ideaz
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

22 april 2022 door MissieNederland

MissieNederland vraagt opnieuw aandacht voor seksisme in de kerk

In de nieuwste editie van het MissieNederland-magazine ideaz vraagt de netwerkorganisatie opnieuw aandacht voor seksisme in de kerk. "Vorig jaar publiceerde het Nederlands Dagblad een onderzoek waaruit blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers seksisme ervaren in hun werk. Dit onrecht vraagt om actie", vertelt gasthoofdredacteur Eveline Bakker. "Met het magazine hopen we een nieuwe impuls te geven aan het gesprek." De uitgave verschijnt deze week en draagt het thema ‘Meer dan sekse’.

Bakker, die voorzitter is van het netwerk Gelijkwaardig leiderschap bij MissieNederland, licht het thema toe: "We doen een pleidooi om de ander – mannen én vrouwen – altijd te zien als méér dan ‘slechts’ hun sekse. Leer het verhaal van de ander kennen, ontdek passies en talenten. Ontdek hoe de ander zich in kan en wil zetten voor Jezus’ missie. Neem de ander serieus: inclusief de pijn. Voer het gesprek over gelijkwaardigheid en draag bij aan een kerk die mensen tot hun recht laat komen en hen laat stralen."

In de kerk en in de samenleving
De voorjaarsuitgave start met een interview met ND-journalist Aliene Boele die onderzoek deed naar seksisme in de kerk. Zij stelt: "Seksisme is in de kerk helaas net zo aan de orde van de dag als in de samenleving." Jan Willem Janse, projectleider van ideaz: "Dit betekent dat de kerk nog huiswerk heeft als zij vanuit het evangelie een helende impact wil hebben op ongelijkwaardigheid in de samenleving. Ons magazine wil eraan bijdragen dat we samen leren." Onder meer Tabitha van Krimpen (Jonge Theoloog des Vaderlands), Almatine Leene (GKv Hattem) en Agnes Huizenga (New Wine) delen hun ervaringen, ideeën en expertise in het blad.

Handreiking voor het gesprek
Eerder kwam het netwerk Gelijkwaardig leiderschap al met een handreiking voor het gesprek in de kerk. Om de oproep van deze ideaz-uitgave te ondersteunen, komt het netwerk nu met een videotutorial waarin aandacht wordt gegeven aan de drie stappen die mensen kunnen zetten om het gesprek aan te gaan: durf te vragen, durf te voelen en durf te leren. De video is hier te bekijken:

Over ideaz
ideaz-magazine legt drie keer per jaar een missionaire uitdaging op tafel bij deelnemers van MissieNederland en abonnees. Lezers van het magazine zijn onder andere voorgangers, missionair werkers, leden van oudsten-/leidersteams en andere kerkelijke werkgroepen. In het praktische magazine voorziet het netwerk van MissieNederland lezers van tips en inspiratie op een actueel missionair onderwerp.
De uitgave ‘Meer dan sekse’ is aan te vragen als proefnummer via deze website.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen