Meester Eckhart
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

09 mei 2022 door Patrick Goede

Tien inspirerende uitspraken van theoloog en filosoof meester Eckhart

Meester Eckhart von Hocheim was een laat Middeleeuwse theoloog en filosoof (1260-1328). Sommige duiden hem aan als mysticus maar niet iedereen is het met die benaming eens. Eckhart was lid van de orde der Dominicanen. Zijn wijsheden worden ook vandaag de dag nog door velen ter harte genomen. Reden voor CIP om tien van zijn beroemdste en meest inspirerende uitspraken op een rijtje te zetten!

1. "Het snelste dier, dat u naar de volmaaktheid draagt, is lijden."

2. "Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang."

3. "Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben."

4. "God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn we niet thuis."

5. "Want je bent in God in de mate waarin je vrede hebt, en buiten God in de mate waarin je geen vrede hebt."

6. "Het moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God."

7. "Zolang men de dingen begeert, bezit men deze niet; als men ze bezit, heeft men ze lief, maar de begeerte vergaat."

8. "Hoe minder je God theoretiseert, hoe meer Hij zichzelf openbaart."

9. "Men moet leren in innerlijke afzondering te leven, met wie of waar we ook zijn. We moeten leren dingen te doorgronden om God erin te vinden."

10. "In stilte kan men het best zijn eigen integriteit in stand houden."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen