Willem Ouweneel

God

12 januari 2018 door Willem J. Ouweneel

‘Iedere ketter heeft z’n letter’

Misschien ken je de uitdrukking: ‘Elke ketter heeft z’n letter’? Dat wil (een beetje vriendelijker uitgedrukt) zeggen: elke christelijke stroming heeft zijn eigen favoriete bijbelteksten waarop men zich beroept om de eigen identiteit te motiveren. ‘Wij houden ons aan [die en die tekst]’ – de anderen doen dat niet, of veel te weinig.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Het is mijn (boude) stelling dat in al deze gevallen de gegeven uitleg gewoon fout blijkt. Met andere woorden: niemand heeft de wijsheid (over een bepaalde tekst) in pacht, oftewel: een ‘eigenmachtige uitleg’ (vgl. 2 Petr. 1:20) zit er altijd naast. Daarom is het veel belangrijker te letten op dat wat christelijke stromingen gemeenschappelijk hebben (bijv. de Geloofsbelijdenis van Nicea), en niet op dat waarin zij verschillen. God vertrouwt zijn waarheid niet aan één bepaalde stroming toe – zelfs niet de waarheid over één bepaalde bijbelpassage – maar het is ‘samen met alle heiligen’ (Ef. 3:18) dat wij Gods waarheid leren kennen. Deze week en volgende week wil ik je zeven van die favoriete bijbelpassages voorschotelen, mét de bijbehorende christelijke stromingen. Ik doe dat in alfabetische volgorde: baptisten, bevindelijk-gereformeerden, gereformeerden algemeen, Mormonen, Pinkstergelovigen, rooms-katholieken, en de Vergadering van Gelovigen. Bij voorbaat vraag ik excuus aan al degenen die vinden dat ik hun stroming niet correct heb weergegeven…

in 1 Korinthe 12:13 gaat niet om de waterdoop maar om de Geestesdoop. Ten tweede word je geen lid van het lichaam van Christus door de doop, maar door het persoonlijk geloof.

(1) Baptisten. Een van hun kernpassages is 1 Korinthe 12:13a (HSV): ‘Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.’ Volgens baptisten gaat het hier over de waterdoop. Zij baseren het op deze tekst dat een gelovige die gedoopt wordt, daardoor bij het lichaam van Christus wordt gevoegd. Dat betekent concreet: bij een plaatselijke baptistengemeente. Door de doop word je lid van de gemeente. Daar zitten mijns inziens twee fouten in: ten eerste gaat het in 1 Korinthe 12:13 niet om de waterdoop maar om de Geestesdoop. Ten tweede word je geen lid van het lichaam van Christus door de doop, maar door het persoonlijk geloof. De kerk is de ‘heilige vergadering der ware christgelovigen’ (Ned. Geloofsbelijdenis), oftewel: door het geloof ga je deel van haar uitmaken, en niet pas door de doop (die bij baptisten soms jaren ná het tot geloof komen plaatsvindt).

Maar nu dat eerste punt: het gaat hier om de Geestesdoop! Letterlijk staat er: ‘in één Geest tot één lichaam gedoopt’. Het is onzin om te zeggen dat men de waterdoop ontvangt ‘door de Geest’. Maar het is géén onzin te zeggen dat men gedoopt wordt ‘in de Geest’. Dit is precies wat er staat in Hand. 1:5: ‘in [niet: met of door] de Geest gedoopt worden’. Zoals het menselijk lichaam ondergedompeld wordt in water, zo wordt de menselijke geest als het ware ondergedompeld in de Heilige Geest (zie ook Matt. 3:11 enz.). En al die Geestgedoopten vormen samen het ene lichaam van Christus, zegt 1 Korinthe 12:13.

(2) Bevindelijk-gereformeerden. Een lievelingstekst is hier Jeremia 31:18b: ‘Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn’. Je kunt nóg zo zeer de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens om zich te bekeren (vandaar het vele ‘Bekeer u’), het antwoord dat men in bevindelijk-gereformeerde kringen steevast krijgt, is: Een mens kan zich helemaal niet bekeren, dat moet God doen. En om dat te bewijzen wordt dan Jeremia 31:18 (of Klaagl. 5:21) aangehaald: God moet je bekeren. Zoals een GerGem-dominee zei: 'Al staat er honderd keer in de Bijbel dat een mens zich moet bekeren, deze ene tekst is voldoende om te bewijzen dat de mens zichzelf niet kan bekeren.'

Het is een typisch voorbeeld van een tekst die totaal uit zijn verband gerukt wordt. Het gaat hier nota bene om de hoop van Israël eenmaal te mogen terugkeren naar het Heilige Land.

Het is een typisch voorbeeld van een tekst die totaal uit zijn verband gerukt wordt. Het gaat hier nota bene om de hoop van Israël eenmaal te mogen terugkeren naar het Heilige Land. Het gebruikte werkwoord betekent gewoon ‘terugkeren’ of ‘terugbrengen’. Veel vertalingen lezen in Jeremia 31:18 dan ook zoiets als: ‘Breng mij terug (naar het beloofde land, en daarmee ook naar Uzelf)’ – en dat is precies de zin. Je moet hier geen nieuwtestamentische bekeringstheologie in willen lezen. En zo blijft het bevel wel degelijk onverkort staan: ‘Bekeer u!’ Doe wat, anders ga je verloren!

(3) Gereformeerden algemeen. Er is maar één tekst in de Bijbel waar de besnijdenis en de (water)doop in één adem genoemd worden, en die tekst is dus van enorm belang voor de gereformeerde dooptheologie, volgens welke de doop als teken van het verbond in plaats van de besnijdenis is gekomen: ‘In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. [U bent immers] met Hem begraven in de doop’ (Kol. 2:11v.).

Het is mij een raadsel hoe iemand hier kan lezen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Ten eerste gaat het hier helemaal niet om de letterlijke besnijdenis, maar om een geestelijke besnijdenis van het hart. De waterdoop wast nu juist niet het hart, maar de buitenkant van de mens. Maar die twee horen wel bij elkaar, betoogt Paulus: de innerlijke besnijdenis van het hart (wedergeboorte, geloof) gaat hand in hand met de uiterlijke waterdoop. Merkwaardig genoeg is de tekst daarmee veeleer een argument voor de geloofsdoop dan voor de babydoop. Immers, door de babydoop gebeurt er helemaal niets met het hart van de baby (de baby wordt niet ‘wedergeboren’ door de doop, zoals de katholieken willen afleiden uit Joh. 3:5). De waterdoop is de tegenhanger van wat er in het hart van de dopeling gebeurt: wedergeboorte, geloof. Hier wordt de besnijdenis helemaal niet ‘vervangen’, integendeel, ze wordt ten volle gehandhaafd, maar dan in haar innerlijke, geestelijke betekenis, waarvan de waterdoop de uiterlijke tegenhanger is.

Volgende week nóg vier sleutelpassages, waar weer andere christelijke stromingen zich graag op beroepen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Dick deelde in de trein een profetie met zijn buurman

Dick van den Bos zat in de trein en kreeg een beeld voor een man naast zich. "Ik zag een portemonnee waarin muntgeld veranderde in briefgeld. God maakte me duidelijk dat de man een onderneming wilde starten en dat Hij hem wilde zegenen met financiële voorziening," laat hij weten via Facebook. "Dus ik vertelde het hem, en de man was helemaal in shock. Hij stond op het punt om een (sociaal) bedrijf beginnen en financieel was het heel krap. Ik mocht voor hem bidden en hij zei dat-ie heel erg bemoedigd was. Hij wilde weten hoe hij kon...

Jan van den Bosch over zijn ontmoetingen met Billy Graham

Woensdag overleed de bekende evangelist Billy Graham op 99-jarige leeftijd. Als jonge EO-verslaggever ontmoette Jan van den Bosch Graham voor het eerst in Brussel tijdens een grote evangelisatiecampagne, vertelt hij tegenover CIP.nl. Van den Bosch: “Ik was bijzonder onder de indruk van wat hij vertelde en dat veel mensen in het stadion naar voren kwamen om hun leven over te geven aan God. Voor mij was dat destijds vrij nieuw.” Sindsdien heeft Van den Bosch de evangelist verschillende keren in de Verenigde Staten ontmoet....
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Monica was depressief: ‘douchen kostte al teveel moeite’

Iedereen heeft weleens een slechte dag. Je voelt je wat somber of lusteloos. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Als iemand depressief is niet. Een depressie zorgt voor een zwaarmoedige stemming. Je hebt nergens meer zin in; niets lijkt de moeite waard. Je functioneren op het werk, thuis of op school wordt belemmerd en het is lastig om uit het donkere dal te komen. Monica Eggens, ervaringsdeskundige bij De Hoop ggz, is depressief geweest en vertelde erover bij Groot Nieuws Radio. “Het was een optelsom van allerlei problemen. Ik h...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

ZELFontplooiing. Je krijgt er alleen maar meer dorst van…

We zijn er maar druk mee. Zelfontplooiing, het benutten van je eigen talenten, werken aan persoonlijke ontwikkeling en het streven naar ultieme vrijheid op het werk en natuurlijk ook privé. En als mensen vragen waar we over vijf jaar staan, noemen we datgene op waar we aan denken. En dat kunnen we dan vaak ook nog vrij makkelijk benoemen. Als we dieper inzoomen op het woord ‘zelfontplooiing’, komen we erachter dat het eigenlijk een bijzonder individualistisch woord is. In het boek 'De slag om het hart' van Herma...

Dit lied over lijden omwille van Jezus is prachtig!

Simon van Cyrene droeg het kruis achter Jezus aan. Hij lijkt daarmee op volgelingen van Jezus die moeten lijden vanwege hun geloof. 'Dit kruis leek zinloos, maar het was een zegen. Het heeft mijn leven richting God geleid.' Arie Maasland schreef het lied een jaar of zes geleden en heeft het in de achterliggende tijd opnieuw opgenomen. Een prachtig lied in deze lijdenstijd!
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
CIP+

Als je in dit artikel je dominee of voorganger herkent: PAS DAN OP!

In zijn indrukwekkende roman 'De Erfenis van Adriaan', dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, omschrijft auteur Johan Lock hoe zijn ogen werden geopend voor wie zijn voorganger Adriaan werkelijk was; een geniepige, negatieve en manipulerende leider. Herken je in dit boekfragment je eigen voorganger of dominee? Pas dan op! Fragment uit 'De erfenis van Adriaan': Wanneer hij mijn ouders bezoekt en ik ben toevallig thuis, hoef ik niet tussen de regels door te luisteren. Man en paard noemt hij dan, en mijn aanwezigheid ziet hij niet als...

Kamervragen over komst veroordeelde Palestijnse terroriste naar Amsterdamse kerk

Naar aanleiding van de aangekondigde komst van de veroordeelde Palestijnse terroriste Rasmeah Odeh naar Amsterdam, hebben PVV-Kamerleden Machiel de Graaf en Gidi Markuszower donderdag schriftelijke vragen ingediend.Rasmea Odeh was actief voor het terroristische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In 1969 pleegde ze een bomaanslag op een Sufersal supermarkt in Jeruzalem. De 21-jarige Leon Kanner uit Netanya en de 22-jarige Edward Joffe uit Kaapstad kwamen bij deze aanslag om. Daarnaast vielen er negen gewonden.V...

Groep Afghanen wil meer weten over Jezus na tv-uitzending

Tv-uitzendingen van de christelijke satelliet-zender SAT-7 leiden regelmatig tot reacties uit de moslimwereld. "Onlangs belde een jongeman uit Afghanistan ons op," vertelt Panayiotis, directeur van SAT-7 PARS, gevestigd in één van de Golfstaten. "Tot hij één van onze programma's zag, had deze jongeman geen idee wie Jezus was," citeert God Reports. "Vanaf die uitzending was hij ontevreden over zijn eigen leven en wist hij instinctief dat er iets moest veranderen. Hij was erg onder de indruk geraakt van...
Vakanties
Hier adverteren?

Terugkijken: Feike ter Velde over Billy Graham

'Geloof het niet als ze zeggen dat ik dood ben. Nee, ik leef... in het huis van mijn hemelse Vader.' Feike ter Velde citeert de woensdag overleden evangelist Billy Graham (99). "In dat geloof leefde hij, predikte hij en stierf hij," stelt de voormalig EO-presentator op zijn Facebookpagina. "Met grote waardering herinner ik mijn het interview dat ik voor de EO met hem mocht maken. Een onvergetelijke man!" In het Family7-programma Uitgelicht vertelt Ter Velde over de invloed en het leven van deze man. Bekijk het gesprek en klik hier vo...

Stress, overspannenheid en burn-out bij geestelijk leiders

Stress, lijkt wel een kwaal van de hedendaagse maatschappij, het komt steeds meer voor en helaas ook onder geestelijk leiders, dat wil zeggen voorgangers, oudsten en gemeenteleiders. Voor een deel is de oorzaak vaak heel praktisch, namelijk men heeft geen normale werkdagen. Je denkt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te moeten zijn en er is dan geen tijd voor ontspanning en weer opladen. Je hebt ook het gevoel dat er steeds meer van je wordt geëist, bijvoorbeeld omdat er in de gemeente te weinig mogelijkheden zijn...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

De Dordtse Leerregels na 400 jaar: Gods vaste belofte

"Het jongste belijdenisgeschrift dat behoort bij de drie Formulieren van enigheid, wordt veelal afgekort met DL. Er is alle reden om die letters te duiden als ‘Dordts loflied’. De Zoon van Gods liefde, de gekruisigde Christus, komt op de plaats waar ik verloren moest gaan," schrijft ds. J. J. ten Brinke in de Waarheidsvriend. "Voor velen lijkt de uitverkiezing een donkere wolk. Des te opvallender is het dat je in de Bijbel helemaal geen tobbers over de uitverkiezing tegenkomt. We ontmoeten wel zangers die een loflied zingen en ve...

John Piper legt uit wat de essentie van liefhebben is

"De essentie van liefhebben is niet doen. De essentie van liefhebben is genieten – als God het doel is. ‘Laat het goud in het stof liggen, … de Almachtige zal je goud zijn, … dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen’ (Job 22:24-26)," zegt John Piper in een video van Geloofstoerusting. Bekijk de video en bezoek hier de website van Geloofstoerusting:
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...