Willem Ouweneel

Nieuws

27 oktober 2017 door Willem J. Ouweneel

Willem Ouweneel legt uit waarom hij blij is met het nieuwe kabinet

Habemus papam!, ‘Wij hebben een paus!’ wordt er in Rome geroepen als een pausverkiezing heeft plaatsgehad. Zo roepen wij ook: ‘Wij hebben een kabinet!’ Met maar liefst vier partijen, waarvan twee christelijke partijen, mét een premier die lid is van de PKN.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Iedereen blij behalve de oppositie (maar daar is oppositie voor; niets nieuws onder de zon). Maar ziedaar: de voormalige hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, C. S. L. Janse, is ook niet blij. Hij schimpt: ‘Dat de ChristenUnie, in tegenstelling tot andere partijen, aansluiting vindt bij het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 zegt heel wat over de positie van deze partij.’ Janse vindt het ‘opmerkelijk’ dat de ChristenUnie, anders dan GroenLinks en SP, wél aansluiting vindt bij VVD, CDA en D66. ‘Begin deze eeuw is de ChristenUnie ontstaan uit GPV en RPF, partijen die terecht altijd zwaar tilden aan zaken als abortus, euthanasie, huwelijk en gezin. Dat zou een grote afstand moeten geven tot de partijen van het motorblok. In de huidige politieke praktijk is dat kennelijk niet meer zo. Als de ChristenUnie straks deel gaat uitmaken van een overwegend liberaal kabinet met een dito program, dan botst dat toch met een heel aantal wezenlijke uitgangspunten van de partij. Althans uitgangspunten die vanouds de (voorgangers van die) partij stempelden,’ aldus Janse een paar weken geleden.

De SGP zal altijd aan de zijlijn blijven staan – de ChristenUnie is bereid haar nek uit te steken.

Janse heeft makkelijk praten. ‘Zijn’ partij, de SGP, heeft nog nooit aan een regering deelgenomen en zal dat vermoedelijk ook nooit doen. Het is dan wel gemakkelijk roepen vanaf de zijlijn. Gelukkig is de SGP allang geen ‘getuigenispartij’ meer. Terwijl ds. Hette Abma ooit geroepen zou hebben dat hij al tevreden zou zijn met ‘één rechtvaardig zeteltje’ (meer heb je als getuigenispartij immers niet nodig?), lieten zijn opvolgers, Bas van der Vlies en Kees van der Staaij, gelukkig een ander geluid horen. Beiden oogst(t)en groot respect vanwege hun vakkennis op veel gebieden, vooral hun staatkundige kennis. Zij hebben constructief meegedacht over vele politieke vraagstukken. Maar… ze hoefden nooit compromissen te sluiten.

De ChristenUnie heeft zich daartoe nu voor de tweede keer wél bereid verklaard. En daar is moed voor nodig. Aan de ene kant vanwege de hoon die je van seculiere zijde ten deel valt als je staat voor je christelijke principes. Aan de andere kant vanwege mensen als Janse, die vanaf de veilige zijlijn goedkope kritiek hebben. Iedereen weet, ook Janse, dat we in een coalitieland leven. Nog nooit is er hier een regering geweest met maar één partij. Als meerdere partijen zich aaneensluiten, moeten zij altijd compromissen sluiten. Ze kunnen naar hun achterban roepen: ‘Kijk eens wat ik uit de onderhandelingen heb mogen slepen!’ Maar ze zullen ook moeten toegeven: ‘Op die en die punten heb ik helaas mijn zin niet gekregen.’ En dan volgt vaak het gemopper van de achterban (CU-lid Antonie Fountain noemde de handtekening van de ChristenUnie onder het regeerakkoord vanwege het afgesproken vreemdelingenbeleid zelfs ‘heiligschennis’. Toe maar.)

Uit het loutere feit dat de ChristenUnie haar verantwoordelijkheid heeft genomen om een regeerbaar land mogelijk te maken, concludeert Janse dat de ChristenUnie blijkbaar niet meer zo zwaar tilt aan zaken als abortus, euthanasie, huwelijk en gezin. Janse weet heel goed dat dat niet juist is. Hij wil blijkbaar scoren voor de eigen bühne met een dergelijke aanklacht. Maar er moet wel geregeerd worden! En dan zul je tot compromissen bereid moeten zijn. De SGP zal altijd aan de zijlijn blijven staan – de ChristenUnie is bereid haar nek uit te steken. Zij is tegen abortus en euthanasie, maar nu er op die punten allang wetgeving is, kun je twee dingen doen. Óf je blijft roepen dat je tegen bent en verder niets, óf je probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. En wat huwelijk en gezin betreft – de ChristenUnie heeft blijkens het regeerakkoord op die punten meer bereikt dan gebeurd zou zijn als ook de ChristenUnie aan de zijlijn zou zijn gebleven. Zo komt er meer financiële armslag voor gezinnen: belastingen en toeslagen worden gezinsvriendelijker, het kindgebonden budget voor paren en de kinderbijslag gaan omhoog.

Mede door de ChristenUnie zijn de plannen van D66 wat betreft hulp bij zelfdoding na ‘voltooid leven’ in de ijskast gezet.

Mede door de ChristenUnie zijn de plannen van D66 wat betreft hulp bij zelfdoding na ‘voltooid leven’ in de ijskast gezet. Sterker nog, het manifest Waardig ouder worden wordt uitgevoerd; zo wil men eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren, investeren in palliatieve zorg, en passende zorg en woonvormen de ruimte geven. Mede door de ChristenUnie zet het nieuwe kabinet in op preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. Er wordt veel geld uitgetrokken voor een landelijk aanbod van individuele ondersteuning voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Speciale aandacht is er voor het voorkomen van tienerzwangerschappen en de begeleiding van tienermoeders.

Geweldig is ook dat de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie wordt versterkt. Er komt een landelijk dekkend netwerk van ‘uitstapprogramma’s’. Alle vormen van prostitutie krijgen een vergunningplicht. Er komt een pooierverbod. Je kunt natuurlijk roepen dat je tegen prostitutie bent, en verder aan de zijlijn blijven staan. Je kunt ook actief meewerken in een regering die probeert de prostitutie zoveel mogelijk aan banden te leggen.

Mede dankzij de ChristenUnie zet Nederland zich in voor mensenrechten wereldwijd, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, waaronder christenen. Mede dankzij de ChristenUnie zet Nederland zich in voor een veilig en internationaal erkend Israël en verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen.
Aan al deze zaken in het regeerakkoord heeft de SGP niets bijgedragen. Maar mijn respect voor Van der Staaij is groot genoeg om te weten dat hij, met die krappe meerderheid van 76 zetels die de regering heeft, vast wel eens zal bijspringen om nieuwe, vanuit christelijk oogpunt gunstige plannen aan een meerderheid te helpen. Dat is dan toch weer mooi…

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher