Ernst Kuipers
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 juni 2022 door Jeffrey Schipper

Minister Ernst Kuipers wijst demonstratieverbod bij abortusklinieken af

'Ook meningsuitingen die choqueren of als storend worden ervaren verdienen bescherming', antwoordt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in reactie op Kamervragen van PvdA en GroenLinks. De twee links-progressieve partijen willen dat er een demonstratieverbod komt in de buurt van abortusklinieken, maar de minister gaat daar niet in mee.

'Het is aan de burgemeester om te beoordelen of maatregelen of voorschriften bij een demonstratie noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn', maakt Kuipers duidelijk in reactie op de Kamervragen. 'De burgemeester maakt die beoordeling op basis van de relevante feiten en plaatselijke omstandigheden. Dat betekent dat er verschillen kunnen zijn tussen gemeenten en tussen de voorschriften die gemeenten stellen aan demonstraties. (...) Omdat de vrijheid van demonstreren en de vrijheid van meningsuiting fundamentele grondrechten zijn, is het uitgangspunt dat de burgemeester zich zoveel mogelijk moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen. Het uitgangspunt daarbij is ook dat de lokale overheid haar best moet doen een protest toe te staan daar waar de doelgroep dat protest kan horen en zien.'

In antwoord op de vraag wat de minister vindt van het landelijk demonstratieverbod bij abortusklinieken dat Spanje kent, antwoordt Kuipers: 'Het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting zijn niet alleen op nationaal niveau, maar ook internationaal stevig verankerd, zoals in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Andere (ons omringende) landen, waaronder Spanje, zijn daarmee ook internationaalrechtelijk gebonden aan de vergaande bescherming die het demonstratierecht en het recht op vrije meningsuiting genieten. Daaruit vloeit onder meer voort dat de overheid haar best moet doen een protest toe te staan daar waar de doelgroep dit kan horen en zien.'

Kuipers maakt in zijn beantwoording een duidelijk onderscheid tussen demonstreren (toegestaan) en intimideren (niet toegestaan). 'De inhoud van een demonstratie mag voor de overheid echter nooit een reden zijn om beperkingen op te leggen of een verbod af te kondigen. Ook meningsuitingen die choqueren of als storend worden ervaren verdienen bescherming. Volgens de Grondwet heeft in Nederland niemand voorafgaand toestemming nodig om gedachten en gevoelens te openbaren, dat zou neerkomen op censuur. De burgemeester kan daarom geen beperkingen opleggen op basis van de inhoud van een demonstratie of een meningsuiting.'

Uit een rondgang van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) blijkt dat abortusartsen unaniem voorstander zijn van het instellen van bufferzones rond klinieken. Hierover zegt Kuipers: 'Laat ik vooropstellen dat ik sta voor de keuzevrijheid van vrouwen. Ik acht daarnaast het grondrecht op demonstratie een groot goed. Ik ga graag in gesprek met abortusklinieken en het NGvA over de ervaren problemen en mogelijke oplossingsrichtingen.'

Schreeuw om Leven
Naar aanleiding van recente berichtgeving van EenVandaag en de Kamervragen van PvdA en GroenLinks, nam Pro-life organisatie Schreeuw om Leven afstand van beschuldingen van intimidatie. Het is bekend dat vrijwilligers van Stichting Schreeuw om Leven regelmatig bij abortusklinieken te vinden zijn om vrouwen op andere gedachten te brengen en hulp aan te bieden. 'De in de uitzending van EenVandaag geuite beschuldigingen over ‘intimidatie’ van vrouwen door onze mensen bij de abortusklinieken zijn stemmingmakerij en in feite (om de zaken te benoemen zoals ze zijn): valse beschuldigingen.'

Lees ook: Linkse partijen pleiten voor demonstratieverbod bij abortusklinieken; Schreeuw om Leven reageert.


Abortus
- Niets is progressiever dan de strijd tegen abortus
- Kees van Helden deelt bijzondere verhalen van vrouwen die niet voor abortus kozen
- Linkse partijen pleiten voor demonstratieverbod bij abortusklinieken; Schreeuw om Leven reageert
- Abortusdebat bewijst hypocrisie progressieve Dolle Mina's én conservatieve christenen
- Abortusdebat waait over naar Nederland: GroenLinks-Kamerlid haalt uit naar evangelicals
Meer over Abortus »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

L
Terecht, grondwettelijk zuiver. Demonstreren mag en moet (behoudens openbare orde issues) altijd mogen. Vrouwen intimideren, lastigvallen etc mag niet. Ik hoop dat de demonstranten dat 2e deel ook ter harte nemen.