kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 juni 2022 door Jeffrey Schipper

Vragensteller Refoweb in verwarring na gesprek over zondebesef: GerGem-predikant geeft advies

'Ik hoor bij een gemeente/dominee die leert dat Jezus door de prediking ons geopenbaard moet worden in onze schuld. Deze ervaring is moeilijk te omschrijven en moet beleefd worden, zo wordt gezegd. Nu zei de dominee tegen mij dat ik te weinig besef van schuld heb en nog niet bankroet ben. Ik ben nog niet als een schuldenaar aan Zijn voeten gekomen en Christus heeft Zich nog niet aan mij geopenbaard. Het gesprek heeft me zo verward. De Heere is me dierbaar, mis ik Hem dan nog?', wil een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl weten.

'Ik denk dat we moeten beginnen met te zeggen dat Hij Zich aan ons openbaart in het Woord van God, de Bijbel', maakt ds. C. Harinck duidelijk. 'Hij maakt Zich daarin bekend als de beloofde Messias, de Zoon van God. Hij zei van Zichzelf: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, Hij openbaart Zich als van de Vader in de wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. (...) Dit alles zou voldoende moeten zijn om alle mensen te bewegen om tot deze van God gezonden Zaligmaker te komen. Maar dat gebeurt niet. De oorzaak is de duisternis in ons verstand, de onwilligheid in onze wil, en de onreinheid in ons begeren.

Het leert ons dat om Jezus te kennen met het hart tot troost en zaligheid meer nodig is dan de Bijbel waarin Jezus Zich bekend maakt. Er is zelfs meer nodig dan kennis van je ellende en zoeken naar vrede. Bij het Evangelie dat ons Jezus bekend maakt als een volkomen en gewillige Zaligmaker, moet de verlichting van de Heilige Geest komen. Paulus wijst daarop in 2 Korinthe 4:6: 'Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Jezus Christus.'

Er leven veel vragen over deze openbaring van Christus aan je hart. Er wordt dikwijls zo mystiek en geheimzinnig over gesproken dat zielen denken aan een mysterieuze ervaring en omdat zij die bijzondere dingen niet kennen, twijfelen of zij Jezus wel echt kennen. Allerlei onbijbelse ideeën leven er over. De openbaring van Jezus aan je verslagen hart is niet altijd zo spectaculair als men voordoet. De meesten komen niet zoals Comrie zegt ‘met een stap en een sprong tot deze kennis’. Het licht gaat meestal geleidelijk op. Het gaat bij allen niet zoals met Paulus', aldus de Gereformeerde Gemeente-predikant.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"Dit alles zou voldoende moeten zijn om alle mensen te bewegen om tot deze van God gezonden Zaligmaker te komen. Maar dat gebeurt niet. De oorzaak is de duisternis in ons verstand, de onwilligheid in onze wil, en de onreinheid in ons begeren."

Deze uitspraak is overduidelijk geworteld in een van de ergste dwalingen in de kerk, namelijk die van de erfzonde.

Het kwaad wordt hier niet bij satan gezocht, maar komt zogenaamd voort uit onze 'zondige natuur'.

Zo kan niemand de overwinning op satan behalen, maar blijft hij vechten tegen zichzelf!