TUA organiseert symposium
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

20 april 2022 door Theologische Universiteit Apeldoorn

TUA organiseert symposium ‘Gods missie – onze agenda?’

Vorig jaar promoveerde dr. J. van ’t Spijker (universitair docent missionaire vakken, diakoniek & gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) op de studie To Participate in God’s Mission. Looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today. God zélf is bezig in Zijn zendingsbeweging de wereld te bereiken. Hij doet dat met inschakeling van Zijn kerk. Van ’t Spijker schetst hoe deze Missio Dei in de afgelopen 70 jaar steeds meer centraal is komen te staan en welke gevolgen dat heeft voor ons denken over kerk-zijn.

Dat begint ermee dat we heel ons kerkelijk leven vanuit de Missio Dei opnieuw doordenken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we onze kerkorde opnieuw tegen het licht moeten houden om te zien of al onze regelingen wel dienstbaar zijn aan de groei van Gods koninkrijk in deze wereld. Het betekent ook dat we als kerken kritisch moeten kijken naar de agenda van onze kerkelijke vergaderingen. Staan de dingen die wij op de agenda zetten ook daadwerkelijk op Gods agenda? Ook moeten we als kerken opnieuw nadenken over hoe we naar ambten kijken. In de huidige situatie zijn deze met name intern gericht, maar een open oog voor Gods koninkrijk betekent dat ook hier een verschuiving optreedt. Van ’t Spijker geeft meer voorbeelden van aspecten van het kerkelijk leven die we opnieuw moeten doordenken als we de overtuiging dat God handelt in de wereld serieus nemen. We hebben dus huiswerk te doen.

Naar aanleiding van de dissertatie van Van ’t Spijker belegt de TUA in samenwerking met Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken op D.V. dinsdag 14 juni 2022 een symposium. We willen aan de hand van verschillende bijdragen zicht krijgen op een kerk die werkelijk dienstbaar is aan Gods missie. Wat is daarvoor nodig aan geloof, hoop en liefde? Wat betekent dat op weg naar het jaar 2050 voor de inzet van mensen en middelen, voor opleiding en toerusting?

Symposium ‘Gods missie – onze agenda?'
Wanneer: 14 juni 2022, 10.00-15.00 uur Waar: TUA, Wilhelminapark 4, Apeldoorn Kosten: 50 euro (studenten 25 euro) (inclusief lunch, koffie, thee) Aanmelden: via het aanmeldformulier op https://www.tua.nl/nl/agenda/godsmissie. Uw aanmelding wordt definitief door uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 het bedrag van € 50,- of € 25,- over te maken op banknummer NL81 INGB 0007 3674 58 t.n.v. Schoolkas TU Apeldoorn, onder vermelding van ‘Symposium Gods missie’.

Klik hier voor meer informatie

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

S
Mooi om – gebruikmakend van door God geschonken talenten – in praktijk te brengen wat de belangrijkste uitdaging voor elke christen is!: Deelnemen aan de missie van Jezus, dichtbij en veraf (Bc-BS, aug.2020). https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11011