Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 juni 2022 door Redactie

Wat wordt in de Bijbel bedoeld met het eten van een afgodenoffer? CGK-predikant antwoordt

'Wat wordt bedoeld met het eten van een afgodenoffer en kan dat nu nog steeds?', wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. G. van de Groep geeft antwoord.

De emerituspredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) maakt duidelijk dat God zijn verbondsvolk Israël in het Oude Testament heeft bevolen om geen verbond te sluiten met volken die de afgoden dienen. Een daarbijbehorende verplichting is om aan afgoden geofferd vlees niet te nuttigen. 'Daarmee verbrak een Israëliet Gods verbond en verheerlijkte hij de afgoden. De Heere noemt dat overspel, geestelijke hoererij.'

Ook in het Nieuwe Testament komt het eten van offervlees aan de orde. 'Het punt waar het in 1 Korinthe 8 en 10 om gaat, is de vraag of je als christen het vlees dat in de afgodstempel geofferd werd ook mag eten. 'Sommige al langere tijd tot geloof gekomen christenen hadden daar geen moeite mee. Ze waren het helemaal met Paulus eens dat afgoden niet bestonden en er maar één was, de Vader van de Heere Jezus Christus.'

De predikant merkt op dat deze bekeerlingen neerkeken op medegelovigen die er principieel voor kozen om het offervlies niet tot zich te nemen. 'Ze hebben blijkbaar geen oog voor de pas bekeerden die nog zwak stonden in hun geloof en in wier geweten de afgoden nog aanwezig waren. Ook voor ons een les: hoe gaan we met elkaar om?', merkt Van de Groep op.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?