Willem Ouweneel

God

15 september 2017 door Willem J. Ouweneel

Verschrikkelijk orkaangeweld: waar is God? In de orkaan!

In antwoord op de vraag: ‘Waar was God in Auschwitz?’ zei verzetsstrijder en concentratiekampbewoner Floris Bakels ooit: ‘In Auschwitz!’ God was niet de Grote Afwezige, maar Hij was als het ware mét zijn volk in de kampen en de gaskamers (vgl. Jes. 43:2; 63:9).

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Soms is God in het suizen van de zachte koelte, maar soms is Hij in het vuur of in de sterke wind of in de aardbeving (vgl. 1 Kon. 19:11v.). Dat moet de Noord-Amerikanen vandaag de dag wel aanspreken: er zijn/waren geweldige bosbranden aan de westkust, er was pas een zware aardbeving in Mexico, en verschillende zware orkanen (Harvey en Irma) kwamen in het zuidoosten van de Verenigde Staten aan land, met zware windstoten en vloedgolven (José zwerft nog rond). Het zijn de aloude elementen waar de Grieken al van spraken: het vuur, de aarde, de lucht en het water, die de mensheid door de eeuwen heen geteisterd hebben. En altijd komt de vraag weer op: Wat heeft God met dat soort rampen te maken? Bij de watersnoodramp van 1953, die het (grotendeels bevindelijk-gereformeerde) zuidwesten van Nederland trof, was die vraag heel sterk. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Of zijn het gewoon hevige natuurverschijnselen, en niet meer?

voordat we God erbij halen, moeten we oog hebben voor de puur natuurlijke aspecten.

De natuurlijke kant
Het is waar: God is met zijn voorzienige leiding in alle natuurverschijnselen ‘aanwezig’ (vgl. Ps. 104). Toch moet je ook het natuurlijke aspect niet uit het oog verliezen. Zo moet je je afvragen waarom er in het Caribische gebied zoveel orkanen (tropische cyclonen) zijn, en in West-Europa bijna nooit. Dat is niet omdat Caribiërs slechtere mensen zouden zijn dan West-Europeanen, en dus straf van God verdienen, maar dat hangt gewoon samen met de klimaatomstandigheden. Ook komen er meer aardbevingen voor in en rond de Grote Oceaan dan in en rond de Atlantische Oceaan; dat hangt samen met de plaatsen waar aardschollen op elkaar schuiven. Ook zijn er heel wat meer bosbranden in Australië dan in Noord-Europa; dat hangt samen met de hoeveelheid warmte en droogte in een streek. Kortom, voordat we God erbij halen, moeten we oog hebben voor de puur natuurlijke aspecten. Die staan niet los van God, maar verklaren wel waarom zulke rampen op bepaalde plaatsen op aarde veel meer voorkomen dan op andere plaatsen.

Ten tweede is het, voordat je God erin betrekt, ook goed te kijken naar onze eigen menselijke verantwoordelijkheid. De watersnoodramp van 1953 zou heel wat minder erg zijn geweest als de dijken toen al op deltahoogte waren geweest. Je kunt springvloeden, aardbevingen en orkanen niet voorkomen, maar je kunt je er wel tegen wapenen. In Californië zouden bij een aardbeving heel wat minder slachtoffers vallen dan bijvoorbeeld bij een even grote aardbeving in Bangladesh, al was het alleen al door de onnoemelijk veel betere huizenbouw. Omgekeerd hebben diezelfde Amerikanen het er in Texas schromelijk bij laten zitten: als ze in Houston behoorlijke dijken hadden aangelegd, zouden de schade en het aantal slachtoffers heel wat minder zijn geweest. ‘Na ons de zondvloed,’ lijken ze daar gedacht te hebben. Je kunt maar niet vrijelijk Gods watertje over Gods akkertje laten lopen.

Ooit droeg God zijn volk op om de platte daken van hun huizen van een borstwering te voorzien, zodat niemand er vanaf kon vallen (Deut. 22:8). Met andere woorden: wapen je tegen ongelukken! Dat is een interessant argumenten voor christenen die tegen verzekeringen en inentingen zijn: God Zelf draagt ons op om, waar dat mogelijk is, passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

God Zelf draagt ons op om, waar dat mogelijk is, passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

De eindtijd
Hebben die orkanen en aardbevingen ook met de ‘eindtijd’ te maken, dat is de tijd vlak vóór de wederkomst van Christus? Misschien. Maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Als Jezus zegt dat er ‘hongersnoden en aardbevingen’ zullen zijn, zegt Hij erbij: ‘Dat is nog maar het begin van de weeën’ (Matt. 24:7v.). Met andere woorden: dat is nog niet eens de eigenlijke eindtijd; daarvan is pas sprake vanaf vers 14. Als het aantal orkanen vandaag de dag toeneemt, dan is dat niet per se omdat de eindtijd aanstaande is, maar vanwege het veranderende klimaat, oftewel de stijgende gemiddelde temperatuur op aarde. Ten eerste is dat weer een puur natuurlijke verklaring, ten tweede komt de menselijke verantwoordelijkheid hier weer om de hoek kijken, want een groot deel van die opwarming van de aarde is de schuld van menselijk handelen, zeggen de kenners.

Tegelijk, zeg ik er dan bij, zou het dwaze gedrag van mensen, dat zulke rampen over de aarde brengt, op zichzelf weer best een teken van de eindtijd kunnen zijn. Rampen komen niet slechts over ons, nee, we zijn bezig ze zelf over ons af te roepen.

Hebben God en de eindtijd dus iets met elkaar te maken? Ik zei al: misschien wel. Als je hoort van tsunami’s, overstromingen, orkanen van zo enorme omvang, denkt menige christen die z’n bijbeltje een beetje kent, direct aan Lukas 21:25–27, waar Jezus zegt: “En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid” (Luk. 21:25–27). Met andere woorden: kort vóórdat Jezus terugkomt, mogen we grote angst onder de volken verwachten ‘door het bruisen van zee en watergolven’. Dat moet ons wel aanspreken. Daarom voegt Jezus eraan toe: “Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij” (vs. 28).

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher