Johan Vink
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

28 april 2022 door Johan Vink

Als vreemdelingen op aarde hebben christenen een dubbele loyaliteit

Heb de wereld (niet) lief. Onze relatie met de wereld is op een spannende manier paradoxaal. We zijn geroepen om Gods liefde voor zijn wereld uit te leven en tegelijk lopen we het risico dat we de wereld teveel liefhebben. Dat laatste gebeurt wanneer we helemaal opgaan in het hier en nu en Gods Koninkrijk geen wezenlijke rol speelt in ons leven. Het aparte is dat naar mate ons hart bij de dingen van God is, dat we des te beter onze plek op aarde kunnen innemen. Dat komt omdat de krachten die de wereld in zijn greep houden, minder grip op ons hebben zolang we in Gods krachtenveld leven.

Persoonlijke ervaring
Ik heb een tijdje les in sociologie gegeven op een HBO-opleiding in hartje Amsterdam. Dat was voor mij een spannende ervaring want ik was vermoedelijk de enige christen in een omgeving waar de meest progressieve ideeën werden gehuldigd. In hoeverre kon ik mezelf blijven, trouw zijn aan mijn identiteit, uitkomen voor wat ik geloof? Achteraf kan ik zeggen dat het één van de meest positieve periodes in mijn persoonlijke ontwikkeling is geweest. Misschien wel meer inspirerend dan veel van mijn werk dat ik later in een christelijke context heb gedaan.

Als we ons teveel laten leiden door wat de wereld belangrijk vindt, verliezen we makkelijk uit het oog waar sprake is van conflicterende prioriteiten.

Dat had alles te maken met het feit dat ik me er heel bewust van was dat ik daar geplaatst was als ambassadeur van het Koninkrijk. Ik voelde me dus voortdurend uitgedaagd om op een authentieke manier een verschil te maken. Waar je je als christenen onder elkaar soms druk maakt over allerlei bijzaken waarin we van mening verschillen, wist ik daar dat ik juist geroepen was om ondanks verschillen bruggen te bouwen en wezenlijk contact te zoeken. Het was voor mij een soort reality check: slaag ik erin om zonder gêne anders te durven zijn. Die uitdaging heeft voor een groeispurt in mijn geloof gezorgd.

In maar niet van de wereld, een complexe paradox
We zijn geroepen om bruggen te slaan, om op alle mogelijke manier de relevantie van het Evangelie uit te leven. We willen dus geen afstand creëren, geen tweedeling suggereren, alsof wij beter zijn dan mensen die niet geloven. Maar soms hechten we zoveel waarde aan de aanvaarding van anderen dat we ons als een kameleon gedragen. Dat gaat ten koste van onze identiteit. We zijn namelijk ook vreemdelingen, we willen niet opgaan het hier en nu en willen niet meedoen in dingen die ons op afstand van God zetten. Dus proberen we dichtbij de ander maar ook dichtbij God te blijven. We hebben een dubbele loyaliteit.

Wat als je het ‘in de wereld’ over benadrukt?
We zijn geroepen om net als Jezus van de wereld te houden. Het is per slot Gods schepping en alle mensen zijn naar zijn beeld geschapen. Dus we zijn betrokken bij alles wat in deze wereld aan de hand is en we willen beschikbaar zijn voor wat God aan het doen is. De grote vraag is echter in hoeverre de agenda van de wereld en die van Gods Koninkrijk overeen komen. Als we ons teveel laten leiden door wat de wereld belangrijk vindt, verliezen we makkelijk uit het oog waar sprake is van conflicterende prioriteiten. Dan passen we ons teveel aan en verliezen daarmee onze kracht.

We mogen leren onbevangen, zonder schroom onze plek in te nemen maar tegelijkertijd rekening te houden met de realiteit van de strijd die gaande is in de geestelijke wereld.

Wat als het ‘niet van de wereld’ over benadrukt?
Het feit dat onze loyaliteit in de eerste plaats naar God uitgaat, kan betekenen dat we weerstand oproepen of als buitenstaander worden gezien. Dat is lastig te hanteren want we willen serieus genomen worden, we willen erbij horen. Deze spanning vermijden we als we ons terugtrekken in onze veilige subcultuur. En hoewel we het zeker nodig hebben ons met gelijkgezinden te verbinden, is het risico dat we in een reactieve modus terecht komen, een defensieve houding, waarbij we al bij voorbaat capituleren voor de druk die onze dubbele loyaliteit teweegbrengt.

Hoe kunnen we deze complexe paradox leren omarmen?
· Jezus zegt dat we argeloos als duiven moeten zijn en voorzichtig als slangen (Matt. 10:16). Het realisme dat hieruit spreekt beschermt ons tegen angst enerzijds en naïviteit anderzijds. We mogen leren onbevangen, zonder schroom onze plek in te nemen maar tegelijkertijd rekening te houden met de realiteit van de strijd die gaande is in de geestelijke wereld.

· Veel christenen elders in de wereld vormen een bedreigde minderheid en betalen een grote prijs voor het volgen van Jezus. Voor ons in het westen is het risico dat we alleen maar oog hebben voor wat het geloof ons oplevert en dat we de spanning die inherent is aan het Koninkrijk ontlopen. Jezus volgen zet onze behoefte aan comfort steeds weer onder druk.

· We zijn geroepen om zout en licht te zijn. Ook hier hebben we met het paradoxale karakter van onze roeping te maken. Zout is onzichtbaar, licht valt op. Twee functies van christenen in de wereld: impliciet en expliciet een verschil maken. Totdat Jezus komt spelen wij een cruciale rol en willen we getuige zijn van de hoop die in ons is.

Conclusie: de spanning niet uit de weg gaan
Het volgen van Jezus gaat veel verder dan we soms prettig vinden. Het is meer dan een privémening die ons onderscheidt van anderen. Het is een roeping die ons hele bestaan bepaalt: er is geen onderdeel waar God niet zijn stempel op wil drukken. De uitdaging voor ons is dat we Hem representeren in de wereld, of het gewaardeerd wordt of niet…

Johan Vink is spreker, schrijver en initiator van het Omega Project. Deze paradox komt uit de multimediale Omega Cursus die via internet door groepen te volgen is. CIP.nl maakte eerder een videoserie met Johan Vink. Klik hier om de videoserie 'Op zoek naar het DNA van Gods koninkrijk' te bekijken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen