Willem Ouweneel

God

25 augustus 2017 door Willem J. Ouweneel

Hoe gereformeerd ben jij (of niet)?

In Canada zei een hoogleraar tegen mij: ‘Jij bent de meest gereformeerde niet-gereformeerde die ik ooit ontmoet heb…’ Dat heb ik maar als een complement opgevat, want zo was het in elk geval bedoeld. Ik heb al vaak nagedacht over de vraag of je kunt meten hoe gereformeerd (oftewel calvinistisch) iemand is. Daarom heb ik de volgende enquête opgesteld om je te toetsen op zeven punten. Zet een kruisje achter wat volgens jou het juiste antwoord is (één kruisje, niet meer, ook al denk je dat er meerdere antwoorden goed zijn). De beginletters van vijf van de zeven punten vormen het bekende woord TULIP; het zijn de Five Points of Calvinism. Let wel: de vragen gaan niet over de drie-eenheid, de twee naturen van Christus, of de verzoenende waarde van zijn kruiswerk, want daarover zijn alle orthodoxe christenen het eens. De vragen gaan over dat waarin gereformeerden van andere orthodoxe christenen verschillen:

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

(1) a. De natuurlijke mens is totaal verloren; hij/zij kan niets goed doen in Gods ogen.
b. De natuurlijke mens is wel geheel zondig, maar kan daarom nog wel dingen doen die ook in Gods ogen eeuwigheidswaarde hebben.
c. De natuurlijke mens is wel geheel zondig, maar kan daarom nog wel dingen doen die ook in Gods ogen tijdelijke waarde hebben.

(2) a. God heeft sommige mensen uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, en wel op grond van het feit dat Hij van tevoren zag dat zij in Hem zouden geloven.
b. God heeft alle mensen uitverkoren, maar niet allen worden behouden.
c. God heeft sommige mensen uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, en wel geheel op basis van zijn eigen soevereine keuze.

(3) a. De mensen die niet door God zijn uitverkoren, zijn van eeuwigheid verworpen, en wel geheel op basis van zijn eigen soevereine keuze.
b. De mensen die niet door God zijn uitverkoren, zijn van eeuwigheid verworpen, en wel op grond van het feit dat Hij van tevoren zag dat zij niet in Hem zouden geloven.
c. De mensen die niet door God zijn uitverkoren, worden door Hem pas verworpen nadat, en omdat, zij als goddelozen geleefd hebben.

(4) a. Jezus heeft de zonden van alle mensen uitgeboet, en dus worden alle mensen op den duur behouden.
b. Jezus heeft de zonden van alle mensen uitgeboet, toch worden niet alle mensen behouden, en wel omdat zij niet geloven.
c. Jezus heeft alleen de zonden van de gelovigen uitgeboet, en daarom wordt het heil alleen welmenend aangeboden aan de uitverkorenen.
d. Jezus heeft alleen de zonden van de gelovigen uitgeboet, niettemin wordt het heil welmenend aangeboden aan alle mensen.
e. Jezus is voor alle mensen gestorven, maar Hij heeft alleen de zonden van de gelovigen uitgeboet.

(5) a. De mens heeft sinds de zondeval geen vrije wil meer, en kan zich dus alleen bekeren dankzij de onweerstaanbare genade van God.
b. Ook de gevallen mens heeft wel degelijk een eigen wil, zodat bekering 100% het werk van Gods genade is, maar ook 100% een zaak van eigen menselijke verantwoordelijkheid.
c. De notie van Gods ‘onweerstaanbare’ genade sluit de eigen menselijke verantwoordelijkheid uit; mensen kunnen wel degelijk de genade van God weerstaan.
d. God dringt er bij de mens krachtig op aan zich te bekeren; maar of die mens dat uiteindelijk ook doet, is geheel van zijn eigen keuze afhankelijk.

(6) a. Ware wedergeborenen worden uiteindelijk behouden.
b. Ware wedergeborenen kunnen afvallen en gaan dan uiteindelijk verloren.
c. Alle belijdende christenen worden uiteindelijk behouden.
d. Sommige belijdende christenen vallen af en gaan uiteindelijk verloren.

(7) a. De niet-joodse gelovigen vallen onder de zegeningen van het nieuwe verbond, maar principieel en formeel is of wordt het nieuwe verbond niet met hén gesloten, maar met Israël.
b. Voor zover de verhouding tussen God en de nieuwtestamentische gelovigen al verbondsmatig genoemd kan worden, is de Vader–kindrelatie toch veel belangrijker.
c. De verhouding tussen God en mens is volgens de Bijbel te allen tijde verbondsmatig van aard, ook in de hof van Eden, en tot in eeuwigheid.
d. De verhouding tussen God en mens is pas sinds de zondeval te allen tijde wezenlijk verbondsmatig van aard, tot in eeuwigheid.

En, heb je je zeven kruisjes gezet? Als je minstens zes van de zeven kruisjes goed hebt, ben je een voortreffelijke gereformeerde (althans wat je opvattingen betreft…). In principe is het natuurlijk mogelijk dat je in feite rooms-katholiek of evangelisch bent – misschien vind je niettemin leuk te bedenken dat je volgens mij in je theologie toch aardig gereformeerd bent… Als je maar drie of vier kruisjes goed hebt, ben je volgens mij hoogstens een halve gereformeerde. Als je geen één kruisje goed hebt, kun je wel degelijk een orthodox christen zijn – maar je bent totaal ongereformeerd. Of dat erg is, mag je zelf beoordelen.

Welke antwoorden gereformeerd genoemd kunnen worden, is uiteraard discutabel. Toch geloof ik dat ik er niet ver naast zit. Je zult zien dat je volgens mij best op bepaalde vragen verschillende antwoorden kunt geven, terwijl je toch goed gereformeerd bent. Ook gereformeerden zijn het onderling nu eenmaal niet op alle punten eens (anders hadden we niet veertien soorten ‘gereformeerd’ in Nederland). Nou, daar gaan we dan:(1) a of c.
(2) c.
(3) a of b.
(4) c of d.
(5) a of b.
(6) c (en d).
(7) c of d.

En, hoe gereformeerd ben je? En doet het er veel toe? Volgens velen wel: in sommige denominaties zijn heftige discussies gaande over de vraag hoe ‘gereformeerd’ die kerken nog wel zijn. En of jij het nu belangrijk vindt of niet, duizenden christenen in ons land vinden het een vraag van levensbelang.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher