Jozua en Kaleb
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 mei 2022 door Redactie

Video over de christelijke dooddoener 'Gods gedachten zijn hoger dan die van jou'

“Gods wegen zijn hoger dan de onze” Deze uitspraak is je vast niet vreemd. Op momenten van tegenslag wordt deze tekst nog wel eens hardop uitgesproken. Soms met de Bijbel in de hand. Dat kan gaan klinken als een dooddoener. Maar tot wie is deze boodschap eigenlijk gericht en in hoeverre is het een Bijbels woord? Maurice de Korne van de organisatie Jozua en Kaleb staat bij deze vragen in een boeiende overdenking stil.

“Hoe vaak is het tegen jou wel niet gezegd dat Gods wegen hoger zijn dan jouw wegen? En dat je God toch niet kunt begrijpen? En wat als je te maken hebt met een of andere tegenslag, dan past dat vast in Gods plan. Dat is een dooddoener die vaak met de Bijbel in de hand gezegd wordt.”

“Het is echter heel belangrijk om te kijken wat er nu precies in die tekst staat. We vinden deze woorden terug in Jesaja 55. In die tekst zien we dat God zegt dat Zijn wegen hoger zijn. Maar die woorden richt hij niet tot jou, maar tot de mensen die Jezus of God niet volgen.”

“Als we beginnen te lezen in Jesaja 55, staat daar een stukje tekst dat je misschien wel kent: ‘Dorstigen, kom tot water en u die geen geld heeft, kom, koop en eet. Kom, koop zonder geld.’ Er gaat een nodiging uit. Iedereen is welkom bij God, ook als je niets hebt. In vers 3 lezen we: ‘Neig uw oren, kom tot mij, luister en uw ziel zal leven.’ Dus als je Gods woord leest en je de Geest tot je laat spreken, dan zal je leven. Dat is Zijn belofte.”

“In vers zeven, en dan komen we bijna bij de kern, staat er: ‘Laat de goddelozen zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten.’ Dus de man die onrechtvaardig handelt, laat hij zich bekeren. Dan zal God zich over hem ontfermen. God wordt aangeduid als iemand die veelvuldig vergeeft. In vers 8 staat er: ‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet Mijn wegen.’ Dat is wat God tegen de goddelozen zegt."

In vers 9 staat er vervolgens: ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten.’ Dan volgt er een mooie belofte: ‘Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, en daarin niet terugkeert maar de aarde doorvochtigt, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat niet vruchteloos tot Mij terugkeren.'

“Misschien denk je wel: ‘dit zijn oudtestamentische teksten.’ Maar ook in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 2, wordt er over Gods gedachten gesproken. Paulus zegt dat wij de Geest van God gekregen hebben. Natuurlijk blijft God altijd hoger en groter dan wij, maar wij hebben een wedergeboren geest. Gods Geest spreekt tot ons en is in ons, daardoor zullen we de gedachten van God steeds beter leren begrijpen.”

Benieuwd naar de volledige overdenking? Deze is hieronder te zien.