Jonathan Leeman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 april 2022 door Redactie

3 redenen waarom het niet mogelijk is om kerkloos christen te zijn

"Alleen kan ik niet Zijn heerlijkheid en pracht vertonen." Volgens de Amerikaanse auteur Jonathan Leeman is het vrijwel onmogelijk om invulling aan je geloof te geven zonder deel uit te maken van een kerkelijke gemeente. In een inspirerende YouTube-video van Geloofstoerusting noemt Leeman drie redenen waarom elke christen naar de kerk zou moeten gaan. Maak tijd voor deze inspirerende bijdrage!

“Wat mij betreft zijn er drie goede redenen te noemen waarom je lid van een gemeente zou moeten worden. Ten eerste omdat het in de Bijbel staat en we geroepen zijn tot Zijn gehoorzaamheid”, begint Leeman zijn verhaal. “Het Nieuwe Testament bevat tal van voorbeelden waarin het gaat om Zijn gemeente. Denk aan de woorden uit Mattheüs 18, waarin Jezus zegt dat we iemand buiten de kerk moeten sluiten die maar aan zijn zonde blijft vasthouden en zich niet bekeert. In 1 Korinthe 5 spreekt Paulus vergelijkbare woorden wanneer hij het heeft over ‘iemand uit uw midden wegdoen’ Dat kan alleen maar als je ‘erin’ hebt gezeten.”

“In Handelingen 2 lezen we dat er op een zekere dag ongeveer drieduizend mensen tot geloof kwamen, de doop ontvingen en aan ‘hen’ werden toegevoegd. Waaraan? Aan de gemeente in Jeruzalem. Naast de gemeente in Jeruzalem komen ook de gemeenten van Filippi of Galatie voorbij. Wat je in de hele Bijbel, en met name het Nieuwe Testament, ziet is dat christenen deel uitmaken van een gemeente.”

"De tweede reden die ik zou willen noemen, is dat omdat gemeente-zijn hoort bij wat we zijn: leden van het lichaam van Christus. Wij zijn de leden van het gezin en de schapen in de kudde. De stenen van de tempel en tegelijkertijd de priesters in de tempel. Ik zeg altijd: ‘Je kunt mij niet wijsmaken dat je bij het gezin hoort als je niet met het gezin aan tafel plaatsneemt’ Lid worden van een gemeente bewijst en toont aan wat je bent: Een lid van het lichaam van Christus."

“De derde reden waarom we een gemeente toebehoren is omdat het de manier is waarop we als gelovigen groeien en bloeien. Ik heb de herders en schapen van de gemeente nodig, die de andere delen van het lichaam van Christus vormen. In mijn eentje ben ik niet oneindig, zoals de Heere Jezus dat was. Alleen kan ik niet Zijn heerlijkheid en pracht vertonen. Daarvoor heb ik de andere delen van het lichaam nodig. Ik heb de oudere mannen nodig die tegen mij zeggen: ‘’Dit is hoe je van je vrouw en kinderen houdt en zo bekeer je je van hebzucht.’ We hebben het lichaam van Christus nodig om te weten wat het betekent om een volwassen christen te zijn.”

Benieuwd naar de volledige video? Deze is hieronder te zien.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

3 redenen waarom het mogelijk is om kerkeloos Christen te zijn:

1. Er is een verschil tussen gemeenschap van gelovigen en een kerk. De gemeenschap van gelovigen loopt door alle kerken heen. Een kerk is een afsplitsing.

2. De kerken hebben een slecht imago opgebouwd. Door buitenkerkelijk Christen te zijn ben je meer een vertegenwoordiger van Jezus dan van een of andere kerk.

3. Door niet met een specifieke kerk verbonden te zijn is het gemakkelijker een band te onderhouden met mensen van allerlei gezindtes.