Ds. M. Messemaker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 januari 2018 door Jeffrey Schipper

"Jezus is er niet voor de gezelligheid maar voor onze zaligheid"

“Jezus is niet alleen Iemand die helpt en troost. Hij is er niet voor de gezelligheid, maar voor onze zaligheid. Als we Hem niet op die manier kennen, dienen we een halve Jezus.” Als ds. M. Messemaker spreekt over de Heere Jezus glinsteren zijn ogen. Hij vindt het prachtig om als predikant dé blijde boodschap door te geven, maar benadrukt ook de ernstige kant van de zaak: niemand kan zonder Jezus. CIP.nl zocht de hervormde predikant op in Nijkerk en sprak met hem over leven met Christus, zingen aan een sterfbed en chillende jongeren in zijn pastorie.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wilde u ook van jongs af aan dominee worden?
“In Katwijk aan Zee, waar ik ben opgegroeid, is diep ontzag voor Gods grootheid en almacht. Dat hebben veel Katwijkers op zee en aan de kust ervaren. Op jonge leeftijd was ik mij ervan bewust dat een leven met Hem niet vanzelfsprekend is. Als ik hoorde dat iemand in Katwijk ‘tot ruimte’ (tot bekering, red.) was gekomen, luisterde ik aandachtig. Dat wilde ik ook!

Als kind wilde ik graag visser worden. Van oudsher kom ik uit een vissersfamilie. Mijn opa’s en vader waren bijvoorbeeld visser. Met die gedachte dwaalde ik over het strand en de boulevard. Maar er kwam een ander verlangen voor in de plaats dat sterker was: het predikantschap. Soms was dat ook lastig. Er kwamen allerlei gedachten naar boven: ‘dit kan ik helemaal niet’; ‘dit past niet in onze eenvoudige familie.’ Daar komt ook nog bij dat ik als verlegen kind moeilijk sprak. Spreken in het openbaar was niet voor mij weggelegd. Toen ik mijn twijfels en worstelingen hierover uitsprak tegenover mijn geestelijk vader (ds. H. Visser – overleden in 2012, red.) citeerde hij uit de Psalmen: ‘Wie heeft lust de Heere te vrezen?’ Dat was een vraag. Even was het stil, maar ik wist: ik ga geen ‘nee’ zeggen. Dat moment heeft het verlangen naar het predikantschap bevestigd.

"Jezus is niet alleen Iemand die helpt en troost. Hij is er niet voor de gezelligheid, maar voor onze zaligheid. Als we Hem niet op die manier kennen, dienen we een halve Jezus."

Het is zo mooi om de rijkdom van Jezus Christus door te geven,” vervolgt de enthousiaste predikant. “Het is geweldig om evangelieverkondiger te zijn. Maar er zit ook een ernstige kant aan. Op grond van Gods Woord moet ik ook eerlijk zeggen dat we zondaars zijn en niet zonder de Heere Jezus kunnen. Dat is een aangrijpende werkelijkheid.”

‘We kunnen niet zonder de Heere Jezus,’ zegt u. En toch betrap ik mij er zelf op dat ik het vaak zonder Hem denk te kunnen…
“Regelmatig zeg ik: ‘Jezus is er niet voor de gezelligheid, maar voor de zaligheid.’ We hebben Hem nodig als Redder en Vernieuwer van je leven. Hij is niet alleen Iemand die ‘slechts’ helpt, leidt en troost. Begrijp mij niet verkeerd, Christus heelt je innerlijke pijn. Maar in de eerste plaats is Hij gekomen om te verlossen. Dat is de kern van de zaak. Wie Jezus zo niet kent, heeft een halve Jezus en dat is onvoldoende. Als we dat uit het oog verliezen wordt het christendom christendommelijk. Daar ben ik beducht op.”

Het evangelie is een radicale boodschap. Zijn mensen tegenwoordig minder bereid om die boodschap te aanvaarden?
“Het is van alle tijden dat mensen een hekel hebben aan deze boodschap. Niemand wil zondaar zijn en iedereen wil uiteindelijk zijn eigen broek ophouden. Wel is het zo dat mensen in het verleden zo gewend waren geraakt aan het evangelie, dat je je mag afvragen of we de ernst ervan wel gepeild werd. Het gevaar van een degelijke prediking – dat we zondaren zijn en zonder Christus verloren gaan – is dat het zo voor de hand liggend is, dat mensen er niet meer door worden geraakt. Tegelijkertijd is de mens anno 2017 de self made man die zijn eigen problemen oplost. De kerk en het geloof willen we er misschien wel bij als een soort troostbron, maar kom niet aanzetten met hemel en hel. Ik hecht er daarom juist aan om die radicale boodschap te blijven verkondigen. De uitdaging is om die vertrouwde, klassieke boodschap te vertolken op een wijze dat mensen ook vandaag de dag worden meegenomen. Woorden als zonde, vergeving en wedergeboorte zijn onvervangbaar. Maar we moeten meer dan ooit ons best doen om die woorden verstaanbaar aan de man te brengen. De Heere brengt die woorden door Zijn Geest in mensenharten, maar wij moeten ze als dominees wel naar de drempel van het hart leiden.”

"Toen ik wegging zei ze: ‘de volgende keer zingen we weer, dominee.’ Maar die volgende keer kwam niet meer op aarde. Maar zingen doet ze zeker!"

In 2012 ging u aan de slag in Woudenberg. Hoe zag u God daar aan het werk?
Messemaker herinnert zich een recalcitrante jongen (19). “Ik merkte zijn weerzin tegenover het Woord van God. Hij dreigde af te haken. Op een gegeven moment kwam hij naar de belijdeniscatechisatie en raakte ik met hem in gesprek. Aan de hand van preken is hij door God opgeraapt. Later deed hij belijdenis en raakte hij sterk betrokken bij de kerk. Dat heb ik bij meer jonge mensen gezien. Vergeet niet dat God dit werk doet! Dominees moeten hun stinkende best doen, maar God bewerkt dit door Zijn Geest.

Als predikant bezoek ik ook mensen die stervende zijn, maar kracht en hoop putten uit het Woord van God. Regelmatig kwam ik tijdens zijn ernstige ziekte bij een oude schoolmeester uit Woudenberg. Als ik bij hem kwam haalde hij de preek weer naar boven en sprak hij over zijn hoop op God. Op zijn verjaardag stierf hij en werd hij geboren in de eeuwigheid bij God. Vlak voordat hij stierf, vouwde hij zijn handen en blies hij zijn laatste adem uit. In alle rust is hij heengegaan. Ik denk ook aan een mevrouw die weinig geloofszekerheid ervoer. Ook zij was ernstig ziek en het einde naderde. Samen zongen we Psalm 84 over ‘hoe lieflijk Gods woningen zijn.’ Toen ik wegging zei ze: ‘de volgende keer zingen we weer, dominee.’ Maar die volgende keer kwam niet meer op aarde. Maar zingen doet ze zeker!”

Zingen doet Messemaker graag. “In Woudenberg woonden we in een grote pastorie die midden in het dorp stond. Regelmatig nodigden we op zondagavond bij ons thuis de jongelui uit. Dan kwamen ze massaal. En dat terwijl ze al twee preken achter de kiezen hadden. Soms bleven ze tot 23.00 uur hangen. Dan zongen we geestelijke liederen, baden we en bakten we frikandellen. Prachtig!”

"Klassiek-gereformeerd zijn is niet een kwestie van ouderwets willen zijn of alleen maar achterom kijken."

En toch heeft u ook oog voor een andere, mindere mooie kant als het gaat om jongeren in deze tijd. Wat bedoelt u daarmee?
“Jongeren worden overspoeld met alles wat ‘de wereld’ te bieden heeft. Dat komt met name door sociale media. Vandaag de dag hebben we zo makkelijk toegang tot van alles en nog wat, waardoor de wereldgelijkvormigheid binnen marcheert. In mijn jonge jaren was het hart van de jonge generatie net zo zondig, maar ‘de wereld’ zat niet in onze broekzak. Dat is het verschil. Maar aan de andere kant moeten we niet bang zijn. Alsof jongeren niet meer vatbaar zijn voor het evangelie. Ik heb grote verwachting van het Woord van God en de prediking daarvan. En dat kan ook op de klassiek-gereformeerde manier. We hoeven niet alles van stal te halen in de kerkdienst of erbuiten om jongeren ‘erbij te houden’. Laten we ons hart laten zien én bovenal het Woord preken.”

Welke les heeft u geleerd tijdens uw periode in Woudenberg?
“Ik diende in een wijkgemeente die klassiek-gereformeerd werd genoemd. Daar ben ik nog meer overtuigd geraakt dat deze manier van kerk-zijn ook echt van déze tijd is. Klassiek-gereformeerd zijn is niet een kwestie van ouderwets willen zijn of alleen maar achterom kijken. Maar het is voluit het Woord van God eerlijk laten spreken in alle facetten, zonder franje en allerlei concessies aan het moderne levensgevoel. Met deze riemen roei ik graag. Niet alleen omdat ik daarvan houd, maar ook omdat het echt iets uitwerkt. Ik zie mensen aanhaken. Ja, deze manier van kerk-zijn is vitaal. Natuurlijk heb ik op dit punt ook zorgen. Te vaak verzandt klassiek-gereformeerd in het conserveren van woorden en manieren waardoor we onze mooie boodschap opsluiten en de Heere Jezus verborgen blijft. We moeten wel weten wat we doen en waar we enthousiast over zijn. Aan de inhoud van Gods Woord en Zijn liefde voor zondaren zal het niet liggen!”

Ds. Messemaker begon als predikant in Kamerik (1998). Later diende hij de hervormde gemeenten in Oud-Beijerland (2003), Monster (2007) en Woudenberg (2012). Sinds kort is hij actief in Nijkerk.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen