ds. W. Harinck
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 april 2022 door Redactie

GerGem-predikant: "Hoe dichter Jezus bij het kruis komt, hoe minder Hij spreekt"

'Stilzwijgen in lijden is een kernboodschap uit het indrukwekkende hoofdstuk Jesaja 53. 'Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt, doch Hij deed Zijn mond open'', merkt ds. W. Harinck op in De Saambinder, het weekblad van het Nederlandse kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten.

Harinck: 'Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken. Bij alle nare dingen die mensen Hem aandoen is Hij stil. Het stilzwijgen is hier zo groot dat de profeet het twee keer zegt. 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Jesaja verkondigt dat de Heere al de ongerechtigheid op Hem deed aanlopen. De straf van de ongerechtigheid en de schuld van de ongerechtigheid van een verloren zondaarsvolk, kwam op Hem aanlopen. Het stormde op Jezus af. Het concentreerde zich op Hem. Hij moest voor voldoening zorgen. God ziet de zonde door de vingers. Daarom wordt Hij verdrukt. Jezus moet als het grote Paaslam de prijs betalen. Geen ander offer komt in aanmerking. Alleen Zijn bloed past bij de eisen van Gods heiligheid.

Is het u weleens opgevallen dat hoe dichter Jezus bij het kruis komt, hoe minder Hij spreekt? Zijn zwijgen is meer dan zonder tegenspreken lijden. Zou Kajafas nu echt niet aan de woorden van Jesaja hebben gedacht, toen Jezus zwijgend voor hem stond? Hij had recht om tegen te spreken, maar Hij deed het niet.

Zwijgend laat Hij zich alles ontnemen. Zonder verweer. Zoals een lam naar de slachtbank wordt geleid, geeft Jezus Zichzelf over aan de kruisweg naar Golgotha. Zoals een schaap de wol laat afscheren, geeft Jezus alles weg. Hij is gehoorzaam geweest aan de weg en de wil van Zijn Vader tot in de dood van het kruis. Hij zwijgt onder de eisen van Gods recht. In liefde sluit Jezus Zijn lippen.

Zo wijst het Woord hem aan! Waarom? Opdat wij voor God niet langer onze zonden zouden verzwijgen. Wanneer Gods Geest ons aan onszelf ontdekt, krijgen we ons leven terug. Dan leren we onszelf beschuldigen en veroordelen voor God. Voor zulke mensen is er dierbaarheid in de zwijgende Jezus. Groot is de genade van de zwijgende Jezus. Hier zweeg Hij, maar aan 's Vaders rechterhand bidt Hij. Hier sloot Hij Zijn mond om de lippen van een geredde zondaar te openen voor Zijn lof.'

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Hoeveel mensen beseffen eigenlijk welke enorm symboliek in de vrijlating van Barabbas is gelegen? In de preken rondom Pasen speelt hij slechts hooguit een bijrol. Maar als wij onszelf in het verhaal plaatsen dan zijn wij allemaal de moordenaar Barabbas.