidense vreemdeling overwoekert de oorspronkelijke Bijbelse gelovigen, tenslotte de "Dag des Heren":

wereldwijde onontkoombare ramp.

Zijn komst daarna met Zijn Koninkrijk in alle volheid op deze wereld, waaruit alle "eigen koninkrijkjes" zijn verwijderd.

"Christuslijkend" , dwz Christus (= Mashiach) volgend of "christen-lijk" (koud noch heet, maar lauw of eigenlijk geestelijk dood.)

Shalom,

Ben Kok (j-chr.p.)
G
Dick: excuus, maar wat bent u een in dit stuk irritant schrijvend heerschap. U straalt bepaald geen liefde uit. Als u mensen graag voor u (voor Jahweh!) wilt winnen, kunt u dat niet met warmte en liefde? Ik stop met reageren, hoor. Ik zal voor u bidden en u zegenen dat u de Liefde van Jezus mag leren kennen en uitstralen.
M
Het is maar hoe je het bekijkt. Als gelovige ben je deel van de kerk van Jezus Christus. Die gemeenschap wordt eerder gehinderd door "kerkmuren" dan dat die daardoor bevorderd wordt. Het ligt voor de hand dat degenen die die gemeenschap willen uitleven verstikt worden door de kerkmuren en alles wat daar voor staat. Remmelt kijkt naar het probleem door een kerkelijke bril. De waarheid zou wel eens kunnen zijn, dat de bevrijde grensgangers de echte kerkgangers zijn en de geïnstitutionaliseerde kerkgangers de grensgangers.
REAGEER
G
Zelf opgevoed in GKV. Veel warmte, m.i. teveel regels en spagaat hart/gevoel: krassen op de ziel. Verkrampt. Kerk met pijn verlaten na 48 jaar. 10 jaar niet naar een kerk gegaan. Veel worsteling met praktijk van veel kerk(en). Steeds geloof behouden maar miste een levende gemeente. Nu opnieuw gegrepen door de Heilige Geest, weer enthousiast en kerk in de EGS, Evangelische gemeente Stadskanaal. Moraal: Geef (elkaar) nooit op, God laat niet los! Zoek geduldig biddend door met God: de HG heeft vele tinten! Vrij zijn en blij samen geloven kán! Dick
REAGEER
J
Janny vogelaar. Wat een meningsverschillen petrus maakte zich ook druk over anderen.maar Jezus zei. Wat gaat dat jou aan. Volgt gij mij.
REAGEER
J
Veel veroordeling lees ik in bovenstaande reacties, jammer. Een nieuw gebod geeft Jezus ons: dat wij elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Een zeer hoge norm, onhaalbaar, alleen door de Heilige Geest en door die mooie agape Liefde van God zelf. Wij moeten in de kerk (in Zijn Lichaam op aarde) laten zien dat we Zijn discipelen zijn. Is dat makkelijk? Nee, maar omdat Hij ons Hoofd is, zal het met Hem en als we Hem centraal in ons leven zetten en houden zeker lukken, ondanks allerlei teleurstellingen. Jezus stelt nooit teleur.
J
Hierop zeg ik volmondig AMEN, als de Heer inderdaad het Hoofd mag zijn van Zijn Kerk en niet de voorganger die zich gelijkstelt aan God en meent te moeten (ver)oordelen in Zijn plaats !!
B
De beste gemeente ooit was de Handelingengemeente, zij volgden Yeshua als Verlosser en als Degene, die de Torapraktijk voorleefde zoals altijd bedoeld , incl. Feestdagen van JHWH, kosher eten en de 10 geboden inclusief shabbath.

Nooit door JHWH veranderd en ook niet door de apostelen, de RK pausen hebben ons 17 eeuwen misleid en helaas heeft de reformatie daar niet door heen geprikt, dus nu zitten de kerken met die vormen van zonaanbidding: zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest.

Shalom,

Ben Kok (j-chr.pastor)
REAGEER
F
Ha ha ha het woord kerk staat niet eens in grondtekst van de bijbel. Israël wordt in het eerste testament gemeente genoemd en wij als gelovigen uit de heidenen zijn er bij gekomen Rom 11 en Efeze 2 jammer maar elke vertaling is een verschraling.
REAGEER
D
Een oud maar raak gezegde van Augustinus: Wie God als Vader heeft, heeft de kerk als moeder" En wat voor een moeder, een zeer vruchtbare moeder. Daar worden kinderen uit God geboren. Geloven is geen individualisme maar : ik geloof de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap bewaart ons voor eigengerechtigheid, zodat ieder maar gelooft,,zoals het hem/haar uitkomt .Jezus spreekt over Zijn volgelingen als over een kudde. Ze horen bij elkaar.
B
Dag AKWallet,

De kerk is zo versplinterd, dat ze geen algemeen dogma heeft, waarin we dan bewaard zouden worden voor eigen gerechtigheid.

De misleiding loopt tussen "slechts enkelen uitverkoren" tot "iedereen wordt behouden" en het eerlijk gesprek over wat dan het meest Bijbels is, durft men vaak niet aan, bang om het eigen dicht getimmerde hokje te verlaten.

Want dan zou dat hokje geheel of gedeeltelijk instorten, zo weet men maar al te goed.

Shabbath shalom, welkom voor zo'n gesprek.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

D
Beste Ben Kok, Fijn dat je reageert. De kerk heeft dank zij Gods trouw een algemeen doma en dat is de belijdenis van de kerk.De drie oecumenisch symbolen> de 12 artiklen ,de belijdenis Nicea en die Athanasius.Daarin ligt de grondslag van de hele chr.kerk. Daarnaast kennen we de drie formulieren van eenheid binnen de verschillende prot.kerken in Nederland.

Daar mogen we elkaar op aanspreken. Helaas is er steeds weer de vervlakking en het gevaar van dwaalleer. Dat is niet van vandaag of gisteren. Lees Openb.2 en 3.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Bij God is er altijd ruimte voor genade (ook voor soms domme politici)

"Vorige week zondag belde Halbe Zijlstra me op. De volgende dag zou er een voor hem beroerde editie van de Volkskrant bezorgd worden," schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op zijn Facebookpagina. Zijlstra trad af als minister van Buitenlandse Zaken toen de Volkskrant bekend maakte dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met Shell en de Russische president Vladimir Poetin.Segers: "‘Dom, fout, onnodig’, was mijn primaire reactie na zijn uitleg en ik bedacht dat dit hem nog wel een tijd zou achtervolg...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

'Volgend jaar half miljoen raketten op Israël gericht'

Volgens een aan de Libanese terreurgroep Hezbollah verbonden nieuwswebsite, heeft men in Syrië zo’n 70.000 langeafstandsraketten op Israël gericht staan. Dankzij de voortdurende Iraanse leveringen zullen dit volgend jaar een half miljoen zijn, aldus de pro-Hezbollah site volgens het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Naar verluidt heeft de Syrische president Assad een verzoek van Rusland afgeslagen om de aanwezigheid van de Iraanse proxy te verwijderen. Sterker nog, Assad zou zijn leger opdracht heb...

Schutter opent vuur op kerkgangers Dagestan

Een schutter heeft in de Zuid-Russische regio Dagestan het vuur geopend op kerkgangers die het Russische-orthodoxe volksfeest Maslenitsa (pannenkoekenfeest) vierden. Daardoor zijn zeker vijf vrouwen gedood en vijf personen gewond geraakt, meldt het ANP.Volgens een politiebron in de stad Kizliar waar de aanslag plaatsvond is de 22-jarige schutter door beveiligingsdiensten doodgeschoten. Hij was in het bezit van een jachtgeweer en een mes. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist via Amaq, de persdien...
Vakanties
Hier adverteren?

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...

Andries Knevel maakt programma over vrouwen die geloof in God combineren met wetenschap

In november 2017 ging Andries Knevel met pensioen. Twee weken later ging hij weer voor twee dagen in de week aan de slag bij de Evangelische Omroep. Dat vertelt hij in EO Visie. Zijn hart blijft kloppen voor televisie. In de programma's waar hij momenteel mee bezig is, zoals De Kapel en Andries TV wil hij "iets van God te laten zien en mensen enthousiast te maken voor Hem. Dat is zo mooi om te doen." "Vorige week hebben we nieuwe afleveringen opgenomen van Andries TV. Ik reed daarna klapwiekend van enthousiasme naar huis." Andries...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Florens van der Spek: "In de hemel zal geen verdriet meer zijn"

"In de hemel gebeurt alleen de wil van God. Daar zal geen verdriet meer zijn. Alle pijn en verdriet op aarde zijn een gevolg van onze verkeerde keuzes." Florens van der Spek deelt een videoboodschap op basis van de Bijbeltekst 'Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden' (Mattheüs 5:4).

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...