"De Bijbel zegt niets over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman.

Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijker ligt in reformatorische en evangelische kringen.” Eerst is er een schokgolf: wat gebeurt hier? Als mensen zijn bekomen van de schrik, is de reactie ‘je mag het wel zijn, maar het niet doen’. Terwijl de Bijbel dat onderscheid niet maakt, volgens John. “Dan zie je toch dat mensen uit de gemeente worden gestoten of zich zodanig onveilig voelen dat ze zelf uit de gemeente stappen. Ik denk dat dat ongelooflijk jammer is, een gemiste kans.”

Lees de hele samenvatting

Video's in deze serie


Meer series

Wij maken graag video's met inspirerende mensen uit christelijk Nederland, met scherpe vragen en duidelijke antwoorden.

5 VIDEO'S

5 principes voor de kerk van nu

3 VIDEO'S

De 3 leiderschapslessen van Orlando Bottenbley

5 VIDEO'S

5 energieke boodschappen van Karim Landoulsi

7 VIDEO'S

Alles wat je wilt weten over de gaven van de Heilige Geest

5 VIDEO'S

Ontvang geloofszekerheid - met Arjan Baan


Meer films

Inspirerende films voor christenen.