prof. dr. W. van Vlastuin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

05 september 2017 door Jeffrey Schipper

"Christenen kunnen geen hemel op aarde vestigen"

“Wie zonder strijd wil leven moet kiezen voor een leven in de wereld, zonder Christus. Wie van Hem is, is een vreemdeling op deze wereld,” zegt prof. dr. W. van Vlastuin. Wie Romeinen 8 leest kan op twee manieren de plank misslaan. Aan de ene kant kun je je wetticistisch vastklampen aan Gods wet. Aan de andere kant kun je de strijd tegen de zonde ontkennen. “Zoek daarom naar een gezonde balans tussen onze eigen verantwoordelijkheid en ons leven door de Geest,” zegt hij aan de hand van Romeinen 8:1-17.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

‘De wet van de Geest van het leven ons vrijmaakt van de wet van de zonde en de dood,’ lezen we in de Romeinen-brief. Wat wordt hiermee bedoeld?
“Allereerst is het goed om te beseffen dat we als mens opgesloten zitten in de zonde,” vertelt de hersteld hervormde theoloog. “Zelf zijn we niet in staat om ons daaruit te bevrijden. Dit geldt voor iedereen. Toch jubelt Paulus in Romeinen 8, omdat de Heilige Geest ons vrijmaakt van de wetmatigheid van de zonde en de dood. Die verlossing komt niet uit onszelf, maar van buitenaf: Gods Geest. En dankzij de Geest leiden we een nieuw leven en doden we het oude leven.”

Wat betekent dat voor de door God gegeven wet?
Van Vlastuin citeert vers 3 en 4: ‘God heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’
“Daarmee zegt Paulus dat in Christus de wet is vervuld. Uit de brieven van Paulus blijkt dat de geboden en vermaningen die we kennen uit de wet blijven terugkeren. Zo waarschuwt hij regelmatig tegen overspel, echtbreuk, diefstal en ga zo maar door. Daaruit blijkt dus dat de wet niet is afgeschaft, maar vervuld. Efeze 2 maakt duidelijk dat wij ‘in Christus Jezus zijn geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Die werken zijn geen prestatie van ons, maar vormen als het ware een weg die God heeft aangelegd en waar wij overheen mogen wandelen.”

"Wie zonder strijd wil leven moet kiezen voor een leven in de wereld, zonder Christus. Wie van Hem is, is een vreemdeling op deze wereld."

Wat is een veelvoorkomend misverstand over de wet van de zonde en de wet van de Geest?
“Wie denkt dat de wet door God is gegeven om ons eigen leven te verbeteren gaat op een verkeerd manier met Zijn wet om. Dan ligt wetticisme op de loer. De andere kant is dat christenen de wet helemaal terzijde schuiven. Ook dan mis je de boot. De wet was, is en blijft. Vergeet niet dat de wet een uitdrukking is van het karakter van God. Daarom heeft Christus de wet vervuld en niet afgeschaft.”

‘Het denken van het vlees is de dood,’ zegt Romeinen 8. Wat wordt er met dit vlees bedoeld?
“’Vlees’ heeft in de Bijbel meerdere betekenissen. In deze context heeft vlees een negatieve betekenis: de oude mens verzet zich tegen God en doet alles wat tegen God ingaat. Zo zit ons hart in elkaar. De boodschap van Romeinen 8 is zo wonderlijk, omdat we door de Geest nochtans leven als nieuwe mens. Maar dat gaat wel gepaard met strijd.”

Dus leven door de Geest wil niet zeggen dat ik minder zondig?
“Klopt,” antwoordt de hoogleraar. “Het is geen kwestie van ‘hoe meer van de Geest, hoe meer slechte dingen ik bedenk.’ Wie leeft vanuit de Geest is fijngevoeliger voor alles wat tegen Gods wil ingaat. Je hebt dan dus veel beter in de gaten wat zonde is en wat de gevolgen zijn. Dat besef is geestelijk heel gezond en toont aan dat de Geest werkzaam is. Vandaar: hoe meer van de Geest, hoe meer strijd. Gods Woord maakt duidelijk dat wie in Christus is door verdrukkingen heengaat. We kunnen geen hemel op aarde vestigen. Wie in vrede wil leven – zonder strijd – moet kiezen voor een leven in de wereld, zonder Christus. Wie van Hem is, is een vreemdeling op deze wereld.”

In hoeverre moeten we hard werken om te strijden tegen de zonde en vanuit Gods Geest te leven?
Van Vlastuin verwijst naar vers 13, ‘Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.’ “We moeten op zoek naar een spanningsvolle balans tussen onze eigen verantwoordelijkheid en onze afhankelijkheid van de Geest. Het gaat niet buiten ons om, we zijn in die strijd betrokken. En tegelijkertijd moeten we beseffen dat we de zonde niet kunnen doden. Onze kracht wordt in zwakheid tot uiting gebracht – het is de Geest die onze oude natuur doodt en niet wijzelf. Die balans is lastig. Aan de ene kant kun je overmoedig raken en de realiteit van de oude mens ontkennen. Aan de andere kant kun je de oude mens te veel erkenning geven en je eigen zonden benadrukken. Om die reden moeten de Bijbelse kaders helder zijn. En kijk vooral niet alleen in je eigen hart en zie op Christus!”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Duidelijk verhaal, goed uitgelegd.
“We moeten op zoek naar een spanningsvolle balans tussen onze eigen verantwoordelijkheid en onze afhankelijkheid van de Geest."

Waarom krijg ik nu toch weer de indruk dat het óók hier weer gaat om een werken in eigen kracht?

Of is het probleem dat Jeffrey in feite niet weet wat concreet de Bijbelse betekenis van 'zondigen' is en waar de zonde(macht) zijn kracht uit put?