Willem Ouweneel

God

15 december 2017 door Willem J. Ouweneel

Tien stellingen over schepping, evolutie, Adam en de zondeval

Hier is alvast een voorproefje van mijn boek over de historische Adam en de historische zondeval. Ik heb hier niet de ruimte om de tien stellingen die ik geef, te onderbouwen, dus de lezer hoeft ook niet te proberen ze te weerleggen. Als ik geen argumenten geef, hoef je ook niet met tegenargumenten te komen. Dus bespaar je de moeite; ik zal er niet op ingaan. Neem de stellingen gewoon in je op, proef ze op je tong, en wacht rustig het boek af (hetzij de Engelse, hetzij de Nederlandse versie; misschien verschijnen ze wel bijna tegelijk). Pas daarna mag de discussie wat mij betreft in alle hevigheid losbarsten.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

1. Tegenwoordig proberen sommige christenen een middenweg te zoeken tussen orthodoxe theologie en vrijzinnige theologie: ze zijn orthodox als het gaat om de centrale delen van het evangelie, maar liberaal als het gaat om Genesis 1–3. Dat kan nooit goed gaan; uiteindelijk loopt dit hele denken, zoals sinds de Verlichting steeds weer gebeurd is, in voortschrijdende etappes uit op vrijzinnige theologie.

2. Veel mensen willen zorgvuldig onderscheid maken tussen de evolutietheorie, die zij aanvaarden, en de ideologie van het evolutionisme, die zij verwerpen. Ik heb daar wel begrip voor. Formeel zou het zelfs misschien juist kunnen zijn. Maar in de praktijk werkt het volgens mij in het geheel niet: de evolutietheorie blijkt in de praktijk onlosmakelijk verbonden te zijn en te blijven met het evolutionistisch kader waarin zij staat.

Tegenwoordig proberen sommige christenen een middenweg te zoeken tussen orthodoxe theologie en vrijzinnige theologie. Dat kan nooit goed gaan.

3. In het verleden zijn er vele verschillende exegeses van Genesis 1–3 geweest, die toch allemaal opereerden binnen hetzelfde hermeneutische (uitlegkundige) kader, waarin de Schrift steeds principieel werd toegestaan voor zichzelf te spreken. De tegenwoordige tendens om Genesis te ‘verzoenen’ met de ‘moderne wetenschap’ vereist echter een wezenlijk nieuwe hermeneutiek, die fundamenteel onaanvaardbaar is, zowel voor de ‘moderne wetenschappers’ zelf (die de verzoening niet ver genoeg vinden gaan) als voor bijbelgetrouwe christenen (die de verzoening te ver vinden gaan).

4. Als Adam en Eva, net als de zondeval, ‘historisch’ waren, dan waren ze dat noch in de zin van de journalistiek of de geschiedwetenschap, noch in de zin van het biblicistisch literalisme (dat alles overdreven ‘letterlijk’ neemt). Toch waren Adam en Eva wel degelijk het eerste paar mensen in de geschiedenis, rechtstreeks geschapen door God en de voorouders van de hele mensheid. Bovendien was de zondeval wel degelijk een unieke, historische gebeurtenis, die tijdens hun leven plaatsvond. Dit vast te stellen is van wezenlijk belang voor een juist theologisch verstaan van de Bijbel als geheel.

5. Als gevolg van de leer van de menselijke evolutie zijn veel theologen in verwarring gebracht over de bijbelse aard van de schepping, van de mens en van de zonde. Genesis 1 is het hoofdstuk dat fundamentele principes vastlegt over de schepping van het heelal als geheel, en de schepping van de mens in het bijzonder, en bereidt ons zo voor op de zondeval van de eerste mensen (Gen. 3). Zonder bijbelse scheppings-, mens- en zondeleer geen bijbelse verlossingsleer, en zelfs geen bijbelse godsleer.

6. Het geloof in een menselijke evolutie leidt steeds weer tot zowel een ‘vermenselijking’ van dieren als een ‘verdierlijking’ van de mens (om ze maar zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen). Theologische opvattingen omtrent het wezen van de mens die gebaseerd zijn op de idee van de menselijke evolutie, lopen per definitie gevaar de ware visie op de mens, zoals we die in het bijbelse denken aantreffen, te kleineren en te onderschatten. En nogmaals: zonder bijbelse mensleer geen bijbelse verlossingsleer.

De zondeval was echt een val, en niet slechts een soort rijpingsproces van de vroege mens.

7. Hoeveel metaforen en antropomorfismen en andere literaire stijlfiguren men ook in Genesis 2 en 3 wenst te onderscheiden, de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad, plus de slang, zijn door en door historisch. Het verstaan van hun ware aard en betekenis is essentieel voor het begrijpen van de geschiedenis van de schepping, de zondeval, de verlossing van de mens en de voleinding van de menselijke geschiedenis, en dus voor het begrijpen van het christendom als zodanig.

8. Om het bijbelse evangelie te verstaan is het wezenlijk in te zien dat de verlossing in en door Christus niet te begrijpen is zonder de zondeval van het eerste mensenpaar; evenzo is deze zondeval niet te begrijpen zonder de voorafgaande fase van het ‘zeer goed’ zijn (Gen. 1:30). De zondeval was echt een val, en niet slechts een soort rijpingsproces van de vroege mens. Verlossing is herstel van de oorspronkelijke staat van de mens (weliswaar op een veel hoger niveau, maar dit verandert niets aan het principe van ‘herstel’).

9. Het bijbelse thema van de ‘erfzonde’ (ook wel ‘oorsprongszonde’ genoemd) vooronderstelt een eerste (‘oorspronkelijk’) mensenpaar, Adam en Eva, die in de zonde vielen (‘oorsprongszonde’) en hun thans zondig geworden natuur doorgaven aan al hun nakomelingen. Het vooronderstelt ook dat er destijds geen andere mensen in de wereld waren, en dat er ook nu geen andere mensen zijn dan zij die van Adam en Eva afstammen.

10. De wijze waarop Jezus en de nieuwtestamentische auteurs (Paulus voorop) Genesis 1–11 opvatten, namelijk als historische gebeurtenissen, is beslissend voor de manier waarop wijzelf deze hoofdstukken behoren te lezen. Paulus is beschouwd als een man uit de oudheid met een verouderd wereldbeeld, die nu eenmaal niet beter wist. Maar dit gaat niet op voor de Zoon van God, die van precies hetzelfde wereldbeeld uitging. Door dit gegeven blijkt het probleem van de historische Adam uiteindelijk zelfs christologische dimensies te hebben. Het bevestigt de stelling dat de historische Adam en de historische zondeval van wezenlijk belang zijn om de kern van het christendom te begrijpen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is deze week overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Corlien Doodkorte in CIP Podcast over haar ziekte: "Ik schreeuwde het uit naar God"

Corlien Doodkorte was doodziek. Totdat ze wonderbaarlijk werd genezen en opstond uit een rolstoel. Ze heeft een diep en aangrijpend verhaal. Helemaal omdat ze niet alleen wonderbaarlijk werd genezen, maar nu weer ziek is. - Beluister het gesprek in de CIP Podcast via iTunes.- Beluister het gesprek in de CIP Podcast via Stitcher. Ze lag in bed, het was tegen elf uur. “Ik draaide me om om te gaan slapen. Toen kreeg ik enorme pijn op mijn borst. Ik transpireerde en spuugde. Ik zei: je moet een dokter bellen. Ik wist gelijk: er is ie...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...
Vakanties
Hier adverteren?

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher