God is onbetwistbaar gelukkig
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 juni 2022 door Wilkin van de Kamp

God is niet gefrustreerd of chagrijnig: Hij is onbetwistbaar gelukkig

Het evangelie betekent goed nieuws. Paulus omschrijft de kern van het christelijk geloof als ‘het evangelie van de gelukzalige God’ (1 Timotheüs 1:11, NBV). De Telos-vertaling vertaalt dit als ‘de gelukkige God.’ Aan het eind van Paulus’ brief komt dit opnieuw naar voren: ‘Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de Koning der koningen en de Heer der heersers’ (1 Timotheüs 6:15, GN).

Misschien heb je hier nooit bij stilgestaan, maar het is goed nieuws dat God bijzonder gelukkig is. God is niet gefrustreerd of chagrijnig. Hij is onbetwistbaar gelukkig. Niemand is zo gelukkig als Hij, want Hij is volmaakt gelukkig in zichzelf. Kunnen we God überhaupt anders voorstellen? Dat Hij niet gelukkig zou zijn? In het evangelie gaat het volgens sommigen vooral over zondaren die er beroerd aan toe zijn en die vergeving van hun zonden nodig hebben. En dat is waar. Het evangelie begint echter niet bij zondige mensen, maar bij de gelukkige God. Het evangelie gaat over Hem. Als God gelukkig is, dan wil Hij ook dat wij dat zijn. Hij wil zijn gelukkig zijn met ons delen.

Geluk is niet afhankelijk van onze lichamelijke conditie, wat we bezitten of van onze omstandigheden. Geluk zegt iets over de toestand van ons hart. Er zijn rijke, gezonde mensen die niet gelukkig zijn. En er zijn arme en zieke mensen die wel gelukkig zijn. Het evangelie gaat erom hoe wij deel krijgen aan het geluk van God. God wil zijn geluk met ons delen. Het is Gods verlangen dat de wereld vol zal zijn van gelukkige mensen. Jezus prijst ons gelukkig als wij Hem en zijn voorbeeld navolgen in deze wereld (lees de Bergrede in Mattheüs 5:3-11 er maar eens op na), zodat wij deel krijgen aan de gelukzalige God.

Paulus schrijft dat God ons tevoren bestemd heeft om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden: ‘God heeft ons voorbestemd om het evenbeeld van zijn Zoon te zijn’ (Romeinen 8:29, GN). God wil dat wij op zijn Zoon gaan lijken, maar ook op Hemzelf. Daarom schrijft Paulus aan de christenen in Efeze: U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij (Efeze 5:1, GN). Als God zegt: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (Leviticus 11:44, NBV), dan betekent dit: ‘Word zoals Ik!’ Heiligmaking is in eerste instantie niet het knokken tegen de zonde. De hoofdzaak van heiligmaking is dat we in Christus deelkrijgen aan de gelukzalige God om zo Gods glans, zijn grootheid, heerlijkheid, schoonheid en majesteit te weerspiegelen.

Dit fragment van Wilkin van de Kamp is afkomstig uit zijn boek God is liefde punt!. Klik hier om het boek te bestellen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"Heiligmaking is in eerste instantie niet het knokken tegen de zonde."

‘Heilig’ zijn geldt voor personen en zaken die bij God horen en die daardoor apart staan van de profane, zondige wereld.

In die zin is heiligmaking toch wel een 'knokken' tegen, maar vooral ook een overwinning op de zonde.

Zo bewerken we dus het aanbrengen van een duidelijke scheiding tussen licht en duisternis in ons leven.

Trouwens, tegen welke zonde moeten we 'knokken': tegen onze zondige natuur of tegen de demonen?