Voorganger Bongomin uit Oeganda
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET NET FOUNDATION

 

Het leven van Oegandese voorgangers verandert door deze cursussen

‘Na de cursussen van NET Foundation die ik gevolgd heb, ben ik me, naast preken, veel meer bezig gaan houden met persoonlijk pastoraat. Eén dag in de week, op woensdag ben ik beschikbaar voor mensen die vragen hebben. Ik hoop zo iedere woensdag het liefst twee of drie mensen te kunnen helpen.’

In 2019 werd in Oeganda een eerste studiecentrum geopend. Drie nieuwe locaties werden daarna aangeboord: Mityana, Nwoya en Kitgum. In deze studiecentra worden de laag- en niet-opgeleide voorgangers getraind en bemoedigd, zodat zij Bijbelgetrouw gaan preken in hun gemeenten. Het hele programma duurt drie jaar. De eerste studenten hebben dit jaar het complete pakket afgerond. Tijd om te evalueren wat de achterliggende jaren hen hebben gebracht. Zien we ook de impact in het leven en in de bediening van deze voorgangers?

Bij ons bezoek in februari bleek deze impact er wel degelijk te zijn. Met name de cursussen over pastoraat, prediking en de orde des heils hadden veel met hen gedaan. De Bijbelse fundering en de samenhang tussen de cursussen werden positief gewaardeerd. De voorgangers voelden zich meer bekwaam om de Bijbeltekst grondig te bestuderen.

Help NET voorgangers toerusten. Bekijk hier het filmpje van David Wafula uit Kenia en doneer!

‘Na de cursussen ben ik me veel meer bezig gaan houden met persoonlijk pastoraat'

Naast de prediking kreeg pastoraat meer aandacht. Voorganger Bongomin: ‘Na de cursussen die ik gevolgd heb, ben ik me, naast preken, veel meer bezig gaan houden met persoonlijk pastoraat. Een vrouw uit mijn gemeente kwam langs. Zonder dat ik het wist sprak ze erover met iemand die niet tot onze gemeente behoort. Samen kwamen ze langs voor een gesprek. Later nam deze tweede vrouw haar man mee. Beiden gaven hun leven aan God.’

Voorganger Timotheüs: ‘Ik lees de Bijbel nu ook met toepassing op mijzelf. Ik bid meer geconcentreerd en persoonlijk. Allereerst gaat het om mijn persoonlijke verhouding tot God. Vervolgens ben ik begonnen mijn eigen kinderen Bijbels onderwijs te geven. Ik heb geleerd dat ik ook rusten mag en mijn verantwoordelijkheden moet afgrenzen.’

Sommige conferentiegangers reizen ver. Er zijn er die dertig kilometer moeten fietsen. Ze blijven drie nachten slapen in de kerk. De meeste deelnemers geven aan graag verdiepende cursussen te krijgen.

Het Oegandese NET-team ziet hoe de levens van de voorgangers veranderen

God zegent het werk dat we mogen doen. De cursussen, de trainers, de conferenties, God zegent dit werk als tekenen die opgericht worden voor Zijn Koninkrijk. Ook het Oegandese NET-team ziet hoe de levens van de voorgangers veranderen. De cursussen hebben invloed op het geestelijk leven van zowel de voorganger als op zijn gemeente. Deze positieve effecten zijn als een steen die in een vijver wordt gegooid: het rimpeleffect bereikt families, kerken en gemeenschappen. Of om een ander beeld te gebruiken: deze voorgangers zijn schakeltjes in Gods wereldwijde kerk.

Lees in ons magazine meer over de impact van het werk dat we als NET Foundation mogen doen:

In maart is er door ons een boekje uitgebracht met dit thema: ‘Een schakel in Gods wereldwijde kerk’. Hierin staan afwisselend bijdragen van Nederlandse en buitenlandse voorgangers. In de bijdragen zien we het belang van het werk dat we mogen doen. Wanneer u wat boekjes van ons wenst te ontvangen om uit te delen in uw omgeving, laat het ons weten via info@netfoundation.nl.