Christian en Ton Stier

Het koninkrijk van God: wat moeten we ermee?

20-09-2017 door Jeffrey Schipper
Israël en de Bijbel
We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

“In de afgelopen jaren heb ik verschillende gelovigen ontmoet die in God teleurgesteld zijn geraakt. Vaak was dat het gevolg van een onbijbels beeld van Gods koninkrijk,” merkt Christian Stier op. Er bestaat veel verwarring over Gods koninkrijk. Moeten we het begrip ‘Koninkrijk’ in de Bijbel letterlijk of geestelijk verstaan? Moeten wij hier en nu het Koninkrijk oprichten of zal God dit Zelf doen? Namens Israël en de Bijbel geeft Christian met zijn vader Ton antwoord, in een vooruitblik op de conferentie ‘Gods Koninkrijk nu of later?’.

Gods Koninkrijk is een heel breed begrip. Wat wordt hiermee in jullie ogen bedoeld?
Ton: “Het woord ‘koninkrijk’ is inderdaad een breed begrip en heeft dan ook in de Bijbel niet overal dezelfde betekenis. Als Paulus aan de Kolossenzen schrijft dat wij ‘getrokken zijn uit de macht van de duisternis en overgezet zijn in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ dan doelt de apostel op het hemels koninkrijk waarvan we op het moment dat we tot geloof komen deel van uitmaken. Het gaat daar dus niet om het aardse koninkrijk dat na Christus’ lichamelijk wederkomst vanuit Jeruzalem zal worden opgericht. Denk bijvoorbeeld aan de profetie in Daniël 7: 'Er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.' (Vs. 13-14; zie ook Dan. 2:44; Jes. 2; 9:6; 11; Openb. 20, etc.). Het is dus belangrijk om het begrip ‘koninkrijk’ steeds vanuit de context te interpreteren. Tijdens de conferentie zullen we daarom eerst in grote lijnen het begrip vanuit diverse Schriftplaatsen behandelen.”

Wil je verder lezen?

Dit artikel is speciaal geschreven voor CIP+ leden. Word ook lid en lees gelijk verder!

Start je gratis maand! Inloggen
Exclusieve verhalen
Advertentievrij CIP.nl
CIP+ kortingen voor leden
Ondersteun goede doelen

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Het koninkrijk van God: wat moeten we ermee?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!