abortus
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

21 juni 2022 door Redactie

Jongerenorganisatie CU verwijdert afschaffing abortus uit politiek programma

PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, heeft haar politieke programma op het gebied van abortus aangepast. De ambitie om abortus af te schaffen is verwijderd. Ook wordt er niet meer gesproken over ‘principiële oppositie’ tegen abortus. Een voorstel om deze woorden te verwijderen uit het programma werd afgelopen zaterdag aangenomen.

Nog niet zo lang geleden werd de bewuste zinsnede juist toegevoegd aan het programma van de jongerentak van de ChristenUnie. ‘Onze principiële oppositie tegen abortus blijft en wij zijn kritisch op de wet en de praktijk in Nederland. Wij blijven afschaffing ambiëren, maar voor die tijd blijven we veel doen om bij moeilijke en ongewenste zwangerschap de juiste hulp te bieden om abortussen te voorkomen’, viel er tot op heden te lezen in het programma van PerspectieF.

Wijzigingsvoorstel
Verschillende leden waren het echter niet met die zinsnede eens en besloten daarom een wijzigingsvoorstel in te dienen: ‘De huidige tekst in het politiek programma legt te veel de nadruk op het afschaffen boven het voorkomen’, schrijven ze in een toelichting. ‘We willen juist aandacht geven aan het toekomstbeeld: een wereld waarin elk kind geliefd is en abortus alleen nog als uiterste oplossing wordt ingezet. Daarom willen we inzetten op ondersteuning van vrouwen en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Daarnaast willen we meer aandacht voor de alternatieven van abortus, zoals adoptie.’

Men wilde dus niet langer in het politiek programma hebben staan dat de partij afschaffing van abortus moet blijven ambiëren. Ook van de term ‘principiële oppositie tegen abortus’ wilde men af. En met succes. Afgelopen zaterdag werd het wijzigingsvoorstel op het ledencongres in Delft namelijk aangenomen met twintig tegen dertien. Dat betekent dat deze termen verdwijnen uit het politieke programma. In plaats daarvan schrijft men onder meer: ‘We verlangen en willen werken aan een wereld waarin elk kind gewenst en geliefd is en abortus zo min mogelijk voorkomt. Tegen die achtergrond zijn wij kritisch op de abortuswetgeving in Nederland en willen wij deze aangescherpt zien’

‘Deze tekstwijziging betekent niet dat we als leden elkaar volledig gevonden hebben op dit onderwerp’, schrijven de indieners. ‘Maar met deze basishouding kunnen we wel verder met elkaar in gesprek gaan, bijvoorbeeld over de vraag of abortus geheel moet worden afgeschaft of over welke maatregelen op de korte termijn wenselijk zouden zijn.’

Betreurenswaardig
Lang niet iedereen is blij met de wijzigingen in het politiek programma van de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. ‘Als christenen leven we in de wereld, maar zijn we niet van de wereld’, schrijft PerspectieF-lid Annelijn de Gier op Twitter. ‘Ik vind het uiterst betreurenswaardig dat deze resolutie is aangenomen.’ Als haar gevraagd wordt naar nadere uitleg schrijft ze: ‘het hele expliciete punt van tegen abortus zijn is eruit gefietst. We durven geen kleur meer te bekennen klaarblijkelijk. We durven eveneens niet ambitieus te zijn op een cruciaal punt. Ik vind dat vrij tragisch en inderdaad betreurenswaardig.’

‘Waarom zou je per se moeten benoemen dat je tegen abortus bent?’, vraagt Chris Noordzij, een van de ondertekenaars, zich vervolgens af. ‘Ik vind dat te vaak daardoor de discussie de grond in wordt geslagen. Het kan ook geen kwaad om een keer uit die hoeken van voor of tegen te komen en te gaan investeren in een samenleving waar elk kind gewenst is.’

Vanuit de jongerentak van de SGP wordt afkeurend gereageerd op de resolutie. ‘De CU dwaalt af zo te zien’, reageert Mathijs van der Tang. ‘Heel verdrietig.’ Ook Lineke Seppenwoolde, van SGP-Jongeren Rijssen, reageerde al op de resolutie: ‘Het einde is nabij. Zelfs PerspectieF is straks niet meer tegen abortus, maar wil ‘een wereld waarin abortus zo min mogelijk voorkomt en abortus alleen als uiterste oplossing wordt gezien’. Misschien toch tijd dat SGP-Jongeren eens wat meer samenwerking zoeken met Jongeren FVD. Want van de CU hoeven we geen heil meer te verwachten.’

Over jongeren van Forum voor Democratie gesproken. Ook zij reageerden opvallend genoeg met hun officiële account op het nieuws: ‘“Christelijke” jongeren van PerspectieF willen het ongeboren leven verruilen voor kartelpunten. Geen opleidingsinstituut voor nieuw talent, maar afbraakinstituten. Principes overboord om mee te mogen doen met de “grote jongens”. Waar is de ruggengraat? Alléén bij JFVD!’

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Bijzonder jammer en treurig nieuws. Voor mij was en is de primaire reden om lid te zijn en te stemmen op de RPF en later de CU hun standpunten inzake met name (medisch-)ethische kwesties en Israël. Met deze nieuwe ontwikkeling beweegt de CU zich naar mijn mening op een hellend vlak en deze gedachten heb ik vaker de laatste tijd. Eenzelfde soort ontwikkeling mee ik ook bij de EO te bespeuren. In analogie naar van Van Gaal: "ben ik nou zo .....of zijn jullie zo ....." Wat moet er op de stipjes moet staan?