Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

01 september 2017 door Willem J. Ouweneel

Acht ethische ‘hete hangijzers’ voor christenen

Binnenkort hoop ik te beginnen aan een serie lezingen over acht ethische hete hangijzers, en wel op acht zondagavonden, van 10 september 2017 (dat is al over negen dagen) tot 22 april 2018 in het gebouw ‘’t Eykpunt’, Eykmanlaan 1, Utrecht (aanvang steeds 19:30, toegang gratis, collecte, gelegenheid tot discussie):

10 sept.: Abortus
8 okt.: ‘Voltooid leven’ en euthanasie
5 nov.: Ongehuwd samenwonen
3 dec.: Het ongelijke (huwelijks)juk
21 jan.: Echtscheiding
18 febr.: Homoseksualiteit
25 maart: Seksueel misbruik
22 april: Transgenders

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

Ik geef dit programma eigenlijk niet door om er reclame voor te maken, want de kerkzaal dreigt nu al overvol te worden. We hopen de avonden op video op te nemen en op YouTube te publiceren, zodat elke geïnteresseerde er achteraf toch kennis van kan nemen.

Laat ik meteen benadrukken dat ik deze heikele thema’s niet ga behandelen omdat ik meen de wijsheid in pacht te hebben. Ik ga dan ook niet verkondigen ‘hoe het precies zit’ en wat iedere christen erover ‘moet’ denken. Daarvoor zijn de meeste onderwerpen veel te gecompliceerd en zijn de meningen erover veel te verdeeld. Maar ik denk wel dat het enorm zou helpen de verschillende kanten van elk thema eens rustig naast elkaar te zetten. Daarbij wil ik vooral nadruk leggen op die kanten die in de praktijk – blijkt me – nogal eens verwaarloosd worden. Laat ik het zo zeggen: de zaak zit vaak ingewikkelder in elkaar dan veel christenen lijken te denken.

er komt een gelovig homostel, een gelovig stel dat ongehuwd samenwoont, een gelovig stel dat illegitiem gescheiden is en wil hertrouwen. Wat nu? Keihard je principes doordrukken?

Wat ik ook vooral naar voren wil brengen, is het Schriftgebruik van degenen die over de verschillende onderwerpen zeer uitgesproken opvattingen hebben. Naar mijn stellige overtuiging kan geen enkele van de genoemde thema’s zomaar eventjes, uit de losse pols, worden opgelost door een paar bijbelteksten te citeren. Daar zou ik allerlei voorbeelden van kunnen noemen, maar die houd ik nog even voor me. Over sommige thema’s, zoals transgenders, lijkt het me trouwens erg moeilijk überhaupt één bijbeltekst te noemen. Toch wil ik proberen de acht thema’s in de geest van de Bijbel te benaderen, maar dan vooral door te letten op het totale Schriftgetuigenis, en niet op een paar losse teksten.

De rol van de Gemeente
Er is nog een belangrijk aspect aan al deze onderwerpen dat ik graag wil benadrukken, en dat is de houding die de Gemeente in een bepaalde zaak moet innemen. Je bent bijvoorbeeld tegen ongehuwd samenwonen, tegen het homohuwelijk, tegen illegitieme echtscheiding (echtscheiding zonder dat van overspel sprake was), enzovoort. Maar nu melden zich gelovige personen in jouw Gemeente die inderdaad ongehuwd samenwonen, of een gelovig homostel, of twee illegitiem gescheiden christenen die willen trouwen. Of er meldt zich een gelovige transgender. Of een gelovig gemeentelid die wil trouwen met een niet-christen. Of je hoort dat een stel in de Gemeente abortus heeft gepleegd. Of een familie in de Gemeente heeft meegewerkt aan euthanasie op een familielid. Wat doe je dan? Doe je net of je neus bloedt, of stort je je er bovenop? (Of doe je iets subtiels ertussenin?)

Als in jouw Gemeente zo langzamerhand ‘alles mag’, dan heb je natuurlijk nauwelijks problemen. Vrijheid blijheid. En als er in jouw Gemeente ‘niets mag’, en al dit soort gevallen gewoon buiten de deur worden gehouden, heb je ook nauwelijks problemen. Daartussenin heb je de Gemeenten die een genuanceerdere benadering voorstaan. Daar heb je ouderlingen of oudsten die wel degelijk duidelijke ethische principes willen hanteren, dat ook uitstralen, en eventueel aan de Gemeente uitleggen waarom zij voor deze en die principes hebben gekozen, oftewel hoe zij die bijbels menen te kunnen verantwoorden, maar die ook niet zomaar elke ‘overtreder’ de deur uit willen zetten. Prima zover (hopend althans dat het gros van de Gemeente daarin met haar oudsten kan meegaan). Maar dan gebeurt het: er komt een gelovig homostel, een gelovig stel dat ongehuwd samenwoont, een gelovig stel dat illegitiem gescheiden is en wil hertrouwen. Wat nu? Keihard je principes doordrukken? Maar dan ben je zulke personen kwijt; dan gaan ze gewoon naar de naburige Gemeente, waar men in die dingen soepeler is.

Wat ik te zeggen heb, hoop in de lezingen te zeggen. Daar zullen de critici het mee moeten doen.

Of is er een andere weg? Een ingewikkelde tussenweg? Bijvoorbeeld de zaak overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeenteleden? Maar daar zullen veel andere gemeenteleden wellicht geen genoegen mee nemen! Wat is in zo’n geval wijsheid? Zijn daar trouwens wel algemene regels voor te geven? Komt het niet veeleer aan op grote afhankelijkheid van de Heer van de Gemeente om te weten hoe men in een bepaald geval moet handelen?

Ik krijg zo ongeveer wekelijks vragen over dit soort zaken: óf van de desbetreffende personen, óf van oudsten in de Gemeente die me vragen hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. Uit al die contacten zijn deze lezingen als het ware geboren. Natuurlijk besef ik heel goed dat ik me er heel wat mee aangehaald heb. Er zal ongetwijfeld veel kritiek op komen, maar daar moet ik dan maar mee leren leven. Ik kan slechts hopen dat het aantal critici dat vindt dat ik (veel) te streng ben, ruwweg even groot is als het aantal critici dat vindt dat ik (veel) te ruimdenkend ben. Niet omdat de middenpositie altijd automatisch de juiste positie is. Maar ik zal het toch een geruststellende gedachte vinden als de kritiek van beide kanten komt.

Ik zeg er trouwens bij voorbaat bij dat ik niet via de mail uitvoerige discussies zal aangaan met alle mogelijke critici. Daar heb ik geen tijd voor, en het heeft ook weinig zin. Wat ik te zeggen heb, hoop in de lezingen te zeggen. Daar zullen de critici het mee moeten doen. Wie een andere opvatting is toegedaan, zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, om met Romeinen 14:5 te spreken.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen