ouweneel

Bidden is niet zozeer een petitie aanbieden bij God, maar je hart delen

09-10-2017 door Hendriëlle de Groot

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Rik Bokelman. Word ook lid.

Praten met God, alles tegen Hem durven zeggen. Veel christenen zouden ook wel zo willen omgaan met God. In deze videoserie gaat Rik met professor dr. Willem Ouweneel in gesprek over gebed, naar aanleiding van zijn boek Leren praten met God. In deel 1: bidden op verschillende niveaus.

“Voor veel mensen is gebed een petitie aanbieden aan de koning. Heel afstandelijk. Er is geen intimiteit, geen nabijheid. Daar zit natuurlijk wat in: God is heilig. Maar aan de andere kant: we zijn kinderen tot de vader geworden door het geloof in de Here Jezus en hebben daardoor intimiteit in Hem.”

Praten is interactie, maar veel christenen ervaren dat niet zo. Ze zien het eerder als eenrichtingsverkeer. “Je moet ook leren luisteren. God praat op een heleboel manieren. Een stem uit de hemel is maar voor weinig mensen weggelegd.” In de Bijbel zijn meerdere uitwisselingen van gedachten te vinden tussen God en Mozes en Abraham. “We hebben het wel over bijzondere situaties, mannen Gods.” Met hen kunnen wij ons niet meten, zegt Ouweneel.

Als God sprak tegen mensen, was dat met een hoorbare stem. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal waarin de jonge Samuel dacht dat hij door Eli werd geroepen. Hoe kun je zelf dat ‘tweerichtingsverkeer’ ontwikkelen? “Je moet intimiteit ontwikkelen,” zegt Ouweneel. “Als het afstandelijk blijft, ontwikkelt zich geen tweede gesprek. Als er vertrouwelijkheid is, is het al makkelijker om een gesprek te voeren. Je moet eerst leren bidden voor je Hem leert verstaan. Leef je zo dicht bij God dat je alles wat er in je hart leeft met God durft te delen?”

In zijn boek heeft hij het over vijf communicatieniveaus. Het eerste niveau is oppervlakkig contact, mededelingen doen aan God die Hij allang weet. Het tweede is het delen van informatie, dan volgt als derde het delen van meningen of ideeën, op het vierde niveau het delen van emoties en op het laatste niveau: je hart. “Je boosheid mag je ook met God delen. Dat hoort ook bij de intimiteit met God.”

Voorwaarde is dat je weet wat je positie in Christus is. “Veel mensen bidden, terwijl ze niet weten of ze behouden zijn. Zo ontstaat er geen intimiteit, als je niet weet of je God wel Vader mag noemen. Dat is echt tragisch.” Een relatie met God, waarin je al je emoties deelt die in je hart leven… hoe bereik je dat? Je ziet het antwoord van Ouweneel in de CIP+ video hieronder.

Nog geen CIP+ lid? Klik hier om u aan te melden.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Bidden is niet zozeer een petitie aanbieden bij God, maar je hart delen
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!