Albert Bos

Levensverhaal

13 februari 2018 door Rik Bokelman

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap.

CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeurd? Wat had Albert eigenlijk? En vooral: is hij nog altijd genezen?

Albert bezocht zaterdag samen met zijn vrouw Carla een genezingsdienst van Royal Mission op Urk. De samenkomsten staan erom bekend dat er voor zieke mensen wordt gebeden. Albert, die lid is van lokale Gereformeerde Kerk (PKN), wist er niet veel van maar ging toch kijken. Uit nieuwsgierigheid, zo vertelt hij. “'Eens kijken hoe dat gaat,' dacht ik. Een vriendin die hier werkt in een viskraam, nodigde ons uit.”

CIP+ logo

Wil je verder lezen?

Dit artikel is speciaal geschreven voor CIP+ leden! Word ook lid en lees gelijk verder!

Start je gratis maand Inloggen

Reacties

d
Wat fijn voor Albert. Zijn genezing zij hem van harte gegund, net zoals de genezing van de griep in antwoord op het gebed. Of is dat niet spectaculair genoeg?

Weet iemand trouwens het verschil tussen een waar zaligmakend geloof en een wondergeloof?

ds. H. Korving
B
Ds. Korving, u stelt vragen - daarom doe ik ook maar vragen: waarom hebben uw beide vragen een vervelende en onprettige belerende ondertoon?

Zou u die vragen ook zo gesteld hebben aan de man die in Handelingen 3 mocht opstaan en lopen?
T
Wees alsjebliefd een leerling van Jezus Christus en niet van Apeldoorn!
Ds.Korving..wie heeft dat verzonnen die twee soorten van geloven? Men gelooft in Jezus of men gelooft niet in hem. Ben blij dat Hij er geen probleem van maakt. Bah..al dat gemuggenzift. Deden de farizeeërs ook. Omdat zij afgunstig waren op die Timmermanszoon. En door zijn aanwezigheid en doordat Hij liet zien wat God ook van hen verwachtte werden ze

afgunstig en werden geconfronteerd met hun eigen tekorten op dat gebied.

Geloof mij maar. Vandaar hun haat tegen Hem.

De vraag van ds. H. Korving is heel begrijpelijk! en ook te beantwoorden.

Een zaligmakend geloof komt heden tot stand door aanvaarding van de Heer Jezus en Zijn vergeving van zonden doormiddel Hij die voor ons heeft gedragen aan een kruishout en een eeuwig geschenk die vele miljoenen mensen hebben ontvangen.

Een wondergeloof is een lichamelijke ervaring van genezing die aan iets bovennatuurlijks wordt toegeschreven en is altijd een tijdelijke aangelegenheid die een enkele keer zich voordoet en religieus en anderszins wordt geclaimd.

D
Ik lees in de Bijbel niet dat iemand vooraf aan de genezing Christus voor gek verklaart. Jezus vraagt geloof voor Zijn werk.

Over verschillende manieren van geloof: lees de gelijkenis van de Zaaier: Matth.13:18-23.
S
Tja. Ik kan de Schrift induiken en kijken hoe vaak Christus mensen prees voor hun grote geloof in hun wonder maar ik kan ook een wedervraag stellen op de vraag die bovenaan is gesteld. Zijn de mensen die uitsluitend een 'waar zaligmakend geloof' hebben zuiver en uitsluitend op Christus en op het Koninkrijk gericht? Met andere woorden: is in hun geloof is geen sprake van eigenbelang om de hel te ontwijken en het goede van de hemel te krijgen? ;-)
B
Hierboven stelde ik twee wedervragen aan ds. Korving - omdat zijn vragen na de woorden 'van harte gegund' (op zich wat vreemde formulering - alsof ds. Korving iets te gunnen heeft in deze situatie) zo voelen als een bak koud water. Want de vragen zijn tamelijk retorisch en daarom naar mijn idee ongepast.

Ze doen behoorlijk afbreuk aan het 'fijn' en 'van harte' waarmee de reactie begint.
B
Misschien moet ik mijn retorische wedervraag daarom ook maar wat scherper stellen: als deze genezing het werk van de Here Jezus is (van wie anders?) door de kracht van de Heilige Geest - hoe gevaarlijk is het dan om daar geringschattend over te doen?

Het is juist gevaarlijk om het onderwerp ziekte en genezing zoals de Bijbel ons wil leren, daar geringschattend over te doen. Ik heb Jomanda toch wat indrukwekkendere dingen zien doen, dan onderhavig voorbeeld!
A
J
Met een paar vrouwen uit Oldebroek ,Oosterwolde en t,Harde waren we getuigen van dit grote wonder!!

Jezus is opgestaan en Hij leeft!
REAGEER
Fantastisch! Ik hoor vaak sceptische reacties; 'Jaja, en over een maand is het weer terug bij af en dát hoor je dan weer niet'.

Is het een idee om Jans verhaal te 'volgen'? Dus een update als het gips eraf is en bijvoorbeeld over 6 maanden nog eens?
Het is geen goed idee! Het zou zeer pijnlijk zijn voor Albert en ook voor Martin. Er is vaker gecheckt om na verloop naar de stand te informeren en dat brengt vaak grote verlegenheid. Deze mensen willen geen desillusie openbaar maken omreden de naam van de Here Jezus dan schade zou lijden naar hun gevoel. Ook willen zij dan de spreker niet soort dwarsbomen. Wel blijken zij te blijven geloven, maar dan op het steviger fundament!
J
Handelingen 1: 8 Jezus zegt als de Heilige Geest over u komt zult u de kracht ontvangen en de waarheid over mij vertellen.

Halleluja.... God is nog steeds onze Geneesheer....Amen.. Geweldig!
Ik lees dat de Here Jezus alleen de uitgekozen apostelen aanspreekt blijkt uit vers 4 en hen gebood niet Jeruzalem te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die deze apostelen van Hem hadden gehoord. Vers 6.

"Zij dan (de apostelen) die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here , herstelt Gij in deze tijd (nu hier thans) het koningschap voor Israël?" Zijn antwoord was niet: jullie begrijpen er niets van! Er komt helemaal geen koninkrijk met een koning op aarde!
J
Halleluja God is goed!Hoelang houd Albert het loopgips nog om zijn been ?

Of blijft hij er mee lopen tot de ingeplande afspraak.

Hoe sneller de medische bevestiging dat het been volledig genezen is, hoe groter de impact van het wonder. Niet alleen in het gezin van Albert maar ook in zijn directe omgeving.

Als hij lang wacht dan zullen mensen het wonder tegen spreken en zeggen dat het gewoon natuurlijk is genezen.

Is een natuurlijke genezing dan niet van God? Wat heeft Hij toch ons bijzonder gemaakt. Het zelf genezend vermogen is door Hem ons geschonken. Een blauwe plek door een bloeduitstorting verdwijnt. Een wond houd op met bloeden door stolling en geneest met huidvorming. Botbreuken groeien weer aan elkaar vast. Een verkoudheid gaat over en bij griep na bed houden zijn we weer genezen. En dat zonder aanzien van

de persoon. Dat is reden om halleluja God is goed te roepen, dan het maar gewoon te vinden!
J
Op 4 juni 2017 tijdens de genezingsdienst bij Opwekking ben ik na enig aandringen van mijn vrouw naar voren gegaan met een totaal versleten rechterknie. Dit is door 2 orthopeten in 2 verschillende ziekenhuizen bevestigd. Op dat moment waren ongeveer 8000 mensen aanwezig. Martin Koornstra vertelde dat er iemand rechts voor hem stond wiens kraakbeen in de rechterknie helemaal weg was. Hij gaf aan dat het kraakbeen terug was en de knie genezen. Mijn knie voelt maanden later nog altijd super en ik heb geen kunstknie zoals voorgesteld.
R
Fantastisch !!! Wat mooi
R
Amen

Door het geloof van vele in de gemeente en ook zijn vrouw Carla is Albert genezen 100% en geen 99%

de bijbel zegt in Mark 2:4-5

4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag. 5 En daar Jezus hun geloof zag, zeiden Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven.

Amen
W
Wat geweldig dat er positieve en krachtige christenen zijn.
S
Wie roemt, roeme in de Heere.
Prachtig, hoe groot is Hij ????
Bij het badwater Betesda lag een menigte van zieken, blinden, verlamden en verschrompelden te wachten, die niet door de Here Jezus werden genezen!

Lees (Johannes 5:13)
P
Misschien dat Wim Peters zijn gezonde leven wil inruilen voor een waarlijk zaligmakend geloof!
In 2015 kreeg ik kanker en werd mij na een chemokuur en bestraling een stoma aangelegd. Peter Collens raaskalt over mijn gezondheid en blijkt ook nog gerechtigd om vast te stellen dat ik niet een zaligmakend geloof bezit. Dat doet mij vermoeden dat hij een wondergelovige is!

In het laatste vers van Johannes 4/45 staat: "En dit deed Jezus weder als tweede teken, toen Hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Het eerste teken was op de bruiloft te Kana (vers 46) De Here Jezus spoort ons aan om de profetische tekenen te verstaan. De genezingen van lichamelijke ziekten is geen vrucht van het kruis! In 1Petrus 2:24 en 25 wordt ons toegelicht wat Jesaja 53 in de kern ons te zeggen heeft!
In de Bijbel wordt duidelijk onderscheiden wanneer ziekte als zonden worden benoemd en dan het woord genezing dan niet genezen betekend van een lichamelijke kwaal!

Ziek zijn is minder ernstig dan verloren zijn!
In mijn bericht stonden een paar gevouwen handen maar is vertaald met vraagtekens! Jammer
REAGEER
J
Citaat van Winston Churchill: "De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurd."

Dat is zeer van toepassing op de houding van de mensen die het zien gebeuren, maar er Jezus niet de eer voor willen geven. Deze genezing is reeds bewerkt door het lijden van Christus, nog voor hij stierf en is door het gebed van Martin Koornstra overgehaald vanuit het geestelijke naar het natuurlijke. Halleluja! Alle eer voor onze grote Koning.
Waarom alleen gezezingswonderen?, terwijl de Here Jezus zegt:

"Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader." (Johannes 14:12) Waar zijn tegenwoordig de mensen die zich toeleggen, op grond van deze belofte van Jezus Zelf?

Wie loopt er over water? Wie bestraft de wind? Wie geeft 5000 hongerige mensen te eten met slechts 2 vissen en 5 broden?
L
Als ik de Bijbel lees (bijvoorbeeld Handelingen 3:2 een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder) dan lees ik dat God mensen op bijzondere wijze gebruikte. Dat soort wonderen zie ik nu niet! Als iemand werkelijk de gave van genezing heeft, zou - onafhankelijk van het geloof van zieken of hun omstanders - dit soort wonderen nog steeds plaats moeten vinden. Ik heb verschillende verlamde vrienden: waar is de man/vrouw die door Gods genade en kracht hen genezen kan?
God de Vader Zelf is de grote Heelmeester. De Here Jezus deelt ons mede dat Hij niets doet, dan alleen als Hij het de Vader ziet doen. Ik heb vrij veel genezingsdiensten bijgewoond. Daar zag ik mensen in opwinding getuigen dat de pijn uit de rug of een been plots weg was. Aan het einde van het spektakel zag ik de rolstoelers die in het gangpad hadden gestaan weer in de busjes werden gereden. Waar genezingen plaats vinden moeten ook doden worden opgewekt! Men doet voorkomen dat het geloof per meter bepalend is voor de graat van ernstigheid.
S
Jammer. In dit artikel wordt helemaal niet gezegd dat iedereen geneest als je maar genoeg geloof hebt. Toch is er kritiek, wat heel jammer is. En als de bijbel al open gaat dan is het met losse teksten. Vreemd, want mijn ervaring is juist dat gereformeerden altijd waarschuwen tegen leerstellingen die gebaseerd zijn op losse teksten uit de bijbel, of tegen bijbeluitleg waar meer sprake is van eigen inleg dan van exegese.
Is (Johannes 3:16) ook zo'n losse tekst? Ik ben het wel eens dat met losse teksten roepen tijdens gesprekken en getuigenissen vaak kennis van de Schriften zeer onvoldoende blijkt.

Even een losse tekst!! "Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat". (Mattheus 4:4) en (Deuteronomium 8:3) Dit laatste i.v.m.de oproep "onderzoek de Schriften, want daarin staat van Mij geschreven!
S
Zowel de Heere als de profeten deden niet alleen wonderen als een teken (heilsGESCHIEDENIS) maar ook uit bewogenheid. Het geestelijke staat inderdaad boven het materiële zoals de hemel staat boven de aarde. Toch is het aardse niet onbelangrijk. Zoals u weet bidden we jaarlijks om een goede oogst. Dan ligt de nadruk echt op onze maag (natuurlijk, aards) en niet op de zielenoogst (geestelijk, hemels en daar hield o.a. de vastende apostel Paulus zich mee bezig) en toch is de biddag helemaal niet verkeerd.
"hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar ZIJN WIL." Vergeef mij dit losse tekstje?

(Hebreeën 2:3,4)
S
Positief eindigend: u vindt het kennelijk niet meer erg (aangezien u dat aspect laat rusten) als mensen op basis van lichamelijke nood God om een uitkomst vragen.Natuurlijk moeten we God die uitkomst geeft vragen! In mijn laatste losse tekst die aan de Hebreeën is geschreven, staat precies wat wij als mensen uit de volken toetreden tot de Gemeente van Christus, ons wel en niet ten deel vallen.

"Allereerst verkondigd door de Here"! Dat was dus de Here Jezus die op aarde was voor Zijn volk. (Matth.15:24) Dan de Evangelieschrijvers die het van Hem hebben gehoord en dat betrouwbaar hebben overgeleverd! Dan is het God Zelf die tekenen, wonderen, en krachten toedeelde als een getuigenis!

Er is geen enkele tekst in de Bijbel die ons leert, dat voor de Gemeente van Jezus Christus in onze tijd hetzelfde geldt als wat voor Israël gold toen de Here Jezus op aarde was, of wat voor Israël zal gelden als de Here Jezus opnieuw op aarde zal zijn na de tijd van de grote verdrukking. De verlossing van zonden is de genezing die ons in de eeuwige hemelse heerlijkheid zal brengen. Wij moeten de oudste roepen zoals het Nieuwe Testament ons bekend maakt voor onze kwalen. Het is ook onze God die de artsen en verplegend personeel zegent!
S
Die zijn er zeker, maar die worden zeer creatief uitgelegd door gereformeerden. Ik ga expres het voorbeeld niet geven want er is iets bijzonders gebeurd en het staat gereformeerden vrij om het aan de duivel toe te schrijven, net zoals vroeger.
S
Correctie: vrij is helaas niet waar (helaas kan ik mijn bijdrage niet corrigeren). Ik ben verplicht om erbij te zeggen dat er een risico bestaat dan men de onvergefelijke zonde begaat.
Bedenk Stefan, dat de woorden van de Here Jezus nimmer in strijd met enig vers waren uit het Oude Testament. Door onvoldoende kennis en verkeerde uitleg menen velen, dat de Here Jezus veelal kritiek op de boodschap van het Oude Testament had. Hoe is dat mogelijk? Dan zou Hij dus kritiek gehad hebben op de boodschap van de hemelse Vader!
V
Citeren uit de Bijbel daar is niks mis mee. Het is maar hoe je het leest (wil lezen). De Bijbel staat vol met beloften en levenslessen. Echter, u leest de Bijbel alsof het een wetboek is. dhr. Peters, waarom gelooft u de woorden / het verhaal niet van deze genezingswonder? Ik bespeur een cynische en vooral belerende ondertoon. Duidelijk is dit zoeken naar de Wijsheid, maar volgen onze eigen wijsheid / eigenwijs-heid. Laat mensen in hun waarde en dring niet uw 'waarheid' een ander op. Albert getuigt van Zijn zegening, is kleingelovig af. AMEN
Nergens heb ik mij uitgelaten over de gebeurtenis van Albert! Ik geloof alle wonderen die in de naam van de Here Jezus hebben plaats gevonden. Maar ik weet wel dat veel mensen moeite hebben met hun gezondheid en daarbij geen genezing vinden en hun keuze om wederom geboren te kunnen worden om eeuwig bij God te verblijven, uitstellen en zelfs die heilsboodschap verwerpen. Dit terwijl ik lees dat zelfs bij Zijn gevangenneming Hij een oor die was afgehouwen deze weer aanbracht, zonder nog een verzorgende zalf aan te bevelen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Dick deelde in de trein een profetie met zijn buurman

Dick van den Bos zat in de trein en kreeg een beeld voor een man naast zich. "Ik zag een portemonnee waarin muntgeld veranderde in briefgeld. God maakte me duidelijk dat de man een onderneming wilde starten en dat Hij hem wilde zegenen met financiële voorziening," laat hij weten via Facebook. "Dus ik vertelde het hem, en de man was helemaal in shock. Hij stond op het punt om een (sociaal) bedrijf beginnen en financieel was het heel krap. Ik mocht voor hem bidden en hij zei dat-ie heel erg bemoedigd was. Hij wilde weten hoe hij kon...

Jan van den Bosch over zijn ontmoetingen met Billy Graham

Woensdag overleed de bekende evangelist Billy Graham op 99-jarige leeftijd. Als jonge EO-verslaggever ontmoette Jan van den Bosch Graham voor het eerst in Brussel tijdens een grote evangelisatiecampagne, vertelt hij tegenover CIP.nl. Van den Bosch: “Ik was bijzonder onder de indruk van wat hij vertelde en dat veel mensen in het stadion naar voren kwamen om hun leven over te geven aan God. Voor mij was dat destijds vrij nieuw.” Sindsdien heeft Van den Bosch de evangelist verschillende keren in de Verenigde Staten ontmoet....

Monica was depressief: ‘douchen kostte al teveel moeite’

Iedereen heeft weleens een slechte dag. Je voelt je wat somber of lusteloos. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Als iemand depressief is niet. Een depressie zorgt voor een zwaarmoedige stemming. Je hebt nergens meer zin in; niets lijkt de moeite waard. Je functioneren op het werk, thuis of op school wordt belemmerd en het is lastig om uit het donkere dal te komen. Monica Eggens, ervaringsdeskundige bij De Hoop ggz, is depressief geweest en vertelde erover bij Groot Nieuws Radio. “Het was een optelsom van allerlei problemen. Ik h...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...
Vakanties
Hier adverteren?

ZELFontplooiing. Je krijgt er alleen maar meer dorst van…

We zijn er maar druk mee. Zelfontplooiing, het benutten van je eigen talenten, werken aan persoonlijke ontwikkeling en het streven naar ultieme vrijheid op het werk en natuurlijk ook privé. En als mensen vragen waar we over vijf jaar staan, noemen we datgene op waar we aan denken. En dat kunnen we dan vaak ook nog vrij makkelijk benoemen. Als we dieper inzoomen op het woord ‘zelfontplooiing’, komen we erachter dat het eigenlijk een bijzonder individualistisch woord is. In het boek 'De slag om het hart' van Herma...

Dit lied over lijden omwille van Jezus is prachtig!

Simon van Cyrene droeg het kruis achter Jezus aan. Hij lijkt daarmee op volgelingen van Jezus die moeten lijden vanwege hun geloof. 'Dit kruis leek zinloos, maar het was een zegen. Het heeft mijn leven richting God geleid.' Arie Maasland schreef het lied een jaar of zes geleden en heeft het in de achterliggende tijd opnieuw opgenomen. Een prachtig lied in deze lijdenstijd!
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Kamervragen over komst veroordeelde Palestijnse terroriste naar Amsterdamse kerk

Naar aanleiding van de aangekondigde komst van de veroordeelde Palestijnse terroriste Rasmeah Odeh naar Amsterdam, hebben PVV-Kamerleden Machiel de Graaf en Gidi Markuszower donderdag schriftelijke vragen ingediend.Rasmea Odeh was actief voor het terroristische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In 1969 pleegde ze een bomaanslag op een Sufersal supermarkt in Jeruzalem. De 21-jarige Leon Kanner uit Netanya en de 22-jarige Edward Joffe uit Kaapstad kwamen bij deze aanslag om. Daarnaast vielen er negen gewonden.V...
CIP+

Als je in dit artikel je dominee of voorganger herkent: PAS DAN OP!

In zijn indrukwekkende roman 'De Erfenis van Adriaan', dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, omschrijft auteur Johan Lock hoe zijn ogen werden geopend voor wie zijn voorganger Adriaan werkelijk was; een geniepige, negatieve en manipulerende leider. Herken je in dit boekfragment je eigen voorganger of dominee? Pas dan op! Fragment uit 'De erfenis van Adriaan': Wanneer hij mijn ouders bezoekt en ik ben toevallig thuis, hoef ik niet tussen de regels door te luisteren. Man en paard noemt hij dan, en mijn aanwezigheid ziet hij niet als...

Groep Afghanen wil meer weten over Jezus na tv-uitzending

Tv-uitzendingen van de christelijke satelliet-zender SAT-7 leiden regelmatig tot reacties uit de moslimwereld. "Onlangs belde een jongeman uit Afghanistan ons op," vertelt Panayiotis, directeur van SAT-7 PARS, gevestigd in één van de Golfstaten. "Tot hij één van onze programma's zag, had deze jongeman geen idee wie Jezus was," citeert God Reports. "Vanaf die uitzending was hij ontevreden over zijn eigen leven en wist hij instinctief dat er iets moest veranderen. Hij was erg onder de indruk geraakt van...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Terugkijken: Feike ter Velde over Billy Graham

'Geloof het niet als ze zeggen dat ik dood ben. Nee, ik leef... in het huis van mijn hemelse Vader.' Feike ter Velde citeert de woensdag overleden evangelist Billy Graham (99). "In dat geloof leefde hij, predikte hij en stierf hij," stelt de voormalig EO-presentator op zijn Facebookpagina. "Met grote waardering herinner ik mijn het interview dat ik voor de EO met hem mocht maken. Een onvergetelijke man!" In het Family7-programma Uitgelicht vertelt Ter Velde over de invloed en het leven van deze man. Bekijk het gesprek en klik hier vo...

Stress, overspannenheid en burn-out bij geestelijk leiders

Stress, lijkt wel een kwaal van de hedendaagse maatschappij, het komt steeds meer voor en helaas ook onder geestelijk leiders, dat wil zeggen voorgangers, oudsten en gemeenteleiders. Voor een deel is de oorzaak vaak heel praktisch, namelijk men heeft geen normale werkdagen. Je denkt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te moeten zijn en er is dan geen tijd voor ontspanning en weer opladen. Je hebt ook het gevoel dat er steeds meer van je wordt geëist, bijvoorbeeld omdat er in de gemeente te weinig mogelijkheden zijn...

De Dordtse Leerregels na 400 jaar: Gods vaste belofte

"Het jongste belijdenisgeschrift dat behoort bij de drie Formulieren van enigheid, wordt veelal afgekort met DL. Er is alle reden om die letters te duiden als ‘Dordts loflied’. De Zoon van Gods liefde, de gekruisigde Christus, komt op de plaats waar ik verloren moest gaan," schrijft ds. J. J. ten Brinke in de Waarheidsvriend. "Voor velen lijkt de uitverkiezing een donkere wolk. Des te opvallender is het dat je in de Bijbel helemaal geen tobbers over de uitverkiezing tegenkomt. We ontmoeten wel zangers die een loflied zingen en ve...

John Piper legt uit wat de essentie van liefhebben is

"De essentie van liefhebben is niet doen. De essentie van liefhebben is genieten – als God het doel is. ‘Laat het goud in het stof liggen, … de Almachtige zal je goud zijn, … dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen’ (Job 22:24-26)," zegt John Piper in een video van Geloofstoerusting. Bekijk de video en bezoek hier de website van Geloofstoerusting:
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...