Willem Ouweneel

Hoe leggen we de Drie-eenheid aan Joden uit?

17-11-2017 door Willem J. Ouweneel

In het Nederlands Dagblad van 3 november jl. gaf de predikant dr. A. F. Troost te kennen dat hij moeite heeft met de leer van de Drie-eenheid. Dat kan ik me voorstellen, want welke theoloog heeft dat niet? Troost heeft een roman geschreven (Het kruislabyrint) over een predikant die er ook mee worstelt. Ik baseer me nu niet op dat boek, maar alleen op zijn opmerkingen in dat ND-interview, in de hoop dat het ND zijn uitspraken goed heeft weergegeven.

Troost ziet Jezus als ‘een engel naar Gods hart, in wie God zichzelf terugzag. Die heeft Hij gezonden, als middelaar. En die hoort niet bij een van de twee partijen.’ Hoezo? Dus Jezus was noch God, noch mens!? Jezus als engel – dat klinkt nogal als de leer van Arius, die op het Concilie van Nicea (325) veroordeeld werd. Arius beschouwde Jezus als Gods eerste schepsel of hoogste engel. De Jehova-Getuigen hangen nog steeds deze leer aan. Zij hebben dan ook alle teksten in het Nieuwe Testament weggewerkt waar de godheid van Jezus expliciet betuigd wordt, zoals: ‘het Woord was God’ (Joh. 1:1); ‘de Christus, die God is over alles’ (Rom. 9:5); ‘onze grote God en Heiland, Jezus Christus’ (Tit. 2:13); ‘… Jezus Christus. Deze is de waarachtige God’ (1 Joh. 5:20). De vrijzinnigheid heeft al deze teksten eveneens weggeredeneerd, zoals ik in mijn dogmatische werk De Christus van God uitvoerig aan de kaak gesteld heb, met argumenten die ik hier niet allemaal kan herhalen.

Wil je verder lezen?

Dit artikel is speciaal geschreven voor CIP+ leden. Word ook lid en lees gelijk verder!

Start je gratis maand! Inloggen
Exclusieve verhalen
Advertentievrij CIP.nl
CIP+ kortingen voor leden
Ondersteun goede doelen

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Hoe leggen we de Drie-eenheid aan Joden uit?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!