Willem Ouweneel

God

15 september 2017 door Willem J. Ouweneel

Verschrikkelijk orkaangeweld: waar is God? In de orkaan!

In antwoord op de vraag: ‘Waar was God in Auschwitz?’ zei verzetsstrijder en concentratiekampbewoner Floris Bakels ooit: ‘In Auschwitz!’ God was niet de Grote Afwezige, maar Hij was als het ware mét zijn volk in de kampen en de gaskamers (vgl. Jes. 43:2; 63:9).

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Soms is God in het suizen van de zachte koelte, maar soms is Hij in het vuur of in de sterke wind of in de aardbeving (vgl. 1 Kon. 19:11v.). Dat moet de Noord-Amerikanen vandaag de dag wel aanspreken: er zijn/waren geweldige bosbranden aan de westkust, er was pas een zware aardbeving in Mexico, en verschillende zware orkanen (Harvey en Irma) kwamen in het zuidoosten van de Verenigde Staten aan land, met zware windstoten en vloedgolven (José zwerft nog rond). Het zijn de aloude elementen waar de Grieken al van spraken: het vuur, de aarde, de lucht en het water, die de mensheid door de eeuwen heen geteisterd hebben. En altijd komt de vraag weer op: Wat heeft God met dat soort rampen te maken? Bij de watersnoodramp van 1953, die het (grotendeels bevindelijk-gereformeerde) zuidwesten van Nederland trof, was die vraag heel sterk. Wat hebben deze dingen ons te zeggen? Of zijn het gewoon hevige natuurverschijnselen, en niet meer?

voordat we God erbij halen, moeten we oog hebben voor de puur natuurlijke aspecten.

De natuurlijke kant
Het is waar: God is met zijn voorzienige leiding in alle natuurverschijnselen ‘aanwezig’ (vgl. Ps. 104). Toch moet je ook het natuurlijke aspect niet uit het oog verliezen. Zo moet je je afvragen waarom er in het Caribische gebied zoveel orkanen (tropische cyclonen) zijn, en in West-Europa bijna nooit. Dat is niet omdat Caribiërs slechtere mensen zouden zijn dan West-Europeanen, en dus straf van God verdienen, maar dat hangt gewoon samen met de klimaatomstandigheden. Ook komen er meer aardbevingen voor in en rond de Grote Oceaan dan in en rond de Atlantische Oceaan; dat hangt samen met de plaatsen waar aardschollen op elkaar schuiven. Ook zijn er heel wat meer bosbranden in Australië dan in Noord-Europa; dat hangt samen met de hoeveelheid warmte en droogte in een streek. Kortom, voordat we God erbij halen, moeten we oog hebben voor de puur natuurlijke aspecten. Die staan niet los van God, maar verklaren wel waarom zulke rampen op bepaalde plaatsen op aarde veel meer voorkomen dan op andere plaatsen.

Ten tweede is het, voordat je God erin betrekt, ook goed te kijken naar onze eigen menselijke verantwoordelijkheid. De watersnoodramp van 1953 zou heel wat minder erg zijn geweest als de dijken toen al op deltahoogte waren geweest. Je kunt springvloeden, aardbevingen en orkanen niet voorkomen, maar je kunt je er wel tegen wapenen. In Californië zouden bij een aardbeving heel wat minder slachtoffers vallen dan bijvoorbeeld bij een even grote aardbeving in Bangladesh, al was het alleen al door de onnoemelijk veel betere huizenbouw. Omgekeerd hebben diezelfde Amerikanen het er in Texas schromelijk bij laten zitten: als ze in Houston behoorlijke dijken hadden aangelegd, zouden de schade en het aantal slachtoffers heel wat minder zijn geweest. ‘Na ons de zondvloed,’ lijken ze daar gedacht te hebben. Je kunt maar niet vrijelijk Gods watertje over Gods akkertje laten lopen.

Ooit droeg God zijn volk op om de platte daken van hun huizen van een borstwering te voorzien, zodat niemand er vanaf kon vallen (Deut. 22:8). Met andere woorden: wapen je tegen ongelukken! Dat is een interessant argumenten voor christenen die tegen verzekeringen en inentingen zijn: God Zelf draagt ons op om, waar dat mogelijk is, passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

God Zelf draagt ons op om, waar dat mogelijk is, passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

De eindtijd
Hebben die orkanen en aardbevingen ook met de ‘eindtijd’ te maken, dat is de tijd vlak vóór de wederkomst van Christus? Misschien. Maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Als Jezus zegt dat er ‘hongersnoden en aardbevingen’ zullen zijn, zegt Hij erbij: ‘Dat is nog maar het begin van de weeën’ (Matt. 24:7v.). Met andere woorden: dat is nog niet eens de eigenlijke eindtijd; daarvan is pas sprake vanaf vers 14. Als het aantal orkanen vandaag de dag toeneemt, dan is dat niet per se omdat de eindtijd aanstaande is, maar vanwege het veranderende klimaat, oftewel de stijgende gemiddelde temperatuur op aarde. Ten eerste is dat weer een puur natuurlijke verklaring, ten tweede komt de menselijke verantwoordelijkheid hier weer om de hoek kijken, want een groot deel van die opwarming van de aarde is de schuld van menselijk handelen, zeggen de kenners.

Tegelijk, zeg ik er dan bij, zou het dwaze gedrag van mensen, dat zulke rampen over de aarde brengt, op zichzelf weer best een teken van de eindtijd kunnen zijn. Rampen komen niet slechts over ons, nee, we zijn bezig ze zelf over ons af te roepen.

Hebben God en de eindtijd dus iets met elkaar te maken? Ik zei al: misschien wel. Als je hoort van tsunami’s, overstromingen, orkanen van zo enorme omvang, denkt menige christen die z’n bijbeltje een beetje kent, direct aan Lukas 21:25–27, waar Jezus zegt: “En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid” (Luk. 21:25–27). Met andere woorden: kort vóórdat Jezus terugkomt, mogen we grote angst onder de volken verwachten ‘door het bruisen van zee en watergolven’. Dat moet ons wel aanspreken. Daarom voegt Jezus eraan toe: “Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij” (vs. 28).

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Dr. C. A. van der Sluijs waarschuwt voor een activistisch geloofsleven

'Sinds enige maanden probeer ik ‘s morgens een tijd van bezinning te houden. Een kwartier bidden en een kwartier Bijbellezen. Dat kwartier Bijbellezen gaat wel, maar met bidden loop ik tegen een probleem aan: mijn hoofd zit altijd erg vol met gedachten. Zodra ik de stilte zoek, gaan mijn hersenen in de overdrive. Ik kan amper een hele zin bidden zonder af te dwalen met mijn gedachten,' vertelt een vragensteller op de website van Refoweb. "jij neemt jezelf te serieus. Alsof het van jou afhangt," maakt dr. C. A. van der Sluijs d...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Valentijnsdag: Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw zo mooi zijn

SGP-leider Kees van der Staaij vertelt waarom liefde en trouw in zijn ogen zo mooi zijn. Onderstaande boodschap klinkt op deze Valentijnsdag in spotjes op de radio. Deze boodschap klinkt vanmorgen in spotjes op de radio. Vertel vandaag ook waarom liefde & trouw zo mooi zijn! #ikgavoortrouw pic.twitter.com/RalWI6ezEb — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 14, 2018
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...

Syrische regering waarschuwt Israël voor "meer verrassingen"

Nieuwe aanvallen van Israël op doelen in Syrië kunnen rekenen op “meer verrassingen”, zo laat de Syrische regering weten, meldt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). Afgelopen zaterdag werd een Israelische F-16 neergeschoten na een bombardement op Iraanse doelen.Zaterdagochtend infiltreerde een Iraanse drone het Israelische luchtruim. Het onbemande vliegtuig was vanaf een Syrisch vliegveld opgestegen en werd bediend door een Iraanse eenheid in Syrië. In reactie op de schending van het...
CIP+

Mirjam van der Vegt over haar burn-out: “Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven”

Ze werkte als journalist, had een boek geschreven en was moeder geworden. Ze leidde een succesvol leven. Maar toen liet haar lichaam het afweten. In deze videoserie spreekt Rik Bokelman met trainer en schrijfster Mirjam van der Vegt over stilte. In het eerste deel vertelt ze over haar burn-out. “Mijn lijf zei: ik doe niet meer mee.”   “Ik had een bruisend levend, ik werkte als journalist bij actualiteitenrubrieken en leidde een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik woonde. Ik was een boek aan het schrijven en was m...