Rutger van den Noort

God

10 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom christenen niet moeten zwijgen over de Nederlandse identiteit

“Het Nieuwe Testament is de laatste decennia te eenzijdig benaderd. De nadruk ligt sterk op genade en minder op rechtvaardigheid. Laten we zoeken naar een gezonde balans,” stelt Rutger van den Noort. De christelijke publicist is één van de initiatiefnemers van de Nederlandse Leeuw. In het kader van de Nederlandse identiteit in een multiculturele samenleving vindt op 19 januari een nationale brainstorm plaats over het thema immigratie. Ook verschillende christelijke sprekers leveren hun bijdrage.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wie via sociale media discussies over de Nederlandse identiteit volgt weet dat er veel met modder wordt gegooid. Mensen met een warm hart voor vluchtelingen krijgen al snel het verwijt ‘een politiek-correct deugmens’ te zijn. Aan de andere kant wijzen mensen op de schaduwzijden van immigratie. Deze groep krijgt termen als ‘racist’ en ‘nazi’ naar hun hoofd geslingerd. Initiatiefnemers van de Nederlandse Leeuw willen niet meegaan in die polarisatie en kiezen er daarom voor om mensen te verbinden door middel van inhoudelijke lezingen en discussies over deze belangrijke thema’s.

Rutger: “De bedoeling is dat deelnemers aan de brainstorm aan het einde van het debat met concrete, nieuwe oplossingen komen. Ons streven is dat stemmers op alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, van PVV tot DENK en van VVD tot GroenLinks.” Met andere woorden, samen op zoek naar oplossingen in plaats van als rechtse of linkse groep elkaars gedachten bevestigen. “Inmiddels hebben we meer dan 1.400 kaarten verkocht en de ticketverkoop neemt nog iedere dag toe. Ik kan bevestigen dat de deelnemers alle politieke partijen in ons land vertegenwoordigen.”

"Het Nieuwe Testament is de laatste decennia te eenzijdig benaderd. De nadruk legt sterk op genade en minder op rechtvaardigheid. Laten we zoeken naar een gezonde balans."

De sprekerslijst toont aan dat ook een aantal christelijke sprekers meedoet, onder wie Sonja Dahlmans, Amanda Kluveld en SGP-Kamerlid Diederik van Dijk. Waarom vind je het belangrijk dat ook christenen deelnemen?
“Kerken zijn in de afgelopen decennia hun grip op de samenleving kwijtgeraakt. Dat komt onder andere doordat men te stil is als het gaat om thema’s als integratie en immigratie. Volgens mij is het heel belangrijk dat christenen zich organiseren en over thema’s als integratie en immigratie een mening vormen. Ik juich het toe als gelovigen die iedereen in ons land willen toelaten in gesprek gaan met medegelovigen die kritischer tegenover immigratie en integratie staan. De visie van het lam en de leeuw moeten naast elkaar bestaan.”

Over het algemeen wordt van christenen een barmhartige houding verwacht. Klopt mijn indruk dat er voor criticasters minder ruimte is?
“Ik constateer dat er in kerken hier en daar een politiek-correcte saus over standpunten wordt gegoten, bijvoorbeeld op basis van Mattheüs 25.” Dit is een bekend en veel geciteerd Bijbelgedeelte over het laatste oordeel waarbij schapen en bokken worden gescheiden. Tegen de schapen zegt Jezus: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.’

In hoeverre staan een kritische houding ten opzichte van immigratie en een barmhartige levensstijl tegenover elkaar?
“Ik geloof dat beide samen kunnen gaan. De laatste decennia is in mijn ogen het Nieuwe Testament op een te eenzijdige wijze benaderd door een te sterke nadruk op genade. Daardoor is het belang van rechtvaardigheid naar de achtergrond verdwenen. Volgens mij moeten we op zoek naar een gezonde balans. Een gezin is gebaat bij duidelijke regels. Voor een samenleving geldt hetzelfde. Iedere immigrant met open armen ontvangen met geld en een woning is te gemakkelijk. Op de lange termijn is dat voor een samenleving niet houdbaar. De vraag is welke maatregelen daarvoor nodig zijn.”

"Momenteel viert het secularisme hoogtij. Een goede reden om op te komen voor de christelijke cultuur."

Als dit thema tijdens de Nederlandse Leeuw aan de orde komt, wat zou dan een mogelijke oplossing kunnen zijn?
“Uiteraard is het niet aan mij om met oplossingen te komen. Dat wordt van onze deelnemers verwacht. Maar een mogelijke oplossing die genade en rechtvaardigheid bij elkaar houdt is mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning op een fatsoenlijke manier terugsturen naar het land van herkomst. Denk aan het meegeven van een geldbedrag en het betalen van een opleiding. Er zijn voldoende mogelijkheden om barmhartige én rechtvaardige oplossingen te bedenken.”

Nederland heeft christelijke wortels. Is het als burgers onze taak om die christelijke cultuur te beschermen?
“Ja, absoluut,” antwoordt Rutger overtuigd. “Momenteel viert het secularisme hoogtij, met alle gevolgen van dien.” Ter illustratie verwijst de publicist naar een fietsenmaker uit Groningen. De rechter besloot dat de man een boete van 22.000 euro moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. “Dat is het gevolg van seculiere dwang. Jammer, want als je in het belang van vrijheid gelooft zou je die vrijheid ook aan minderheden moeten gunnen. Een goede reden om op te komen voor de christelijke cultuur. In die zin is het progressief-liberalisme wat mij betreft een grotere bedreiging dan de radicale islam.”

Wat kun je meegeven aan de lammen en leeuwen in christelijk Nederland?
“Als je je comfortabel voelt bij het lam – de barmhartigen – verdiep je dan in de standpunten van de leeuw en ga het gesprek aan. En als je je meer thuis voelt bij de leeuwen, luister dan eens naar het lam. Stel voor mijn part ook de vraag: what would Jesus do? Als beide werelden bij elkaar komen leidt dat volgens mij tot wijze beslissingen. Als deelnemers aan de Nederlandse Leeuw met goede oplossingen komen, zou dat kunnen leiden tot minder polarisatie in ons land. Overigens moeten we het probleem van polarisatie niet overdrijven. Die scherpte lijkt mij beter dan een apathische samenleving.”

Lees hier meer over de Nederlandse Leeuw en klik hier om een ticket te bemachtigen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De nieuwe single van Dwight Dissels is echt prachtig!

Dwight Dissels is bekend van het tv-programma ‘The Voice Of Holland’. Hij zingt in verschillende gospelkoren en met zijn stichting vormt hij een band, waarin verschillende kerkstromingen samenkomen. Onlangs is zijn nieuwe single 'Zwijg Maar' uitgekomen. Beluister het lied en bezoek de site van Diwght Dissels:

Onze diensten worden alsmaar drukker

Op biddag werd in de kerk aan de gemeente gevraagd om 20 minuten stil te zijn. 20 minuten om in stilte te bidden en te mediteren. Ik ontdekte opnieuw dat dat best voor mij een opgave is. Natuurlijk ben ik weleens 20 minuten stil. Als ik wandel ben heel wat langer stil. Maar eigenlijk vul ik altijd die stilte op. Tijdens een wandeling is er altijd wel wat te zien en te horen. Vogels, de natuur, mensen die je passeren. Echt stil zijn, stil zijn voor God vraagt van mij wel oefening.Het is niet: helemaal nietsdoen.Ook niet mijn verstand op nul zetten.Maar...
CIP+

Spiraaltje of pil gebruiken als christen? Kees van Helden raadt het af.

Wat als je christen bent en gebruik maakt van een spiraaltje, de pil of een morning after pil? Is dat met je geloof te rijmen? Kees van Helden van de organisatie Schreeuw om Leven heeft zijn bedenkingen, vertelt hij in deze CIP Video (vanaf 8:00 en 10:00).  Dit is het eerste deel met de pro-life activist over abortus. In dit eerste gesprek bespreken we wanneer het menselijk leven daadwerkelijk begint. Deze discussie is al jaren gaande. Volgens Kees begint het menselijk leven al bij de bevruchting. “Dan ontstaat er uniek leven. De weten...

God heeft een hoopvolle toekomst voor je: is dat echt zo?

“God heeft een hoopvolle toekomst voor je, Hij heeft mooie plannen met je, gedachten over voorspoed.” Met deze tekst uit Jeremia 29 worden mensen bemoedigd die in moeilijke situaties zitten. Het wordt gebruikt als een een belofte van God aan ons: “Maak je geen zorgen, het komt goed.” Het wordt ook gebruikt als een gebed van ouders voor hun kinderen: 'God heeft beloofd dat je een geweldige toekomst hebt. Hij heeft prachtige plannen met jouw leven, Hij heeft jouw geluk op het oog.' En dat geldt ook voor d...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.
Vakanties
Hier adverteren?

SGP-lijsttrekker over ophef: "Weghalen filmpje was paniekreactie"

Het offline halen van het controversiële verkiezingsfilmpje van de SGP in Dantumadiel was een paniekreactie. Dit vertelde lijsttrekker Tom Bakker woensdagavond tijdens de verkiezingsavond in het Friese Damwoude, schrijft de Leeuwarder Courant.In de video geeft lijsttrekker Tom Bakker aan dat er veel ellende voortkomt uit een echtscheiding. "Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen van opvoedingsproblemen. Kinderen uit gebroken gezinnen, daar is bijna altijd wat mee aan d...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Jaap-Harm bekeek de nieuwe film over Maria en werd erdoor geraakt

Rond Pasen verschijnt de nieuwe film Maria Magdalena in de bioscoop. In de Hollywood-film wordt vanuit het vrouwelijke perspectief van Maria van Magdala naar Jezus gekeken. Jaap-Harm de Jong bekeek de film en deelde zijn commentaar op de progressief-christelijke blog Lazarus.Jaap-Harm: "Persoonlijk vind ik dat Mary Magdalene een zeer geslaagde Jezus-film is geworden. Op hoofdlijnen trouw aan wat te lezen is in het Nieuwe Testament. Geregeld ook lenend uit de meer gnostische hoek, waar bijvoorbeeld het boek De Da Vinci Code...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....

Carola Veldhuizen over de spectaculaire winst van de ChristenUnie in Renswoude

In Renswoude heeft de ChristenUnie een spectaculaire verkiezingsdag achter de rug. De christelijke partij stijgt daar van 1 naar 4 zetels en is daardoor in één klap de grootste partij. "Ik had dit niet verwacht, maar het is geweldig!," zegt Carola Veldhuizen, nummer vier op de lijst van de ChristenUnie, bij Groot Nieuws Radio. Door de spectaculaire winst van de ChristenUnie laten stemmers in Renswoude zien dat het tijd is voor verandering. Carola: "Ik denk dat we in de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat we er echt...

Vijf gevaren van het creationisme

De afgelopen tijd hebben we het weer eens moeten aanhoren: christenen kunnen niet geloven in schepping én evolutie. En voor degenen die dat wél geloven is de verlossing in Jezus Christus overbodig, zij zijn nog niet verloren op voorwaarde dat zij zich bekeren. Tot het creationisme uiteraard. Ook Wietze de Boer schreef dat het christelijk geloof en de evolutietheorie niet verenigbaar zijn, “het is de weg van de dood”. Als ik het goed heb begrepen kan ik, volgens sommige creationisten althans, geen christen zijn. Wa...
CIP+

"Ik wil niet Gereformeerde Bond-dominee genoemd worden"

“Ik vind het vreselijk om aangekondigd te worden als Gereformeerde Bond-predikant. Ik belijd hetzelfde geloof als mijn buurman die verderop naar een andere kerk gaat,” vertelt ds. A. J. Mensink. CIP.nl sprak de predikant van de hervormde gemeente in Elburg over tobberig geloven, het heilig avondmaal en gereformeerd christen-zijn. “Ik was geen vroom jongetje die urenlang in de Bijbel las en in de kerk goed oplette. Tot mijn twaalfde kon ik mij nauwelijks iets herinneren van wat er tijdens kerkdiensten is gezegd. Het gekke w...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Cultureel erfgoed: Palestijnen azen op Dode Zeerollen

Eerder werden de Geboortekerk in Bethlehem en het Graf van de Aartsvaders in Hebron door UNESCO erkend als Palestijns erfgoed. Nu azen de Palestijnen op de Dode Zeerollen, meldt Israël Today. Er staan nog dertien andere plaatsen op de lijst van Palestijnen die ze van de UNESCO (de Culturele en Educatieve Organisatie van de VN) zouden willen krijgen. Een van deze plaatsen zijn de grotten in Qumran aan de Dode Zee, waar de boekrollen werden ontdekt die nu in de Shrine of the Book in het Israël Museum in Jeruzalem...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher