Willem Ouweneel

Was de Reformatie eigenlijk wel nodig?

03-11-2017 door Willem J. Ouweneel

Afgelopen dinsdag vierden wij  - onder andere met een prachtige dienst in de Utrechtse Domkerk, opgeluisterd door de koning én enkele rooms-katholieke bisschoppen en politici -  de 500ste verjaardag van ‘de’ Reformatie, oftewel de hervorming van de kerk. Luther en de zijnen hebben zich uitdrukkelijk niet ‘afgescheiden’ van de (rooms-katholieke) kerk (denk bijvoorbeeld aan de ‘Afscheiding’ van 1834 in Nederland). Men zag zich als de ware voortzetting van de aloude kerk. Veel parochies in Nederland gingen van de ene op de andere dag over op de ‘nye leer’, en werden zo ‘hervormd’. Ze bleven in hun kerkgebouwen zitten. Niemand kwam op het idee dat de protestanten die kerken van de katholieken ‘gestolen’ hadden; integendeel, die protestanten waren en bleven (naar hun besef) gewoon de oude kerk van Nederland.

Vandaag de dag spreken kerkhistorici niet meer zo gemakkelijk over ‘de’ Reformatie. Ze onderscheiden in de zestiende eeuw veeleer de Reformatie van Luther, die van Zwingli, die van Calvijn, én die van de doopsgezinden (Menno Simons), én vooral niet te vergeten de Reformatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk zélf. Dat wat protestanten aanduidden als de Contra-Reformatie, was in veel opzichten zélf een (katholieke) Reformatie. Al ruim een half jaar vóór ‘de’ (lutherse) Reformatie was het Vijfde Lateraans Concilie zelf met een aantal reform-voorstellen gekomen. Dé belichaming van die katholieke Reformatie was het Concilie van Trente (1545-1563), dat niet alleen maar (zoals veel protestanten denken) een uiting van Contra-Reformatie was, maar vooral de eigen kerk wilde reformeren. En dat niet alleen maar op instigatie van de lutherse Reformatie; zoals gezegd stamden de eerste reform-voorstellen al van vóór die tijd.

Wil je verder lezen?

Dit artikel is speciaal geschreven voor CIP+ leden. Word ook lid en lees gelijk verder!

Start je gratis maand! Inloggen
Exclusieve verhalen
Advertentievrij CIP.nl
CIP+ kortingen voor leden
Ondersteun goede doelen

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Was de Reformatie eigenlijk wel nodig?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!